Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (2024)

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (1)

Ing. Dragutin Crnić

RADIESTEZIJA STVARNOST ILI FANTAZIJA

E Q U I L I B R I U M ° 2 0 0 6

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (2)

Tajne prirode Kakve su to tajne poznavali svećenici

starih faraona? Postoji li paralelni svijet i život poslije života?

Radiestezija Otkrivanje jedne istine

Teorija radiestezije

Istina teško prodire u um koji se tomu protivi!

Autor

Knjiga je nastajala: 51000 Rijeka, Hrvatska, 1982. - 1990.

73730 Esslingen, Njemačka, 1992. 73733 Mettingen, Njemačka, 1999.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (3)

Sadržaj

PRVI DIO UVOD . "Tajne" prirode Energija Frekvencija Rezonancija Vibracije Amplituda Atomski broj Sila teže i gravitacija Osnovne postavke teorije o radiestezijskom djelovanju... Općenito o stanici organizma Utjecaj polariteta opne stanice i posljedice njegove promjene na njen rad i prehranu Karakteristike razvoja zloćudnih stanica Neki od glavnih uzroka nastanka raka Borba protiv raka Totalna terapija - operacija bez skalpela Postoje li "nasljedni čimbenici" u nastajanju raka? Neki od poznatih uzroka nastanka raka. Pomoć voća i povrća Ljekovita uporaba voća i povrća u borbi protiv raka Bioenergija Krvožilni sustav "Vene portae" Leukemija - bolest krvi Otrovi u stanu

08 09 11 13 14 14 15 15 16 16 25

29 31 32 36 37 40

42 43 46 47 48 49

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (4)

Tajna jedne smrti i novog, sretnog života Osnovne vrste pretpostavljenih zračenja Pregled zračenja elektromagnetskog spektra Tabelarni prikaz elektromagnetskog spektra - valne dužine i frekvencije Svjetlost Tabelarni prikaz valne dužine svjetlosti i spektralnih linija

DRUGI DIO UVOD Štoje to radiestezija? Čovjek kao primopredajnik energije Osnovna pravila za rad s viskom Osnove radiestezijske teorije I. slučaj: Istraživanja na mjestu boravka radiestezista Prvi primjer: Traženje tekuće vode u zakopanim cijevima Drugi primjer: Što to lopovi znaju? II. slučaj: Istraživanje izvan mjesta boravka radiestezista III. slučaj: Rad na daljinu - emitiranje utjecaja IV. slučaj: Rad kroz vrijeme - postavljanje barijera V. slučaj: Razna zračenja i dijagrami. Svemirska zračenja Hartmanova mreža Curryjeva mreža Patogeno djelovanje Hartmanove i Curryjeve mreže Štetna zračenja iz zemlje Kineski i japanski sustavi gradnje krovova Štetna zračenja iz okoline Zračenje oblika (ZO) Neobjašnjive prometne nesreće Primjer: Slučaj britanske princeze Diane Radiestezijski generatori zaštite

50 51 52

53 54

57

58 59 60 61 65 65

67 68

69 71 75

77 77 79 80 82 84 84 86 90 091 092

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (5)

Univerzalni generator zaštite od štetnog zračenja i štetnog utjecaja Osnovne karakteristike univerzalnog generatora zaštite Opis generatora zaštite protiv štetnog zračenja i štetnog utjecaja Opis djelovanja generatora zaštite Generator zaštite od negativnih mentalnih zračenja Generator zaštite u prometu Opis i djelovanje generatora zaštite od mentalnih zračenja i generatora zaštite u prometu Radiestezijska sidra Utjecaj visokonaponske elektromreže i ostalih izvora elektromagnetskog zračenja na ljudski organizam Opasnost! Mobitel! Problemi s antenskim sustavom i njegov štetan utjecaj na ljudski organizam Utjecaj boja na naše sposobnosti i ponašanje Glazbena edukacija

094

095

097 098 099 099

100 101

102 104

106 111 115

TREĆI DIO NEKOLIKO SAVJETA ZA RAD S VISKOM

a) Osnovni pregledi stana, kuće ili terena Upute za pregled stana po primljenim nacrtima . Radiestezijski pregled kuće na osnovi primljene skice

b) Dijagnosticiranje bolesti Opća područja dijagnosticiranja Mjesta na kojima se odražava bol nekih unutrašnjih organa Dijagnoza pomoću ucrtanih točaka Laparotomija - otvor trbušne šupljine Moždani udar

118 118 119

125 127 128

130 132 135 137

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (6)

Koje se rehabilitacijske radnje obično poduzimaju? U akutnim slučajevima svaka je minuta dragocjena Upozoravajući signali Ono što treba redovito kontrolirati i nekoliko općih saznanja Kako se može smanjiti rizik od moždanog udara? Zaključak Moja preporuka Frenologija i psihoanaliza Elektroaktivnost mozga Glava i vrat Vitalnost

c) Zdravstveni pregled Pregled i položaj najvažnijih hormonalnih žlijezda u ljudskom organizmu Nekoliko pogleda na pojedine organe Želudac Što moramo znati o pravilnom disanju Stres i jednostavni načini kako da ga izbjegnete.. Ruke i nokti na rukama - pokazatelji stanja našeg organizma O žučnim kamencima Ugriz krpelja - razvoj bolesti "Lyme Borreliose".. Kako se zaštititi od infekcije Lyme borreliose? ... Problemi s kralježnicom Diskopatija - bolovi u kralješcima Kravlje ludilo (BSE) - Bovine spongiforme enzephatolopathie Opasnost za ljude Kronične upale crijeva - Colitis ulcerosa i Morbus Crohn Prostata Štitnjača (tiroida), gušavost i bolesti štitnjače

138

140 141

142

144 145 146 147 151 153 156 158

162 164 175 176 178

182 184 187 189 189 196

197 198

201 203 205

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (7)

Problemi sa željezom i slabokrvnost (anemija)... Zašto uzimamo dodatno željezo? Uzroci i posljedice Reuma - općenito

d) Traženje nestalih osoba Praktičan primjer traženja nestale osobe Značenje i uloga molitve u procesu ozdravljenja

ČETVRTI DIO KOMUNIKACIJA

Drugi svijet Objašnjenje hipoteze o paralelnom svijetu

NAČINI KOMUNICIRANJA Posredna komunikacija Neposredna komunikacija

POGOVOR ŠTO JE ZA MENE LJUBAV? LITERATURA

207

208 211 215 216

218

223 224 225 228 228 229

236 240 241

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (8)

UVOD

Postoje mnoge knjige i napisani su mnogi članci o tzv. "paranormalnim" zbivanjima. Svaki autor na svoj način tuma­či te pojave, ali nažalost, razmatra samo krajnji rezultat. Tu­mači moguću korist od tih pojava, ali vrlo su rijetki oni koji nastoje objasniti bit zbivanja i nastanka tih pojava.

Zbog nedostatka analiziranja paranormalnih pojava, one kod većine ljudi izazivaju u najblažem slučaju ironičan pod­smijeh i odmahivanje rukom kao na nešto što je neozbiljno i na što ne treba gubiti vrijeme.

Upravo zbog nedostatka logičnih objašnjenja, te pojave graniče s područjem mistike. Ne smijemo zaboraviti da smo mi "tehnička generacija", koja za svaku posljedicu želi znati i uzrok koji je doveo do nje! Ti neobjašnjeni uzroci glavni su ograničavajući čimbenici koji priječe pravilno shvaćanje spo­znaja o "paranormalnim" zbivanjima! Kad se shvati bit tih događanja, tek tada se vidi da tu nema nikakvih paranor­malnih niti tajanstvenih zbivanja! Sve je normalno i jasno, kako s tehničke, tako i sa znanstvene strane! Moja je želja da to objasnim čitateljima i službenoj znanosti!

U knji*zi se nalaze poglavlja iz medicinske znanosti. To je zato da bi čitatelji dobili uvid u događanja u ljudskom orga­nizmu i da bi ih kao radiestezisti bili u stanju raspoznati. Shvatit će se da je osnovni princip radiestezijske znanosti u osnovama svih bolesti! Poznavajući radiestezijske zakone, mnoge se bolesti mogu izbjeći ili lakše izliječiti. Stručna

PRVI DIO

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (9)

medicina uz pomoć radiestezije i ostalih "alternativnih" me­toda, kao i uz jaku pozitivnu mentalnu energiju, može spa­siti mnoge živote!

Znatan broj ljudi, uglavnom u dokolici ili poluprofesional-no, bavi se pojedinim fazama "paranormalnih" zbivanja. Svatko od njih za sebe tvrdi da je pravi stručnjak u tom pos­lu i ja im to doista vjerujem. Međutim, kad poželim da mi objasne bit onoga što rade i kako dolaze do rezultata, naila­zim na neprobojan otpor i na neku vrstu gotovo neprijatelj­skog odbijanja daljnjeg razgovora. Od mene obično traže da vjerujem u to što su mi rekli, da ne smijem u to sumnjati, jer to je jedina istina! Svaka sumnja je neka vrsta bogohu­ljenja. Ustrajete li na pitanju KAKO se došlo do upravo tak­vog rezultata, onda vas proglase neznalicom i nesposobnim da uđete u njihov krug "odabranih". Takav je postupak ustva­ri neka vrsta obrane. Vjerujem da pravu bit ovih događanja ni sami ne poznaju; u suprotnom bi to rado objasnili sva­kom zainteresiranom na prihvatljiv način.

Premda nisam primljen u "posvećeni krug pravovjernih", pokušat ću na svoj način dati prihvatljiva objašnjenja zašto i kako se događaju te pojave u jednom od područja "para­normalnih zbivanja" - u radiesteziji.

"Tajne" prirode

Oduvijek su ljudi težili da otkriju i shvate ono nepoznato oko sebe. Ta želja za otkrićima iskonski je ugrađena u ljud­sko biće. Shvatiti i razumjeti barem jednu novu "tajnu" priro­de, znači napredak i porast vrijednosti života kako pojedinca, tako i cjelokupnog čovječanstva.

Pretpostavljamo da smo ponovno počeli učiti ono što smo u pradavna vremena znali i razumjeli. Koliko se civilizacija

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (10)

promijenilo na ovom našem planetu Zemlji, to ćemo teško spoznati, jer naše sjećanje seže relativno kratko u prošlost koja je neznatna prema milijardama godina koliko postoji naš planet.

Mnoga znanja, shvaćanja i umijeća nestala su zajedno s iščezlim civilizacijama i narodima, ali ono što je bilo znano tim pradavnim ljudima povremeno bukne kao usnuli vulkan i mi se počinjemo sjećati onoga što smo davno znali. Samo mi jedna stvar nije potpuno jasna - gdje su te informacije bile pohranjene, u psihi ili u genima?

Pristaše alternative tvrde da je to pohranjeno u psihi, a pristaše službene znanosti tvrde da je to u genima. Mi ostali, koji nismo "pravovjerni" niti za jedne niti za druge, željeli bis­mo doznati gdje se zaista nalazi to "skladište" informacija. A možda su u pravu oni treći, koji tvrde da prave informa­cije dolaze do nas putem psihomentalne veze s jednim od nekoliko mogućih "paralelnih svjetova".

Zanimljivo je da se "nove" spoznaje javljaju rijetko i kod relativno malog broja ljudi. Ako postoje "paralelni svjetovi", koji su navodno slični ovom vidljivom svijetu, ali u području nama nevidljivih frekvencija, dobivamo li od njih određene informacije? Da li nam "oni" dostavljaju određene informa­cije kad osjete da smo "zreli" da prihvatimo neke nove spoz­naje?

Vratit ću se naknadno ovim pretpostavkama. Istina je da nitko ne posjeduje ključ za potpuno znanje i razumijevanje. Sve što se događa na području znanosti, dolazi postupno. Rješenje jednog problema gotovo u pravilu je u istovremeno ključ za otvaranje drugog, složenijeg problema. Gdje je to­me kraj i postoji li on uopće? Je li to vrtnja u vječnom krugu bez izlaza, ili po spirali gdje je izlaz moguć, vjerojatno nika­da nećemo doznati. Nadam se da ćemo to možda jednog dana barem shvatiti! Moje je uvjerenje da se krećemo po

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (11)

spirali s mogućnošću izlaza, jer sve ostalo bila bi potpuna blokada, a to, po osnovnim zakonima života, nije moguće!

Energija

Koliko smo puta čuli, a i vidjeli napisanu formulu E = mc2

koja nam govori da je energija jednaka umnošku mase i kvadrata brzine svjetlosti. Ustanovili smo i da je energija neuništiva, ali i da se može pretvoriti iz jednog oblika u drugi. Tehnički oblici energija razrađeni su za današnje pojmove do u tančine i o njima nam je manje-više sve poznato. Kod tehničkih oblika energija moguća su mjerenja, usporedbe i proračuni i zato se svi bave upravo takvim, tehničkim oblici­ma energija.

Onaj drugi oblik energije, uvjetno nazvan "psihička" ili "mentalna energija", potpuno je zapostavljen i znanstvenici se njime nerado javno bave. Postoji za to i opravdanje. Sve one koji se pokušaju baviti tim oblikom energije proglašava­mo mističarima, opsjenarima i tome slično. Uglavnom ih svrstavamo u grupu teofizičara čija definicija glasi: "Religioz­no mistično učenje o intuitivnoj spoznaji Boga, o neposred­noj spiritualnoj identičnosti s Bogom, o okultnim 'tajnama', povezanosti svekolikog ljudskog znanja i mudrosti Božjeg bića i o mogućnosti da se stupi u odnos sa zagrobnim živo­tom...". U stvarnosti, radi se o definiciji s kojom se želi naru­gati onima, koji proučavanje psihičke energije drže ozbiljnim i truda vrijednim poslom!

Mi smo poistovjetili rad na psihičkim i mentalnim energi­jama s radom u umobolnicama. S ovime činimo nepravdu svim onim stručnjacima u tim ili sličnim ustanovama. Možda su i oni pomalo krivi zbog toga. Po mom shvaćanju, to je vrlo ozbiljan posao i u samom je temelju medicinske

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (12)

znanosti! U bliskoj budućnosti ovaj će rad imati velik utjecaj na sva područja ljudskih aktivnosti!

Kako je već na samom početku naglašeno, mi smo teh­nička generacija koja želi sve izmjeriti i na osnovi mjerenja ponoviti ispitivanje. To je potpuno u redu kad je riječ o stva­rima koje naši današnji instrumenti mogu izmjeriti. Međutim, što napraviti kad s ovim našim tromim i nesavršenim instru­mentima treba izmjeriti nešto neuhvatljivo? Tada se pona­šamo kao u onoj priči o lisici i grožđu. Kad lisica ne uspije dohvatiti grožđe, odustaje od daljnjeg pokušaja i izjavljuje da je grožđe kiselo i da se ne vrijedi truditi!

Međutim, svi smo svjedoci postojanja te "neuhvatljive" energije, kao i ljudi koji se svjesno ili nesvjesno njome služe. Umjesto da se masovno počnemo baviti tim problemom, sve to proglašavamo misticizmom i unaprijed odbacujemo. To je posebno naglašeno kod malih naroda, nerazvijenih i zemalja u razvoju, dok velike svjetske sile o tome itekako vode računa. Rad na tim poljima znanosti tretira se kao najveća tajna. Na osnovi povremenih informacija stječe se dojam da svi rezultati do kojih se dolazi služe uglavnom za vojne svrhe i vojni prestiž. Mi, obični ljudi, vjerujemo da je to doista tako.

Područje rasprostiranja energije je nama poznati i nepo­znati svemir. Nema prostora gdje ne struji i ne vibrira energija. Ono što mi opažamo svojim čulima je vidljivi oblik energije kojem smo dali ime "materija". To znači da je materija onaj oblik energije koji vibrira, tj. ima onu frekvenciju koju su na­ša osjetila u stanju primiti i registrirati. Sve ono što se nalazi ispod ili iznad tog područja titranja za nas ne postoji, odnos­no mi samo pretpostavljamo da tu "nečega" ima! Cijeli je problem u, kako smo već naveli, nesavršenosti postojećih mjernih instrumenata. Oni su, htjeli mi to priznati ili ne, naše oči i uši za ulazak u taj "nevidljivi svijet".

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (13)

Postoji još jedan način pristupa tom "nevidljivom" svijetu i on je karakterističan za ljudsko biće, hom*o sapiensa, a to je mašta. Većina otkrića do kojih je čovjek do danas došao počela su s maštanjem ili razmišljanjem. Povezivanja raznih, do tada poznatih ili naslućenih činjenica, dovela su čovjeka do saznanja s kojima danas raspolaže. Do otkrića i uporabe atomske energije, svaka generacija povećavala je svoje znanje u prosjeku za oko 10% u odnosu na prethodnu. Da­nas je to povećanje prividno nešto ubrzanije, zahvaljujući novoj računalnoj tehnici koja nam omogućava bolje skladiš­tenje podataka i brže i preglednije dolaženje do njih kad nam zatrebaju.

Frekvencija

Učestalost, broj koji kazuje koliko se puta u jedinici vre­mena ponovi neko zbivanje u određenom periodičnom pro­cesu, npr. broj otkucaja srca u minuti, broj valnih titraja u sekundi.

U fizikalnom smislu iskazuje broj titraja koje materijalna točka tijela ili sredstva izvodi u jedinici vremena.

U akustici, optici i elektricitetu frekvenciju određuje broj valova koje odašiljač (oscilator) šalje u prostor u jedinici vre­mena.

Jedinicu frekvencije zovemo još i Herz (Hz = n/sek"1). Zvučne frekvencije na koje reagira ljudsko uho obuhva­

ćaju područje od 20 Hz do 20.000 Hz.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (14)

Rezonancija

To je pojava u fizikalnom sustavu kada se vibracijama izvana mogu pobuditi vrlo intenzivne oscilacije, ukoliko se neka od tih vibracija podudara s vlastitim (karakterističnim) frekvencijama samog sustava. U slučaju da je pobuđujuća frekvencija jednaka karakterističnoj, amplituda osciliranja bit će maksimalna, te dolazi do rezonancije.

Pojava električne rezonancije predstavlja temelj radiode-tekcije. Promjenom kapaciteta kondenzatora (traženje sta­nica na radioprijamniku) podešava se vlastita frekvencija prijamnika tako da se složi s frekvencijom odašiljača.

Kvantno-mehanički sustavi, npr. molekule ili skupine mo­lekula, također posjeduju vlastite vibracijske frekvencije, koje se mogu pobuditi do vrlo velikih amplituda ako se frekven­cija koja odgovara energiji pobuđivanja podudara s vlastitom frekvencijom sustava.

Amplituda naglo raste kad se energija pobuđivanja E = hf približava razlici energija dvaju kvantnih stanja, gdje je h = Planckova konstanta, a f = frekvencija.

Danas je u fizici poznat velik broj pojava koje se tumače kvantno-mehaničkom rezonancijom, kao npr. rezonantno zra­čenje, nuklearna rezonancija, rezonantno raspršenje, itd.

Vibracije

Vibracije su periodična gibanja pri kojima se karakteris­tične kinematičke veličine (brzina i ubrzanje) stalno ponav­ljaju u određenim vremenskim intervalima. Prisilne vibracije postaju opasne ako se njihov period titranja približno ili toč­no poklapa s periodom vlastitih vibracija (rezonancija).

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (15)

Pri svakom periodičnom gibanju nastaje ubrzanje jer se tijelo koje vibrira izmjenično zaustavlja i dalje giba, zbog čega se pojavljuju sile inercije. Te sile mogu u slučaju rezo­nancije prouzročiti neželjene posljedice, kao npr. oštećenje ili prijelom materijala (pucanje osovina, otpadanje krila zra­koplova), oštećenja ili razaranja stanica organizma, ošteće­nja i poremećaj u genskim lancima i njihovim strukturama kao i u grupama kromosoma. Te rezonancije uglavnom do­vode do ubrzanih pojava i razvoja raznih bolesti!

Amplituda

To je najveći otklon materijalne točke koja titra, od polo­žaja mirovanja.

Atomski broj

To je broj protona u atomu elementa.

slika br. 1 Shema atoma nekih elemenata.

VODIK HELIJ LITIJ

BERILIJ BOR UGLJIK

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (16)

Sila teže i gravitacija

Jedna od osnovnih sila koje djeluju u našem svijetu je sila teže, odnosno sila s kojom masa planeta Zemlje privlači sve što je na njoj i oko nje prema svom središtu. Poznato je da sila teže djeluje okomito na središte Zemlje i da se sma­njuje udaljavanjem, a povećava što se više približavamo nje­nom središtu.

Sila teže nije isto što i gravitacija, već je samo jedna od njenih komponenti. Sile gravitacije su sile kojom mase pri­vlače jedna drugu, kao što Sunce privlači planete u našem planetarnom sustavu i "drži" ih na okupu da se ne "razlete" svemirom.

Osnovne postavke teorije o radiestezijskom djelova­nju

U prirodi sve emitira određene vibracije, koje smo uvjet­no tako nazvali, premda bismo ih mogli nazvati i pulsiranje. O čemu se tu zapravo radi točnije odgovore daje atomska fizika. Pretpostavljamo da sve do onog trenutka dok postoji temperaturna razlika, tj. dok se ne postigne apsolutna nula, postoji život, odnosno postoji gibanje atoma i njihovih struk­tura.

Znanost se, uglavnom, bavi tim unutrašnjim gibanjima i silama koje vladaju unutar strukture atoma. Oslobađanjem tih sila dobivamo atomsku ili nuklearnu energiju. Nedostatak te energije je u tome što je ona vrlo opasna za cijelo čovje­čanstvo, floru i faunu, ukoliko izbjegne ljudskoj kontroli. Ta­kav smo slučaj imali u Černobilu, u nekadašnjem Sovjetskom Savezu.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (17)

Malo je poznato da skupine atomskih struktura svih vrsta materija, uslijed unutrašnjeg pulsiranja, stvaraju karakteris­tična rezonantna polja. Njihova snaga ne ovisi o količini ma­terije, već o tzv. atomskoj težini, odnosno atomskom broju te materije.

Uzmimo kao primjer mjerenje radioaktivnosti pojedinih prirodnih materija. Kod vodika je praktički nema, premda je vodik jedan od najraširenijih elemenata u našem okrugu. Znamo da je atomska struktura vodika najjednostavnija, tj. da oko jezgre kruži samo jedan proton. Drugačiji je slučaj s elementom urana, čije čak i male količine izazivaju snažno reagiranje mjernih instrumenata!

Snage pojedinih rezonantnih polja, koliko god preslabe da izazovu reakciju naših "nesavršenih" mjernih instrume­nata, dovoljno su jake da izazovu reakciju naših prirodnih "prijamnika", stanica ljudskog organizma, pa čak i razaranja ili oštećenja cijelih organskih sustava.

Moramo naglasiti da svako rezonantno polje pulsira, od­nosno titra, s određenom frekvencijom. Kako pulsiraju mate­rije, tako pulsiraju i oblici! Svaki oblik ima svoj karakteristični ritam pulsiranja, koji je neovisan o sastavu materije. To se odnosi i na razne oblike šupljina u Zemljinoj kori ili drugdje, koji imaju određeni ritam frekvencije. Te šupljine mogu ima­ti i idealni vakuum, ali unatoč tomu one će pulsirati kao živa bića s neznatnom razlikom u frekvenciji pulsiranja. Ljudski organizam ne samo da pulsira kao jedna cjelina, već i poje­dini dijelovi organizma i pojedini organi imaju svoj ritam pul­siranja.

Osim što emitira, čovjek je u stanju i svjesno primati emi­tiranje pulsiranja iz bliže ili dalje okoline. Mnogi ljudi u stanju su instinktivno osjetiti da se oko njih nešto zbiva!

Uzmimo za primjer da određene materije kod pojedinih ljudi izazivaju osjećaj topline, a kod drugih osjećaj hladnoće.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (18)

Ne reagiraju svi ljudi jednako na iste materije. To je jedan od pokazatelja kako ritam pulsiranja nije kod svih ljudi jed­nak. Često puta se javlja i osjećaj odbojnosti, a ponekad i jeze, te neobjašnjiv strah prema nekim materijama, oblicima, životinjama, biljkama, a isto tako i prema pojedinim ljudima.

U ovom trenutku, jedino je prihvatljivo rješenje u objaš­njenju da su rezonantne oscilacije koje emitiraju davatelji tog zračenja, takvih karakteristika i amplituda da u kontaktu s primateljevim amplitudama oscilativnog polja stvaraju jaku rezonanciju. Ova rezonancija je takvih karakteristika da vrlo nepovoljno utječe na primateljev neurovegetativni sustav, što se očituje u već navedenim reakcijama.

Grafički pojednostavljeno to možemo prikazati na trima karakterističnim primjerima, u dijagramima pomoću sinusoida.

a) slika br. 2 Razlika faze titranja rezonantnih polja za 1800 jednakih veličina.

R = A + B = 0

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (19)

Amplitude titranja tijela A i tijela B se poništavaju, a re­zultanta titranja se kreće po liniji (x), jer se veličine (+) i (-) zbrajaju i rezultat je uvijek (0), što znači da nema štetnog djelovanja, tj. rezultanta R = 0.

R B A

R = A+B

b) slika br. 3 Titranje rezonantnih polja različitih veličina, ali u fazi.

Zbrajajući amplitude titranja dobivamo velike razlike u kritičkim, tj. vršnim opterećenjima.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (20)

R B A

A = Normalno polje primatelja B = Narinuto polje primatelju R = Rezultanta tj. konačno

opterećenje primatelja

c) slika br. 4 U dijagramu vršnog opterećenja primatelja vidljivo je da je primatelj izložen daleko većem opterećenju nego što je to

normalno.

Ukoliko je čovječji organizam ili jedan njegov organ dulje vremena izložen titranju gdje dolazi do povećane rezonan­cije, koja se približava ili dolazi do kritične veličine, a pogo­tovo ako ju prelazi, velika je mogućnost da će doći do ošte­ćenja organizma, odnosno organa koji je najviše izložen iz­ravnom udaru te povećane rezonancije!

Što se to u stvari događa s čovječjim organizmom? Do­lazi do pojave bolesti, koju je u početnoj fazi vrlo teško otkriti klasičnim liječničkim pregledom. Najprije su to oštećenja naj­slabijih stanica organizma, koja s vremenom postaju sve jača i tako sve do trenutka vidljive manifestacije, tj. bolesti. To su npr. slabljenje sluha kod osoba izloženih dugotrajnim zvučnim udarima, slabljenje vida kod osoba izloženih inten­zivnim svjetlosnim valovima, itd.

U drugoj varijanti s kojom ću se više pozabaviti, dolazi do promjena magnetskog ili električnog polariteta u napad­nutim stanicama organizma. Samim tim dolazi do promjena

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (21)

prirodno ustaljenog ritma prehrane i funkcioniranja tih stani­ca. Ove su promjene vrlo neugodne i uzročnik su nastanka raznih oblika tumora, teških oštećenja živčanog sustava i mnogih ostalih bolesti!

Osim ovog slučaja mogli bismo navesti i mnoge druge. Kako ne bismo koristili strpljenje naših cijenjenih čitatelja, zadržat ćemo se samo nakratko na još nekoliko tumačenja zašto nastaju problemi u nekim stanicama organizma. To su one promjene koje najčešće dovode do razvoja teških

. bolesti uslijed odumiranja stanica. 1. Svaka stanica organizma okružena je tvarima na bazi

masnoća koje cirkuliraju oko stanice. Razna zračenja, kao i djelovanja oksidnih spojeva, mogu djelovati na staničnu opnu. U tom slučaju stanična vanjska opna može izgubiti svoju elastičnost i propusnost! To znači da postaje čvrsta prepreka izmjeni tvari! Zato dolazi do smanjenja ili prestan­ka potrebne prehrane stanice sve do njenog odumiranja. Ovo, kao i izravno razaranje stanične opne, dovodi do poja­ve teških bolesti!

2. Greške prilikom diobe stanice, razne kemijske supstan-ce, pušenje, kao i izlaganje jakom i dugotrajnom sunčevom zračenju mogu, uz ostalo, utjecati na promjenu karakteri­stika gena u stanici. Ako su te promjene prekomjerne, dolazi do slabljenja funkcije stanice i ona odumire!

3. Svaka stanica organizma sastoji se od 46 kromoso­ma. Ako je stanica izložena nekom od negativnih utjecaja, zračenju i sl., prilikom procesa diobe stanice može doći do smanjenja sposobnosti, odnosno slabljenja kromosoma. Na­kon nekog vremena ti kromosomi postaju toliko slabi da do­lazi i do oštećenja važnih gena u stanici. To također uzrokuje odumiranje te stanice ili grupe stanica.

Znanost je u novije vrijeme otkrila i potvrdila da se u svakoj stanici organizma, zbog kemijskih procesa razgradnje

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (22)

i izmjene materije, kao i uslijed fizičkog procesa kretanja unutar i oko stanice, stvara električno polje jakosti do oko 1,4 V, a samim tim stvara se i magnetsko polje određene jakosti. To znači da je, u ovom slučaju ljudski organizam, sa­stavljen od bezbroj staničnih baterija s točno određenim elektromagnetskim karakteristikama.

Na osnovi navedenog možemo prihvatiti da se nešto slič­no događa i u svim ostalim živim organizmima i to ne samo na našem planetu! Potpuno je prihvatljiva pretpostavka da su osnovni principi života u cijelom svemiru isti!

U optimalnim, tj. normalnim uvjetima taj naš, nazovimo ga, energetski stroj, sastavljen od bezbroj malih agregata, radit će bez greške pod uvjetom da ga snabdijevamo s do­voljnim količinama potrebnog goriva, koje u organizam unosi­mo kroz hranu i kisik s korisnim sastojcima iz okolne atmo­sfere.

Međutim, svjedoci smo da se taj energetski stroj, iako ga snabdijevamo i održavamo u, po našim uvjerenjima, ide­alnim uvjetima, odjednom počinje čudno ponašati. Vozači bi rekli da počinje "trokirati" iz nama, na prvi pogled, ne­objašnjivih razloga. Dolazi do poremećaja u radu pojedinih sklopova stroja i mi, kao ljudi i kao znanost, počinjemo raditi grešku za greškom. Ustvari, počinje nasilje nad našim "stro­jem". Počinju šokovi u obliku uzimanja raznih otrova u svoj­stvu lijekova, ili još gore, s raznim rezanjima i izrezivanjima dijelova ili cijelih organa.

Počinje liječenje posljedica i mi kao društvo trošimo na to ogromna sredstva. O uzrocima zbog kojih je došlo do sve­ga toga malo tko vodi brigu! U našem svijetu, koji smo progla­sili suvremenim, velika većina onih koji su na osnovi nekog papira dobili pravo da nose bijele kute i liječe druge, jedno­stavno gube zanimanje da se pozabave otkrivanjem i istra­živanjem stvarnih uzroka zašto je došlo do neke posljedice.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (23)

Očekuju da to netko drugi učini za njih, samo se ne zna tko bi to trebao biti.

Ako govorimo o medicini, odnosno liječnicima, rijetki su oni koji će obići mjesto gdje pacijent živi i radi i koji će po­kušati pronaći uzrok zbog kojeg je došlo do "havarije" orga­nizma, odnosno bolesti.

Ovime ne pokušavam okriviti liječničku struku. Dapače, smatram da oni nisu krivi, jer je svjetski sustav podučavanja i školovanja tih ljudi izgubio osnovnu vezu s prirodom oko nas. Počeli smo se usko specijalizirati i svatko se od nas smatra vrhunskim stručnjakom na jednom vrlo uskom po­dručju. Nije u redu da se takav jedan "stručnjak" provlači i lomi po nekim radionicama ili stanovima punim vlage i "os­talih" stvari! Nije to slučaj samo u liječničkom zanatu, ima toga i drugdje. Pronađe se i dosta lijepih primjera gdje liječ­nik "osjeća" pacijenta i nastoji uspostaviti vezu povjerenja i razumijevanja, a u tom je slučaju i rezultat liječenja daleko bolji.

Što će se dogoditi s našom stanicom-baterijom ako je iz­ložimo dugotrajnom negativnom djelovanju jakog rezonant­nog polja njezinih karakteristika? Dogodit će se dvije stvari. Prva i najčešća, doći će do razaranja opne stanice! To je kao kada radnik sa "štemalicom" razbija asfalt ili kamen, koji puca od kritičnih vibracija. Drugo, doći će do promjene njenih elektromagnetskih karakteristika, a posljedica toga je poremećaj rada i funkcije te stanice! Ne mora doći do pro­mjene brojčane vrijednosti napona, nego samo do promjene polariteta.

Sličan je slučaj i u elektrotehnici, kad na generatoru dođe do promjene polariteta i odjednom umjesto da šalje energiju u elektromrežu, generator počinje uzimati energiju iz nje. Tada dolazi do "ispadanja" generatora, odnosno do pore­mećaja u cijeloj elektromreži u koju je generator uključen.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (24)

Da to spriječimo, prisiljeni smo ugrađivati cijele sustave za­štite. Kakvi su sustavi zaštite ugrađeni u naš organizam, mi ne znamo. Tu ne mislim na zaštitne sustave protiv raznih zaraznih bolesti, virusa, itd., jer oni su donekle poznati. Mis­lim na one protiv štetnih utjecaja razornih zračenja iz zemlje, okoline i svemira. Do sada ih nismo uspjeli otkriti u orga­nizmima, ali očito bi trebali biti negdje "ugrađeni". Za sada je jedina sigurna zaštita promjena mjesta rada ili boravka. To može biti odmicanje od kojih metar-dva, pa sve do pre­seljenja na drugu lokaciju.

Da li je "generalni" zaštitni sustav ugrađen u naš um, a mi smo ga nehotično isključili pod utjecajem sve suvreme­nijeg načina života? Ponekad to zovemo i instinktom, što bi i moglo biti točno, jer instinkt nas vrlo često upozorava da se trebamo kloniti nekog mjesta koje nije dobro za nas. A to, opet, ima veze s rezonancijom oscilacija organizma i od­ređene okoline, koje naš organizam osjeća u obliku nelago­de, koju smo mi prozvali "instinkt"! Upravo su te rezonancije štetne za naš organizam.

Suvremeni čovjek sve manje prepoznaje ta upozorenja, a još češće ih ne zna protumačiti. Zaboravljamo mnoge stva­ri koje smo nekada znali, ali dolazi vrijeme kad bismo ih tre­bali ponovno naučiti. Možda će nove generacije koje dolaze biti "pametnije" od nas. Mi sve trpamo u kalupe i teško pris­tajemo na promjene, pogotovo u shvaćanju!

Kad je stanica jednom napadnuta, dolazi do naglih pro­mjena u njoj kao i do poremećaja u njezinom radu. Prva takva stanica uključuje se u štetno djelovanje rezonantnog zračenja prema ostalim napadnutim stanicama. Dolazi do stvaranja žarišta buduće bolesti koju organizam još uvijek ne osjeća, premda se počinje boriti protiv nje. Povećava se po­trošnja energije organizma. Ako se u toj fazi sklonimo sa štetnog mjesta rezonantnog zračenja, organizam će

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (25)

pobijediti. To znači da će se sva energija organizma koristiti protiv bolesti, a neće se gubiti u borbi protiv štetnog ozrači-vanja! Dakle, postoji velika vjerojatnost da će sve ponovno biti u redu. Oštećene stanice organizam će vratiti u prijaš­nje stanje ili ih zamijeniti s novim, zdravim stanicama. O toj regeneraciji stanica suvremena medicina zna veoma puno.

Teškoće nastaju u onom trenutku kada broj oštećenih stanica dostigne i prijeđe kritičnu točku, tj. kada broj ošteće­nih stanica počinje vidljivo utjecati na rad i funkciju napad­nutog organa. U tom se slučaju počinju javljati osjećaji bo­lova ili drugi znaci bolesti! Od tog trena svjesnog doživljaja da nešto nije u redu pa do traženja pomoći, još prođe iz­vjesno vrijeme. Ustvari, mi nesvjesno pomažemo bolesti da se što bolje "ukopa" u naš organizam!

Općenito o stanici organizma

Starost svemira procjenjuje se na 12-15 milijardi godina, a planeta Zemlje na oko 5 milijardi godina. Koliko je star život na našem planetu? Točno onoliko koliko je prošlo od stvaranja prve žive materije, tj. stanice. Stanicu je prvi zapa­zio engleski fizičar i matematičar Hooke 1665. godine, i to mikroskopom vlastite izrade.

Normalni promjer većine stanica kreće se od 0,5 do 20 (mikrona) (1 mikron = tisućiti dio milimetra). Ljudske su

stanice veličine od 3 do 30 . Najmanja i najjednostavnija stanica pripada skupini mi-

kroplazme i njen promjer iznosi oko 0,1 . Među najveće stanice spadaju ptičja jaja, od kojih nojevo dostiže veličinu i do 20 centimetara!

Dakle, stanica je osnovna živa jedinica. Svaki je organ zapravo skupina velikog broja različitih stanica povezanih

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (26)

međustaničnim prostornim strukturama. Svaka vrsta stanica posebno je prilagođena vršenju određene funkcije.

Membrana stanice

Membrana jezgre

Nukleus

Kromatin

Citoplazma

slika br. 5 Shematski prikaz stanice organizma.

Glavni dijelovi stanice su jezgra, ispunjena nukleoplaz-mom i ovijena membranom jezgre, i citoplazma ovijena membranom stanice.

Gotovo svatko zna da geni kontroliraju prijenos nasljed­nih osobina s roditelja na dijete, ali mnogi ne znaju da ti isti geni kontroliraju i svakodnevnu funkciju rada stanice, kao i njeno razmnožavanje. Oni kontroliraju funkciju stanice tako što određuju koje će se tvari sintetizirati u stanici, kakve strukture, koji enzimi i kakvi kemijski spojevi. To znači da važnost gena leži u njegovoj sposobnosti da kontrolira nas­tanak drugih tvari u stanici. Geni su uglavnom koncentrirani unutar jezgre stanice. Smatra se da u svakoj stanici ima oko 30.000 gena.

Različite tvari od kojih se sastoji stanica nazivamo za­jedničkim imenom "protoplazma". Ona se sastoji od pet os­novnih tvari: vode, elektrolita, proteina, lipida i ugljikohidrata.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (27)

Najvažniji stanični elektroliti su: kalij, magnezij, fosfati, sulfat, bikarbonat i male količine natrija i klorida.

Membrana stanice tanka je od 75 do 100 angstrema (1 = 10-8 cm, tj. 1 = stomilijunti dio centimetra). Membra­na stanice je porozna, s otvorima od oko 8 , a membrana jezgre ima otvore i od nekoliko stotina angstrema.

Dok kroz membranu jezgre stanična tekućina struji bez problema, to nije slučaj sa staničnom membranom. Ove teš­koće u propuštanju kroz membranu stanice nastaju uglav­nom iz dva osnovna razloga. Prvi je maleni promjer otvora u membrani, a drugi je stvaranje elektrostatskog potencijala na membrani, tj. membranskog potencijala.

slika br. 6 Živčano vlakno.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (28)

Električni potencijali postoje na membranama gotovo svih stanica u organizmu. Membranski potencijal u mirovanju, koji je izmjeren u različitim živčanim i mišićnim vlaknima - izno­si između 75 i 95 mV, odnosno u prosjeku - 85 mV.

Osnovni uvjeti kojima se potiče uravnoteženje mem-branskog potencijala su količine propuštenog natrija (Na) i kalija (K) kroz membranu, što se vrši pomoću prirodno ugra­đenog sustava, tzv. natrijeve i kalijeve pumpe, i difuzijom.

Ako bilo koji čimbenik naglo promijeni propusnost mem­brane, recimo za natrij, prouzrokovat će niz brzih izmjena u membranskom potencijalu, koje traju djelić sekunde, a na­kon toga membranski se potencijal odmah vraća na vrijed­nost u mirovanju.

Ovaj slijed promjena membranskog potencijala zove se AKCIJSKI POTENCIJAL. Neki od čimbenika koji mogu za­početi akcijski potencijal jesu: električno podraživanje mem­brane, hladnoća, toplina ili gotovo sve što može trenutno poremetiti normalno stanje membrane u mirovanju. Postro­javanje električnog naboja s jedne i druge strane membrane (vanjske i unutrašnje) isti je proces kao i onaj kad električni kondenzator nabijamo elektricitetom!

Nema nikakve razlike između stanica muškog i ženskog organizma. Princip rada je identičan kod oba spola. Razlika postoji jedino u kromosomima. Sve stanice ljudskog tijela imaju po 46 kromosoma. Muškarci imaju 22 para "x", a 23. par sastoji se od "xy" kromosoma. Stanica žene ima 23 para kromosoma, među kojima jedan par "xx". Kromosomi "x" i "y" zovu se i spolni kromosomi. Odstupanje od tog broja kro­mosoma povlači za sobom poremećaj u razvitku spola, men­talnu zaostalost i druge nenormalnosti. Poznato je, također, da se broj kromosoma mijenja dok se zdrava stanica pretva­ra u zloćudnu stanicu raka!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (29)

Utjecaj polariteta opne stanice i posljedice njegove promjene na njen rad i prehranu

Već smo objasnili način prehrane stanice organizma pu­tem kalijeve i natrijeve pumpe, a sad bi trebalo reći samo nekoliko riječi o utjecaju polariteta na njezinu prehranu.

Površina svake stanice polarizirana je s "+" pozitivnim ili "-" negativnim polaritetom. To se obično događa i po grupa­ma stanica. Oko stanica kruži hranjiva plazma, koja se sastoji od "+" i "-" polariziranih molekula. Opna stanice je porozna, s otvorima veličine oko 8 angstrema.

Ovdje nećemo ulaziti u objašnjenje tehnike promjene polariteta stanice, nego ćemo samo istaknuti da taj polaritet nije stalan. On ovisi o potrebama stanice i o kemijsko-elek-tričnim reakcijama unutar nje.

Ako stanica s vanjske strane opne dobije "+" polaritet, s unutrašnje strane opne stvori se "-" polaritet. Ono što se tada događa, opisano je na skicama a) i b) slike br. 7.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (30)

Presjek membrane stanice vlakna

Vanjska strana

Unutarnja strana

Skica a) Skica b)

slika br. 7 Presjek membrane stanice, njen polaritet i način prehrane.

Pozitivni naboj "+" privlači negativno "-" polariziranu mo­lekulu. Molekula privučena magnetskom silom "+" naboja opne, počinje prolaziti kroz otvor na opni. Pošto je na unu­trašnjoj strani "-" polaritet, on odbija "-" molekulu i tjera ju u unutrašnjost stanice.

Kad stanica podmiri potrebe za "-" molekulama prehrane, dolazi do kemijsko-električnih reakcija unutar stanice, koje

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (31)

izazivaju promjenu polariteta opne stanice i cijeli postupak se ponavlja, samo ovog puta s "+" polariziranim molekulama. Ovo se događa u svim stanicama svih živih organizama i to je jedan od nekoliko osnovnih zakona održanja života!

Ako iz bilo kojeg razloga dođe do nasilnog načina promje­ne polariteta stanice organizma, poremeti se prirodni ritam prehrane stanice. Taj poremećaj uzrokuje odumiranje stani­ce ili njeno nepravilno ponašanje. To je temelj za pojavu raz­nih bolesti, od raka pa čak i do smrti organizma!

Mnoga štetna zračenja uzrokuju upravo tu nasilnu pro­mjenu polariteta stanice organizma!

Karakteristike razvoja zloćudnih stanica

Regulacija rasta i razmnožavanja stanica u ljudskom or­ganizmu uglavnom je nepoznata. Rast i razmnožavanje sta­nice obično prate jedno drugo. Znamo da neke stanice ne­prestano rastu i razmnožavaju se. To su, na primjer, krvo­tvorne stanice koštane srži, zametni dijelovi kože, epitel cri­jeva. Mnoge stanice ne razmnožavaju se godinama, kao što su neke mišićne stanice. Uglavnom, velika većina stanica ljudskog organizma zadržava sposobnost stalnog razmno­žavanja. O mehanizmima koji održavaju stalan broj stanica različitih vrsta u ljudskom organizmu zna se vrlo malo. Veli­čina stanice određena je gotovo isključivo količinom DNK u jezgri.

Rak nastaje promjenom u nekim stanicama, uslijed čega one više ne poštuju fiziološko ograničenje rasta i razmnoža­vanja. Odgovora na pitanje, koja je to razlika koja pospješu­je rast zloćudnih stanica drugačije od zdravih, još nema. Istraživači su otkrili da se genetska struktura zloćudnih sta­nica razlikuje od one zdravih stanica. Na osnovi toga

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (32)

pretpostavlja se da rak obično nastaje mutacijom dijela ge­netičkog sustava jezgre. Čim nastane makar jedna takva stanica, ona će rasti i njihov će se broj trajno, eksponencijal­no, povećavati. Zloćudno se tkivo nadmeće sa zdravim za hranjive tvari. Zloćudne stanice neprestano se množe i us­koro će trošiti gotovo svu hranu koju organizam ima na ras­polaganju. Zbog pomanjkanja hrane zdrave stanice počinju odumirati. Zanimljivo je da se rak u početnoj fazi javlja na samo jednom organu. U početku se ne širi, sve dok ne pro­đe stadij "sazrijevanja". Koji čimbenici utječu na tu fazu, mo­žemo samo pretpostavljati. U svakom slučaju, u organizmu postoje dovoljno jaki zaštitni sustavi, koji sprečavaju širenja raka. Kad ti sustavi oslabe, rak počinje pohod na druge organe. To slabljenje zaštitnih sustava može uslijediti zbog stalnog djelovanja nusproizvoda stanica raka, štetnog lije­čenja, i najčešće zbog daljnjeg boravka na izvorištu štetnog zračenja. Ne zaboravimo da je i jedan jedini slučaj bolesti od raka dovoljan razlog za uzbunu! Svaki slučaj pojave raka je velika tragedija za oboljelog, ali isto tako i za njegovu obi­telj i prijatelje! O troškovima zdravstvenog osiguranja nije po­trebno ni govoriti!

Neki od glavnih uzroka nastanka raka

Opće je poznato da snažno radioaktivno ozračivanje or­ganizma izaziva burnu reakciju unutar stanica organizma. Uslijed tih poremećaja dolazi do naglog nastanka i razvoja raka. To se događa na onim mjestima koja su bila nepo­sredno ozračena. Prvo nastrada koža, koja je uvijek prva na udaru, a zatim i ostali organi. Tehnička zračenja, kao što su zračenja elektronskih aparata, također doprinose pojavi raka.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (33)

Razni tehnički podražaji, kao npr. dugotrajni titraji ili trlja­nje kože nisu poželjni. Isto tako može biti opasno, pogotovo za žene, izazivanje seksualnog zadovoljstva dugotrajnim "gnječenjem" dojki i trljanjem bradavica. Tomu su uglavnom sklone mlađe žene. Najčešće je to jedan od razloga pojave raka upravo na tim mjestima. Ovakvi postupci izazivaju burnu reakciju žlijezda u dojkama i neprirodno pojačano lu­čenje iscjetka. Isto tako ni naglo prekidanje dojenja nije do­bro za zdravlje žene. Sve navedeno dovodi do poremećaja u stanicama dojke, a rezultati su poznati i veoma bolni.

Dugotrajna prehrana hranom koja sadrži štetne konzer-vanse, vrlo je opasna. To su raznorazni instant i dugotrajni proizvodi. Njih se može koristiti, ali u manjim količinama i vrlo kratko vrijeme.

Uz poznate uzroke nastanka raka, postoje slučajevi kad ne znamo zašto je do njega došlo.

Nakon dugogodišnjeg iskustva i izvršenih istraživanja, odgovorno tvrdim da se rak uvijek javlja kod osoba koje du­gotrajno borave na križanju jakih podzemnih tokova vode; zatim na križanju jakih podzemnih tekućih voda s Curryjevim čvorom, a isto tako i kod križanja s Hartmanovim čvorom. Javlja se i u kombinacijama prekrivanja Curryjevog s Hart­manovim čvorom, kao i u slučaju prekrivanja ili križanja ne­koliko štetnih zračenja. U većini slučajeva ta su križanja u kombinaciji s jakim podzemnim tekućim vodama! U novije vrijeme, nakon Drugog svjetskog rata, rak se sve češće jav­lja kao posljedica jakog stresa u kombinaciji s modernim materijalima oko nas (najlonska odjeća i obuća, televizija, mobiteli, nuklearno zračenje, itd.).

Boravak na mirnim vodama mora, jezera, rijeka ili moč­vara nema štetnog utjecaja, osim bržeg dobivanja reume, ako je vlažnost velika!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (34)

Nakon Drugog svjetskog rata, rak se javlja u daleko ve­ćem broju nego prije. Jake podzemne tekuće vode i njihovo križanje s ostalim zračenjima nisu se puno promijenili otprije. Postavlja se pitanje zašto je to tako, jer se to prividno kosi s mojom teorijom da se rak javlja uglavnom na križanju jakih podzemnih vodnih tokova i ostalih štetnih zračenja! Objaš­njenje je jednostavno. Do toga dolazi, vjerovali to ili ne, usli­jed suvremenog načina života. On ogleda se u doživljajima sve jačih stresova, kako na poslu, tako i u privatnom životu. Kombinacija jakog stresa ili svakodnevnih manjih stresova, s modernim materijalima od kojih je izrađena odjeća, kao i neprilagođena prehrana, odlična su podloga za nastanak i razvoj raka. Tomu još pomaže televizija, mobiteli, nuklearna zračenja s raznih otpada, igra s novim oružjem, zatrovana okolina, voda i hrana, nepovratne promjene klime, itd.

Štetno zračenje utječe i na gene, koji se nalaze u svim stanicama organizma. Dugotrajna izloženost štetnom zra­čenju uzrokuje kidanje i oštećenje spojeva u genskom lancu. Karakteristike tih štetnih zračenja su takve, da njihove vi­bracije izazivaju razaranje opne stanice organizma, dovode do promjene polariteta na unutrašnjoj i vanjskoj strani opne stanice, a samim tim i do poremećaja u hranidbi te stanice. Dolazi i do poremećaja razmještaja elemenata od kojih su geni sastavljeni, do poremećaja spojeva i redoslijeda veza, kako u genskom lancu, tako i u pojedinim pripadajućim kro­mosomima! Sve to izravno utječe na promjenu ponašanja stanice. Rezultati su slični kao i kod promjene polariteta opne stanice, a samim tim i promjene redoslijeda i ritma njene hra­nidbe. Dolazi do pojave bolesti, a to je posebno izraženo kod pojave raka!

U svim ovim slučajevima rak se javlja na onim organima koji su izravno izloženi štetnom zračenju. Da bi se izbjegao

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (35)

rak, dovoljno bi bilo odmaknuti se nekoliko desetaka centi­metara od tog mjesta dok mirujemo, tj. spavamo!

Posebno je važno istaknuti da se jednom oblikovane stanice raka mogu, ali i ne moraju, zadržavati samo na na­padnutom organu. Nakon faze "dozrijevanja" rak može zapo­četi "putovanje" po organizmu. Još nemamo pravi odgovor zašto do toga dolazi. Moje su pretpostavke sljedeće:

a) Organizam i dalje boravi na štetnom mjestu i nastavlja se razaranje njegovih zdravih stanica na drugim dijelovima tijela. Ako se ovo događa nakon što je bolesnik upozoren na posljedice boravka u području štetnog zračenja, to može imati dvojako značenje: ili se organizam nije uopće, ili se nije dovoljno, udaljio od štetnog područja ili zaštita protiv štetnog zračenja nije dobro provedena. Zato nakon postavljanja zaš­titu treba nekoliko puta provjeriti.

b) Uslijed produženog izlaganja štetnom zračenju može doći do oštećenja limfnih putova, koji mogu preuzeti otpatke razvijanja kancerogenih stanica i transportirati ih kroz orga­nizam. Tamo gdje se ti otpaci - odbačene stanice raka -zaustave, može se nastaviti, često burno, razvijanje raka. To slabljenje ili oštećenje limfnih putova nastaje uslijed izlo­ženosti raznom štetnom ozračivanju pa limfa, umjesto da proizvodi zaštitne tvari u organizmu, postaje idealni preno­sitelj smrtonosnih stanica raka, ali i drugih bolesti!

c) Držim da širenje raka krvotokom nije moguće iz neko­liko razloga. Krv koja je predala hranjive tvari stanici ostala je i bez količine bjelančevina. Poznato je da se rak hrani bjelančevinama koje uzima iz napadnutog organa i iz cijelog organizma! Kako su stanice raka uglavnom na bazi bjelan­čevina, "gladna" krv "pojela" bi te stanice raka koje bi se na­lazile u njenom okruženju. Vjerojatno se tako nešto i događa, i zato do danas nije sa sigurnošću utvrđeno da se rak širi putem krvi! Možda nisam u pravu, ali mislim da bi se u

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (36)

slučaju nužde bez opasnosti mogla izvršiti i transfuzija krvi s oboljelog od raka na zdravog čovjeka. Drugačiji je slučaj kod oboljelog od leukemije.

d) Zanimljivo je istraživanje provedeno na Bolonjskom sveučilištu, i objavljeno 2000. godine, na 144 oboljela od ra­ka s dugogodišnjom šećernom bolesti i 155 oboljelih od ra­ka bez šećerne bolesti. Nakon 3 godine preživjelo je 85% pacijenata sa šećernom bolesti, a samo 39% bez nje! Da li to znači da šećerna bolest "štiti" bolesnike od raka?

Zbog svega ovoga, neobično je važna uloga radiestezije! Ona će točno ukazati na opasna mjesta i upozoriti onoga tko spava na njima na moguće posljedice! Ljudi obično kas­no pozovu pomoć. Za njih je radiestezija igranje nedoraslih ili neodgovornih pojedinaca, a i naši "znanstvenici" im u to­me svesrdno pomažu tvrdnjom da ne postoje zakoni radie­stezije. Kažu da ne mogu izmjeriti štetna zračenja na koja radiestezija ukazuje! Puno je ljudi do sada platilo, a i ubu­duće će, svojim zdravljem i životom nesavjesnu igru tih "znan­stvenika" protiv radiestezije. Srećom, pogotovo zadnjih go­dina, i to se počelo mijenjati u korist radiestezije! Njeni su zakoni tako jednostavni i shvatljivi da ih iole bistrija osoba može s lakoćom shvatiti. Tomu će pripomoći, nadam se, i ova knjiga. Uz njenu pomoć želim upoznati obične ljude i znanstvenike s osnovnom teorijom i osnovnim zakonima radiestezije!

Borba protiv raka

Oduvijek su ljudi težili otkriti jedan univerzalni lijek protiv svih bolesti, pogotovo protiv onih najtežih, a tu spada i rak! Radiestezija u tome može puno pomoći, a posebno u najra­nijoj fazi otkrivanja bolesti. Radiestezija pomaže i tokom

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (37)

liječenja, jer se pomoću nje mogu točno odrediti mjere za pojedine faze liječenja. U ovom dijelu knjige želim detaljno prikazati jedan od uspješnih načina liječenja najteže bolesti - raka. Uz ovu metodu, postoje i mnoge druge koje ljudi ko­riste u svom nastojanju da izliječe opake bolesti. Metodu koju ovdje prikazujem razvio sam na osnovi načina liječe­nja g. Breussa iz Austrije. Metoda se pokazala kao vrlo us­pješna. Svaki spašeni život vrijedi uloženog truda!

Svjestan sam da razni "specijalisti" u bijelim kutama ima­ju licencu za ubijanje svojih pacijenata, a naši dobrovoljni pa­cijenti ne smiju ni kihnuti. Kad je čovjek osuđen na neiz­bježno, prihvaća i najmanju nadu. Osim toga, društvo ne izdvaja nikakva financijska sredstva za istraživanja koja bi mogli poduzeti "nestručnjaci", odnosno "amateri"! Da stvar bude još gora, ako u Hrvatskoj nekome u nevolji pružite me­dicinsku pomoć, a nemate potrebnu diplomu, po zakonu vas očekuje drakonska kazna! I tako, ako u dubokoj šumi usred zime, dok pada noć, a vukovi su uokolo, naiđete na čovjeka slomljenih nogu, po hrvatskom Kaznenom zakonu, članak 244, st. 1, iz 1997. godine, ne smijete mu pomoći. Morate pustiti da ga vukovi pojedu! Nevjerojatno, ali istinito! Ako mu pomognete, a nemate traženu diplomu, dobit ćete kaznu od najmanje 6 mjeseci do 10 godina zatvora! Eto, to se događa kad liječnici prigrabe veći dio vlasti kao što je to slučaj u Hrvatskoj!

Totalna terapija - operacija bez skalpela

Svako liječenje, a pogotovo liječenje raka, ima slabe iz­glede za uspjeh ako se pacijent ne ukloni s izvorišta štet­nog zračenja! Ta su zračenja, po mom osobnom iskustvu, na prvom mjestu uzroka nastanka bolesti, naročito raka!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (38)

Rak uvijek nastaje ako osoba spava ili dugotrajno boravi iznad sjecišta jakog podzemnog vodotoka i još nekog dru­gog jakog izvora štetnog zračenja!

Takvu osobu moramo hitno i trajno ukloniti s takvog mjes­ta ili provesti odgovarajuću zaštitu. Današnji su stanovi mali i nema puno slobodnog prostora za premještanje kreveta. Znači, mora se provesti učinkovita i trajna zaštita pacijenta i njegove okoline, ali u jednom relativno skučenom prostoru! Odlične rezultate pokazali su "univerzalni generatori zaštite" autora ove knjige. Zaštitu treba izvesti prije početka liječenja, jer uspjeh liječenja ovisi i o tome da li se organizam pacijen­ta nalazi u bezopasnoj okolici. Boravak pacijenta u štetnom okruženju smanjuje ili potpuno onemogućuje bilo kakvo iz­lječenje! To znači da organizam ostaje pod stalnim udarima štetnih zračenja, koji su i prouzročili bolest! Za sređivanje takvog stanja potreban je vrstan radiestezist.

Karakteristika štetnih zračenja je da njihove vibracije raza­raju opnu stanice organizma, dovode do promjena polariteta na vanjskoj strani opne stanice, a samim tim i do poremećaja u hranidbi stanice. Dolazi i do poremećaja razmještaja ele­menata od kojih su sastavljeni geni u stanicama, ili se pore­mete spojevi i redoslijed veza, kako u genskom lancu, tako i u pojedinim pripadajućim kromosomima! Sve je ovo uvod u razne bolesti, pa tako i raka!

Rak nastaje i zbog mnogih drugih uzroka, npr. uslijed raz­nih ozračivanja, dugotrajnih pritisaka ili trljanja, neumjerenog sunčanja, prečestog korištenja podgrijane i dubokosmrznute hrane, stresa, pušenja, itd. Nasljedne osobine su rijetke. Držanje raznih otrova u stanu (DDT, razni kemijski preparati za čišćenje, naftalin, sprejevi i prašci protiv kukaca, svijeće s udjelom arsena, itd.) produžuje, pa čak i onemogućuje iz­lječenje!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (39)

Rak živi od čvrste hrane koju čovjek uzima! Kod ove tera­pije, koja traje 42 dana, treba uzimati samo i jedino procije­đene sokove od povrća i čajeve! Tada će se rak povući i nestati, a pacijent će dalje živjeti normalno. Zašto je to tako, zgodno je opisao Bruno Vonarburg u knji*zi Gottes Segen in der Natur:

"Bjelančevine doprinose razvoju kancerogenog procesa i zato se mora presjeći dotok bjelančevina u organizam. Or­ganizam ne može živjeti bez bjelančevina i tada naša krv, koja postaje gladna bjelančevina, napada sve što je u orga­nizmu strano i čija su baza bjelančevine. To su razne izra­sline - tumori, nagomilane otpadne materije i tome slično."

To znači da sama krv započinje preciznu operaciju ukla­njanja raznih tumora u organizmu, bez uporabe skalpela! Rak je strano tijelo u organizmu, tj. jedna vrsta parazita! Kako se razvija, povećava mu se obujam, a samim tim i priti­sak na okolno tkivo organizma. Zato i javljaju bolovi. S druge strane, rak oduzima hranu organizmu, koji sve više slabi, sve do smrti!

Dokazano je da se kod razvoja raka dolazi do poreme­ćaja razmjene minerala u stanicama organizma. Sokovi od povrća su bogati mineralima i neutraliziraju taj poremećaj. Dugo zadržavanje otpadnih materija u organizmu izaziva njegovo trovanje i zato je potrebno regulirati mokrenje i sto­licu! Zahvaljujući kombinaciji s čajevima, gdje svaki čaj obav­lja svoj dio posla, pospješuje se aktivnost organa za izluči­vanje. Postoji mnogo načina borbe protiv raka. Jedan od učinkovitih je i Breussova metoda, koju je doradio autor ove knjige. Kod nekoliko pacijenata, nakon što su poslani kući da umru, pa su neko vrijeme liječeni ovom metodom, ni na jednoj pretrazi (markeri i slično) nije bilo vidljivih tragova ra­ka!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (40)

Postoje li "nasljedni čimbenici" u nastajanju raka?

U većini rasprava o uzročnicima nastanka raka bez raz­mišljanja se postavlja pitanje o "nasljednom čimbeniku" i odmah se daje potvrdan odgovor! Na prvi pogled ljudima to izgleda točno, ali kad se razmisli malo bolje, vidi se da taj "nasljedni čimbenik" zapravo ne postoji! Zašto?

U svim tvrdnjama o "nasljednom čimbeniku" postoje ta­kozvane "linije nasljeđivanja" koje idu od pradjeda, djeda, oca, sina i unuka ili po drugoj liniji od prabake, bake, majke, kćeri i unuke. Znači, uvijek idu po muškoj ili po ženskoj liniji! Puno su rjeđi slučajevi da to "nasljeđivanje raka" ide po "mješovitoj liniji", recimo djed, majka, sin, unuka i slično!

Krenimo redom. Najprije je potrebno ustanoviti što je to obitelj u svom

klasičnom smislu. Obitelj je skupina ljudi povezanih rađa­njem i/ili ženidbom! Obitelj zbog emocionalnih i ekonomskih razloga uvijek nastoji živjeti zajedno, na jednom mjestu i u jednom prostoru! Najljepša prostorija po pravu važnosti uvi­jek pripada "glavi obitelji" i njegovom bračnom partneru. To je, recimo, djed. Međutim, djed obolijeva i umire od raka, a otac postaje nova glava obitelji. On preseljava baku u neku drugu, manju prostoriju, jer što će joj ta velika prostorija, sad kad je ostala sama. U tu se sobu useljava otac sa svo­jom ženom. Nakon nekog vremena i otac obolijeva od raka i umire. Priča se ponavlja sa sinom kojeg očekuje ista sud­bina. I tako se to nastavlja.

Ako se u taj stan usele drugi ljudi, i kod njih će se pono­viti ista stvar i redoslijed. Uvijek se kreće od onog muškarca koji se smjestio u najljepšoj prostoriji. Isto ovo može se do­gađati i sa ženskom linijom, ali u sasvim drugom prostoru. Tehnika obolijevanja i umiranja se ne mijenja!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (41)

Moram se nakratko osvrnuti na postavke iz ove knjige. U njoj se potanko razrađuju razna štetna zračenja i njihov ut­jecaj na svaki živi organizam, ali isto tako i načini zaštite. Određen je i polaritet ljudskih bića. Žene su negativnog (-), a muškarci pozitivnog (+) polariteta. To znači da zračenje negativnog (-) polariteta štetno djeluje na muškarce, ali ne i na žene. To vrijedi i obrnuto! To znači da imamo čista zra­čenja pozitivnog polariteta, a isto tako i negativnog. Kao pri­mjer to mogu biti čvorišta Hartmanove ili Curryjeve mreže, razna pozitivna ili negativna zračenja, itd.

Ako organizam boravi iznad zračenja miješanog polariteta, kao što je to jaki podzemni vodotok, koji je (+, -) polariziran, onda će svaka osoba, bez obzira na spol, imati zdravstvene probleme. To je školski primjer slučaja "mješovite linije"!

Gdje će se te posljedice ozračivanja pojaviti, ovisi o mjes­tu neposrednog ozračivanja na organizmu. To može biti po­dručje glave, prsnog koša, trbuha ili nožnog dijela.

Ovo su u kratkim crtama objašnjenja o takozvanim "obi­teljskim nasljednim čimbenicima" u slučajevima "serijskih" bolesti od raka članova jedne porodice. Taj "nasljedni čim­benik" doista postoji, ali samo kao mjesto, i to nepokretnog boravka, odnosno spavanja članova obitelji. Sve ostalo ovisi samo o osobi (muškarac/žena) i o vrsti polarizacije štetnog zračenja iznad kojeg osoba dulje vremena miruje, odnosno spava!

Rješenje ovog problema je vrlo jednostavno. Treba se samo malo odmaknuti od mjesta štetnog zračenja ili izvršiti radiestezijsku zaštitu. Ako to napravimo, onda će svaka oso­ba dočekati duboku starost što se tiče bolesti od raka! Zato je u svemu ovome potrebna radiestezija. Pomoću nje otkri­vamo takva i slična opasna mjesta, kao i vrstu i jačinu štet­nog zračenja! Mnogi bi ljudi ostali zdravi i dugo živjeli kad bi prihvatili upozorenja i savjete radiestezije!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (42)

Naši su današnji stanovi maleni i nema puno mjesta za premještanje kreveta kako bismo izbjegli opasna ozračena mjesta. Zbog toga moramo vršiti radiestezijsku zaštitu tog prostora. Postoje brojne metode zaštite, ali moramo paziti da se ti zaštitni uređaji ne pretvore u nove izvore štetnog zračenja. Zaštitni uređaji autora ove knjige pokazali su se kao vrlo pouzdani i trajni, a mogu se i nositi sa sobom ako putujemo i ponovno postaviti da nas štite!

Neki od poznatih uzroka nastanka raka. Pomoć voća i povrća

Jedan od poznatih uzroka nastanka raka mogu biti i ta­kozvani "slobodni radikali", koji se nekontrolirano razviju u našem organizmu. Puno je ljudi čulo taj izraz, ali malo ih zna što je to. To su male molekule slobodnog kisika stvore­ne u organizmu, a napadaju pojedine stanice. Ukoliko ih ne spriječimo, njihovo djelovanje na stanicu je isto kao i kad se željezo ili metal koji lako oksidira nađe u struji čistog kisika. Ono počne ubrzano hrđati, odnosno oksidirati, ili se mast počne ubrzano kvariti! Tomu pridonose i pušenje, alkoholi­zam, pojačano žarenje - kiselina u želucu, stres, infekcije, UV-zračenje, jaka duševna ili tjelesna opterećenja. Opas­nost se povećava kad se ti slobodni radikali namnože toliko da i bezopasni spojevi u organizmu postaju opasni!

Kako bismo spriječili ovakav razvoj događaja, moramo u organizam ubaciti "zdravstvenu policiju", poznatiju pod ime­nom "antioksidanti"! To su posebno aktivni betakarotin, vita­min C, vitamin E i tisuće bioaktivnih tvari iz voća i povrća, koje uz pomoć sokova iz našeg organizma pronalaze slo­bodne radikale i neutraliziraju ih! Ako ih i ne uspiju do kraja neutralizirati, oni usporavaju njihovo množenje i djelovanje!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (43)

Stanovništvo Mediterana u prosjeku najmanje boluje od raka ne samo zato što koristi maslinovo ulje i ribu, nego i zato što troši oko 500 - 700 grama svježeg voća i povrća dnevno po stanovniku.

Posebno dobri "policajci" ili ubojice raka su sve vrste ku­pusa, kelja i brokule! Recimo, jedan srednje veliki običan luk dnevno umanjuje rizik raka želuca, jer sadrži velike koli­čine quercetina. Quercetin popravlja stanice oštećene djelo­vanjem slobodnih radikala i razgrađuje nitrosamin sliku u želucu.

Kao obrana od nekih vrsta uzročnika raka posebno su dobre sve vrste jabuka, s velikim količinama vitamina C i quercetina, sadržanog u bioaktivnoj boji jabuke!

Ljekovita uporaba voća i povrća u borbi protiv raka

"... Protivnik sam toga da se biljna sredstva koriste za liječenje (raka), ali bolesnicima to pruža psihičku potporu!" ironičnim tonom u novinama tvrdi liječnik, "specijalist za rak" iz bolnice u najvećoj hrvatskoj luci.

S druge strane, na njegovu veliku žalost, svjetski priznati specijalisti, kao i instituti za istraživanje raka u Njemačkoj, SAD-u i drugdje, tvrde drugačije. Međutim, jedino u Hrvat­skoj, kao u osobitoj zemlji, liječnici su posebno plaćeni da prate i uče o svim novim načinima borbe protiv raka i drugih bolesti. Možda je taj naš "specijalist" bio na nekom drugom predavanju ili na modnoj reviji kad se je govorilo o raznim načinima borbe protiv raka! Ostavimo čitateljima i bolesnici­ma da sami odluče tko ima pravo i kome se može vjerovati!

Evo mišljenja tih instituta i specijalista za istraživanje i liječenje raka o nekim biljkama korisnim u borbi protiv raka. Iznijet ću ih samo nekoliko:

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (44)

- U mahunarkama, bobu, grašku i leći nalazi se odlična bioaktivna tvar saponin, koja smanjuje i sprečava dijeljenje stanica raka u crijevima i na taj način sprečava njegov razvoj!

- U svim vrstama kupusa, rotkvica i hrena nalaze se vi-sokoaktivne supstance za začine po paprenosti (Ijutosti), mirisu i okusu. Ovi bioaktivni glucosinolati sprečavaju razvoj raka u crijevima!

- I poznati peršin ima daleko veće djelovanje od onog za okus juhe i umaka. Peršin sadrži mnogo vitamina C, ima naj­više željeza od svih biljaka, a sadrži i bioaktivnu voćnu tvar apigenin. Istraživanja na Sveučilištu Watten-Herdeckeu ot­krila su da apigenin sprečava "putovanje" i diobu stanica raka crijeva!

- Znanstvenici iz Nizozemske i SAD-a tvrde da jedan luk srednje veličine može spriječiti nastajanje i razvoj raka želu­ca! On veže i neutralizira uzročnika raka želuca nitrosamin. Osim toga, sadrži velike količine bioaktivne tvari quercetin, koja oporavlja oštećene stanice želuca. Te su stanice ošte­tili tzv. "slobodni radikali", a to može imati teške posljedice u vidu razvoja raka. Quercetin pripada grupi bioaktivne voć­ne boje, a osobito je aktivan u suradnji s vitaminom C.

- Znanstvenici iz Finske su nakon 26 godina ispitivanja nad 10.000 ljudi ustanovili da nijedan nije obolio od raka ako je redovito jeo jabuke! Jabuke ispunjavaju zahtjev da sadrže puno vitamina C i quercetina, idealnih boraca protiv raka pluća, želuca, crijeva i ostalih neprilika u organizmu! Sve su vrste jabuka vrijedne i korisne!

- Veliku pomoć pri bolesti prostate pruža već opisano voće i povrće. Posebno se preporučuje rajčica. U njoj se nalazi posebni bioaktivni materijal lykopin, koji održava crve­nu boju rajčice. On djeluje na smanjenje rizika od raka pros­tate. Naš organizam prerađenu rajčicu prihvaća bolje nego sirovu.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (45)

- Sirovo voće i povrće treba dobro žvakati da se oslobodi lykopin, a u prerađenom je stanju već oslobođen. To mogu biti razne juhe od rajčice, umaci ili sokovi. Idealan je, na pri­mjer, kečap ili pripremljeni umaci od rajčice.

- Proizvodi od brašna žitarica savršen su izvor uravnote­ženja materijala za naš probavni sustav. Godinama je stva­rana kriva slika o brašnu kao o općenito nezdravom produk­tu. Korica kruha je mnogo zdravija nego što se to smatralo. Ona sadrži zaštitnu tvar protiv raka pronyl-lysin u velikim količinama. To je otkriveno tek nedavno na Sveučilištima u Munsteru i Kielu.

- Pronyl-lysin nastaje drugačije nego ostali djelotvorni prirodni sastojci protiv raka u voću i povrću. Stvara se teh­ničkim postupkom u pripremnom procesu proizvodnje kruha, na sljedeći način: kruh se uobičajeno priprema od mješavi­ne pšeničnog i raženog brašna, u omjeru pola-pola, a može i drugačije. Kod pečenja kruha reagira aminokiselina lysin koja je sastavni dio pšenične bjelančevine i povezuje se sa škrobom koji je sastavni dio brašna. Dolazi do stvaranja vi­soke koncentracije pronyl-lysina, i to posebno u kori kruha!

Ovaj je kruh veoma dobar i kod dijetne prehrane. Mnogi su do sada vratili svoje zdravlje i riješili se raka, a da se nije znalo zašto se to događa. Ljudi su topili koru tog kruha i pri­premali piće od nje. Do su ovog rješenja došli posve slučajno. Dnevno su pili od pola do jedne litre takvog soka! Donedav­no se on prodavao u njemačkim trgovinama, i to po visokoj cijeni. Ovaj je proizvod učinkovit kod svih vrsta raka, a na­ročito kod raka na probavnim organima! Međutim, pojačan učinak ima kad se postupa po savjetima radiestezije! To se odnosi na kontrolu, zaštitu i način terapije.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (46)

Bioenergija

Svaki čovjek raspolaže s bioenergijom! Ne ulazeći u te­orijske rasprave o njoj, želim samo podučiti kako se njome može služiti na dobrobit drugih ljudi. To znači da se nedosta­tak energije organizma, koji ju je izgubio u borbi protiv bo­lesti, može dijelom nadoknaditi s energijom davatelja, pod uvjetom da su te energije donekle slične.

Praktičan postupak je sljedeći: treba čvrsto prisloniti dlan preko oboljelog mjesta. Potrebno je postići jaku mentalnu koncentraciju i želju za pacijentovim ozdravljenjem, i pritom isključiti sve ostale misli. Nakon kratkog vremena pacijent će osjetiti vrelinu na tom mjestu, što je znak da su se ener­gije davatelja i primatelja udružile i zajedno se bore protiv bolesti! Ponekad se osjeti i hlađenje, što je isto tako znak do­bre reakcije organizma! Ovo može napraviti svatko! Dovolj­no je samo malo dobre volje i ljubavi prema pacijentu!

U ovom slučaju veliku pomoć imamo u uporabi viska. Dok je jedna ruka položena na oboljelo mjesto, u drugoj ruci se vrti visak. Visak će nam svojim kretnjama pokazati dokad je dovoljno ovako davati našu bioenergiju. Kad nam visak po­kaže da smo dali dovoljno energije na tom mjestu, pomiče­mo dlan naše položene ruke na sljedeće mjesto i ponavljamo cijeli postupak. Ako npr. radimo na kičmi, tada krećemo od jednog njenog kraja prema drugom. Kad smo završili rad na prvom mjestu, taj dio pokrijemo, da se pacijent ne rashladi. Tako postupamo do kraja. Cijeli postupak, recimo rada na kičmi, traje od 15 min. do pola sata!

Što se to ustvari tada događa? Uslijed štetnog zračenja kojem je organizam bio izložen i uslijed djelovanja bolesti, došlo je do poremećaja u stanici organizma. Tih poremeća­ja ima nekoliko vrsta. Uloga bioenergije je u tome da zajedno s energijom bolesnika dovodi u red stanje u i oko stanice

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (47)

organizma. To znači da stanici vraća pravi polaritet na nje­noj opni, da usklađuje poremećaje u genskom lancu ili u pripadajućim kromosomima u stanici! Isto tako pomaže orga­nizmu da odbaci neupotrebljive stanice i izgradi nove!

Krvožilni sustav "Vene portae"

Mnogi će se zapitati kako je moguće da razni čajevi i pravilan rad probavnog sustava mogu toliko bitno utjecati na zdravlje organizma. Objašnjenje je jednostavno: većina bolesti organizma vezana je uz bolesti sustava "vene portae". To je onaj krvožilni sustav koji odvodi vensku krv i potreb­ne sastojke hrane iz tankog i debelog crijeva izravno u krvo­tok i u jetru na daljnju preradu. Ta krv obiluje produktima pro-bavljene hrane! Zato sve ono što se rastvara u crijevima ovim krvotokom ide izravno u jetru i po cijelom tijelu! Na taj se način organizmom šire lijekovi koje pijemo, ali isto tako i otrovi! Dakle, možemo reći da je sustav Vene portae krvni sustav koji preuzima sastojke hrane i vitamina u crijevima i prenosi ih izravno u krvotok, odnosno u slezenu!

Jedan od važnih dijelova tog sustava je slezena (Lien). Ona je najveći limfni organ, a smještena je u trbušnoj šuplji­ni; teži oko 170-200 grama i možemo ju nazvati "spremnik rezervne krvi". Za vrijeme razvitka embrija stvara crvena krvna zrnca (eritrocite). Stara crvena krvna zrnca se razgra­đuju u slezeni i iz njih se oslobađa željezo, koje se prenosi u koštanu srž i koristi u novim krvnim zrncima. Limfni čvoro­vi u slezeni stvaraju limfocite (vrsta bijelih krvnih zrnaca). Posebni dijelovi slezene uništavaju štetne čestice, mikro­organizme, koji izazivaju razne bolesti prodiranjem u krvotok. U slezeni se nalazi dobar dio rezervne krvi, koji se u slučaju potrebe ubacuje u krvotok. Ta se krv nalazi u proširenjima

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (48)

venskih kapilara, tzv. "venskim jezercima". Ako je potrebno, slezena se može bez većih posljedica ukloniti iz organizma, što se događa kod teških padova ili udaraca!

Leukemija - bolest krvi

Po nekim autorima, leukemija je raspadanje krvnih stani­ca uslijed bolesti krvožilnog sustava "Vene portae". U većini slučajeva ova se bolest javlja uslijed dugotrajnih i jakih psihičkih stresova i duševne depresije. Izlječenjem osnov­nih uzroka rješava se uglavnom i problem leukemije. Ovdje će najviše pomoći dobar psihijatar, jer pacijent ne mora biti svjestan kad mu se nešto neugodno dogodilo! To je mogao biti i neki naoko nevažan događaj u djetinjstvu ili kasnije! Bez rješenja duševnih i stresnih problema i samo je izlječe­nje leukemije otežano, a često i onemogućeno!

U prehrani treba izbjegavati meso, šećer, proizvode od bijelog brašna i pečenje. Najbolje je prijeći na jedan od sus­tava makrobiotičke prehrane. Treba strogo izbjegavati jesti podgrijana jela, duboko smrznute i "trajne" namirnice, radi procesa truljenja koji su počeli u njima! Iz stana treba izbaciti sve otrove kao što su DDT, otrovi protiv moljaca i kukaca, osvježivači za sanitarne prostorije, svijeće s postotkom ar­sena, itd. Svakako ne treba pušiti, piti alkohol, itd.

Na ovaj način sustav Vene portae ponovno preuzima svoju funkciju izravnog preuzimanja vitamina i korisnih sa­stojaka iz hrane u crijevima!

Obavezan je, kao i kod svih vrsta raka, radiestezijski pre­gled i zaštita stana i boravka! Bez ovog postupka, otežano je, a često i nemoguće, izlječenje bilo koje bolesti. Na gro­bljima je previše onih koji su ovo zanemarili!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (49)

Ne treba uzimati totalnu terapiju po Crnić-Breussovoj me­todi jer bi u ovom slučaju samo štetila! Potrebno je raditi la­gane poslove i šetati se prirodom uz pratnju, te izbjegavati sva moguća psihička opterećenja i stresove!

Otrovi u stanu

Često se događa da mnogi ljudi nikako ne mogu "doći k sebi". Uza svu zaštitu, volju i najbolju terapiju ne mogu ni­kako ozdraviti. Jedan od problema su i razni otrovi koje drži­mo u stanu. Svi oni truju i naše tijelo! To su razni sprejevi protiv kukaca, osvježivači za WC, naftalin, kamfor, DDT, ot­rovi protiv moljaca i tome slično. Recimo, naftalin sadrži smrtonosni arsen! Treba paziti i koje svijeće koristimo u kući, jer mnoge sadrže arsen. Umjesto umjetnih otrova koristite prirodne sastojke: lavandu, orahovo lišće, pelin, sapune od lavande, prirodni kamfor, parfeme, pa čak i duhan! Stan po­vremeno treba dobro provjetriti!

Ako je na sve ovo nadovezan i daljnji boravak na mjesti­ma štetnog zračenja, onda je otvoren put teškim bolesnim stanjima, pa čak i smrti. Osnovni zadatak ove knjige je da poduči, upozori i pomogne! Lijepo je imati drage prijatelje do duboke starosti, a teško je izgubiti voljene i drage osobe u cvijetu mladosti i u naponu života! Uz malo dobre volje, to se može izbjeći! Postoje razni načini kako pomoći oboljeli­ma od raznih bolesti pa i od opake bolesti raka i leukemije. Čovječanstvo se stoljećima bori protiv njih i svako malo nas uvjeravaju kako su baš sada pronašli lijek, ali do dana da­našnjeg ništa od toga! To su samo priče! Oboljeli i njegova okolina nemaju vremena čekati da se dogodi čudo! Svako čekanje je izgubljeno vrijeme, koje se vrlo često plaća najvi­šom cijenom, životom!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (50)

Opisani način liječenja pokazao se kao uspješan. Kombi­nacija totalne terapije s masažama uljem od gospine trave i bioenergijom dala je odlične rezultate. Pritom ne smijemo zaboraviti zaštitu pacijenta i njegove okoline od štetnih zra­čenja! Bez toga uspjeh ove, kao i ostalih terapija, bio bi po­lovičan! Pacijenti koji su bili osuđeni na neizbježni kraj, na ponovnim pregledima uglavnom su proglašeni zdravima i bez tragova ovih bolesti!

Tajna jedne smrti i novog, sretnog života

Jedan čovjek me pozvao da napravim radiestezijski pre­gled kuće njegovog netom umrlog brata, koja mu je pripala kao jedinom nasljedniku. Želio ju je pokloniti svojoj kćerki, koja ima muža i dvoje djece. Negdje je čuo da bi bilo dobro prije toga kuću radiestezijski pregledati. Pristao sam na pre­gled, ali tek 40 dana nakon smrti pokojnika, o kojem nisam ništa znao.

Prošla su dva mjeseca i jednog lijepog sunčanog dana započeo sam pregled. Od samog početka tog rutinskog pre­gleda, nailazio sam na neobjašnjive znakove, koji kao da su mi govorili "Traži, dobro traži!". Nikako nisam mogao otkriti što to moram posebno tražiti.

Završio sam pregled i sve je bilo više-manje normalno. Samo sam u starinskoj kuhinji, iza stola gdje se nalazila klupa, naišao na neobično jak, zapravo smrtonosan izvor štetnog zračenja. U kombinaciji je bio jaki podzemni tok vode, raspuklina terena i čvorovi Curryjeve i Hartmanove mreže! Sve to bilo je koncentrirano na oko pola kvadratnog metra!

Predao sam novom vlasniku kuće ovjereni nacrt pregle­da, s posebnim upozorenjem na kritično mjesto u kuhinji. Upozorio sam ga na moguće posljedice čak i relativno

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (51)

kratkotrajnog boravka na tom mjestu. Tek mi je tad rekao da mu je brat imao tešku smrt. Umro je od raka, ali je neko­liko zadnjih godina, nakon ženine smrti, najradije drijemao i spavao upravo na toj kuhinjskoj klupi. Uvijek su imali pro­blema s njim da ga smjeste u krevet. S druge strane, kćerki-na obitelj namjeravala je nakon preuređenje kuće u tu pro­storiju smjestiti djecu! Dječji krevet na kat trebao se nalaziti upravo na mjestu tog opasnog zračenja. Zaključili su da je to mjesto jako dobro, jer je i pokojnik upravo tu volio spavati.

Nakon ovog saznanja shvatio sam upozorenje: "Traži, dobro traži!", kao i to zašto sam tijekom pretrage osjećao nemirnu pokojnikovu prisutnost! Želio je zaštititi nevinu dje­čicu da, kao on, ne postanu žrtve opasnog zračenja!

Na osnovi svega predložio sam vlasniku kuće zaštitu cije­log objekta pomoću radiestezijskih sidara, što je on prihvatio. Postavio sam devet sidara na određenim mjestima kruga oko kuće i vrta.

Poslije razdoblja stabilizacije od oko mjesec dana, zamo­lio sam kolegu, vrsnog radiestezista, da izvrši pregled čita­vog prostora, Otišao je sam tamo i njegov nacrt zračenja podudarao se s mojim. Kod njega su ta zračenja bila u tra­govima, a ne onako oštra kao kod mene. Znači, zaštita je uspjela i tek sam tada kolegi objasnio u čemu je bio problem.

Obitelj koja je uselila u tu kuću, danas, nekoliko godina nakon tih događaja, živi zaista sretno, a djeca pucaju od zdravlja i natprosječne su inteligencije!

Osnovne vrste pretpostavljenih zračenja

Držimo da postoje tri osnovne vrste zračenja koje izrav­no utječu na život na Zemlji. To su: korisna zračenja, štetna zračenja i neutralna zračenja.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (52)

Pod zračenjem mislim na vibracije oblika ili materije koje utječu na žive organizme.

Korisna su ona zračenja koja svojim vibracijama utječu na poboljšanje izmjene tvari u stanicama našeg organizma, ili na bilo koji način pogoduju živom organizmu.

Štetna su sva ona zračenja, odnosno vibracije, koje štet­no utječu na organizam žive jedinke, bilo u tjelesnom ili psi­hičkom smislu. Posebno su opasna zračenja slabog ili jakog intenziteta, ali bez faznog pomaka u odnosu na "napadnuti" organizam. To su ona zračenja koja zajedno s vibracijama organizma stvaraju jaku rezonanciju!

Neutralna su ona zračenja koja ni na koji način ne utje­ču na žive organizme. To su zračenja čija je frekvencija jed­naka frekvenciji živog organizma, ali s pomakom faze od 1800. Rezultanta ovog zračenja je uvijek nula!

Pregled zračenja elektromagnetskog spektra

slika br. 8 Grafički prikaz zračenja elektromagnetskog spektra izražen u cm.

Svi elektromagnetski valovi, od najmanjih do najvećih valnih dužina, tj. od svemirskih do električnih radijacija, pro­izvode se oscilatorom, tj. izvorom. Po formuli iz elektrodina­mike znamo da je valna dužina elektromagnetskih valova = c/f, gdje je "c" brzina svjetlosti (c = 3x1010 cms-1), a "f" je frekvencija u Hz.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (53)

Tabelarni prikaz elektromagnetskog spektra - valne dužine i frekvencije:

Tabela br. 1

Ako vrijednosti navedenih frekvencija iz tabele zamijeni­mo u jednadžbi λ = c/f, dobit ćemo da dužina električnih valova niske frekvencije iznosi od beskonačnosti (oo) do λ = 2x106 cm, tj. λ - 20 km, a visoke frekvencije od 20 km do λ - 8x10-3 cm, tj od 20 km do 0,08 mm.

Dužina radiovalova iznosi od 20 km do 10 m. Dužina ultrakratkih električnih valova iznosi od 10 m do

1 m. Mikrovalovi su dužine od 1 m do 0,08 mm. Poznato je da se za radioprijenose primjenjuju elektro­

magnetski valovi i to: - kratki valovi od 10 m do 100 m - srednji valovi od 100 m do 1.000 m - dugi valovi od 1.000 m do 2.000 m - valovi duži od 2.000 m koriste se u radiotelegrafskoj

komunikaciji, a kraći od 10 m za televiziju i radar. Elektromagnetski valovi u području optičkog spektra na­

staju pri skokovima krajnjih elektrona, koji kruže oko jezgre atoma, i to kad oni u pobuđenom stanju prelaze iz jedne

električni valovi

niska frekvencija visoka frekvencija infracrvene zrake

vidljivo svjetlo ultraljubičaste zrake

X zrake Y zrake

kozmičke zrake

valna dužina λ u cm

do 2x106

2x106 - 8x10-3

2,2x10-2 - 7,8x10-5

7,8x10-5 - 3,8x10-5

3,8x10-b - 1,36x10-6

6,6x10-6 - 10-11

4x10-8 - 7x10-12

ispod 10-13

frekvencija u Hz

0 - 1,5x104

1,5x104 - 4x1012

1,3x1012 - 3,8x1014

3,8x1014 - 7,8x1014

7,8x104 - 0,22x1017

0,45x1016 - 3x1021

7,5x1018 - 0,4x1021

iznad 3x1023

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (54)

kvantne putanje više energetske razine u kvantnu putanju niže. Prema tome, atomi su oscilatori koji emitiraju infracrve-ne zrake, vidljive zrake i ultraljubičaste zrake.

Nema određenih ni oštrih granica između pojedinih vrsta elektromagnetskih radijacija i zato se i na grafikonu vidi pre­klapanje pojedinih graničnih područja.

Područje vidljive svjetlosti ograničeno je na valne dužine od 0,4 do 0,8 µ. Mrežnica ljudskog oka osjetljiva je samo na te dužine elektromagnetskih valova! Međutim, pod pojmom svjetlosti u širem smislu, uz elektromagnetsku iz područja vidljivog dijela spektra, podrazumijevaju se i radijacije cjelo­kupnog optičkog spektra.

Elektromagnetski valovi, pa prema tome i svjetlosni, pre­nose se i kroz vakuum. Dakle, za njihovo prenošenje nije potrebna tvar koja bi ih mehanički prenosila treperenjem svojih čestica. To ovisi o sadržaju energije u prostoru i ra­zumljivo je da je odbačeno mišljenje o postojanju "etera" kao sredstva za prijenos elektromagnetske oscilacije.

Svjetlost

Prema Maxwellovoj elektromagnetskoj teoriji svjetlosti iz 1873., svjetlosni su valovi ustvari elektromagnetski valovi. U prethodnom poglavlju vidjeli smo da vrlo mali dio elektro­magnetskog zračenja pripada području vidljive svjetlosti.

Izvori svjetlosti mogu nastati uslijed povišene temperatu­re tijela - to su toplinski izvori svjetlosti; zatim uslijed kemij­skih procesa, kao što je spajanje fosfora s kisikom. Mnoga tijela svijetle kad na njih padaju ultraljubičasti ili rendgenski zraci.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (55)

Sva tijela koja svijetle bez vlastitog zagrijavanja naziva­mo luminiscentnim svjetlosnim izvorima. Svjetlost koju oni zrače zovemo hladnom svjetlošću. I pri pojavi hladne svjet­losti atomi tijela zrače elektromagnetske valove.

Rasprostiranjem svjetlosnih valova vrši se prenošenje energije od svjetlosnog izvora na sve strane u prostor i to uzduž svjetlosnih zraka. Tu energiju zovemo "zračna" ener­gija.

Prema Planckovoj kvantnoj teoriji iz 1900. svaki svjetlosni izvor isprekidano emitira određene kvantume energije, koje nazivamo "fotoni". Danas je prihvaćeno dualističko poima­nje svjetlosti, tj. da su fotoni praćeni valovima i da svjetlosni valovi sadrže fotone.

Svjetlost se u slobodnom prostoru i u vakuumu prostire pravocrtno. Kako čestice svjetlosti imaju masu, proizlazi da svjetlosni zraci uslijed gravitacije velikih masa skreću s pravocrtne putanje kad prođu pored njih. Promatranja i mje­renja za vrijeme pomrčine Sunca 1919. godine, potvrdila su tzv. Einsteinov efekt i ustanovljeno je skretanje svjetlosnih zraka pokraj mase Sunca za = 1' 74".

Izvor svjetla

Masa

slika br. 9 Einsteinov efekt.

Brzina svjetlosti u vakuumu izmjerena je i prihvaćena kao c = 300.000 km/sek-1, premda ima i drugačijih rezultata, ali

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (56)

razlike su relativno male i za zemaljsku uporabu nebitne. Novija su mjerenja tu brzinu svela na c = 299.793 km/sek-1.

U atomskoj fizici je objašnjeno da emisija infracrvenih i ultraljubičastih zraka nastaje isto kao i kod vidljivih zraka, uslijed izvjesnih procesa koji se odigravaju u atomima. Pre­ma tome, zrake iz područja vidljivog dijela spektra u osnovi se ne razlikuju od zraka u područjima infracrvenog i ultra-Ijubičastog dijela, s kojima neposredno graniče.

Kako se obično uzima da područje vidljivog spektra obu­hvaća svjetlosne zrake, čije valne dužine između krajnje lju­bičastog i crvenog dijela iznose 400 do 800 mµ, izlazi da nji­hove frekvencije iznose 750x1012 do 375x1012 Hz, tj. 750 do 375 bilijuna titraja u sekundi, pa možemo reći da je za neku određenu boju svjetlosti karakteristična njena frekven­cija.

Frekvencija rendgenskih zraka iznosi od 4x1015 do 3x1019 Hz.

Usporedbe radi, ponovimo da ljudsko uho prima vibracije frekvencije od 2x10 do 2x104 Hz, tj. od 20 do 20.000 Hz!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (57)

Tabelarni prikaz valne dužine svjetlosti i spektralnih linija:

Tabela br 2:

vrsta zračenja

Granica crvenog dijela spektra Granica A u crvenom dijelu

spektra Granica B u crvenom dijelu

spektra Granica C u narančastom dijelu

spektra Granica D u žutom dijelu spektra

Granica E u zelenom dijelu spektra

Granica F u plavom dijelu spektra Granica G u ažurnom dijelu

spektra Granica H u ljubičastom dijelu

spektra Granica ljubičastog dijela spektra

valna dužina λ u mµ.

780

760,8 - 761

786,7 - 687

656,3 - 656

589,6 - 590

527,0

486,1 - 486

431,8 - 432

396,8 - 397

380

frekvencija f u Hz

397 x 1012

395 x 1012

437 x 1012

457 x 1012

509 x 1012

570 x 1012

617 x 1012

697 x 1012

756 x 1012

815 x1 012

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (58)

UVOD

Do sada smo se bavili uglavnom pojednostavljenim opi­sima znanstvenih spoznaja iz pojedinih grana znanosti, za koje držimo da će nam pomoći u daljnjem razmatranju radiestezijskog djelovanja. Često ćemo ulaziti u područja imaginarnog, ali temelji će biti na postulatima i dostupnim znanstvenim spoznajama.

Vrlo je bitno napomenuti da se u ovom radu neće robo­vati ni jednoj do sada iznesenoj znanstvenoj ili drugoj teoriji, niti prihvatiti isključivost s bilo koje strane!

Kad netko za nešto kaže "To je nemoguće" ili "To ne postoji", treba prihvatiti da je za njega to stvarno tako. On ili ne raspolaže s drugim znanjem ili se jednostavno boji i ne želi otvoriti svoj um nečem novom, kako ne bi razbio oklop sagrađen da ga štiti od neugodnosti promjene mišljenja!

Činjenica je da istina ne prodire u um, koji se tomu pro­tivi! Primjera za to ima i previše - od prastarih tabua, preko postupaka inkvizicije, pa sve do najnovijih odnosa u mnogim "suvremenim" društvima.

I u području radiestezije ima svakakvih mišljenja. Izdvojit ću mišljenje jednog pisca iz ovog područja, i to iz samo jed­ne njegove knjižice:

"... zato mi se ponekad čine vrlo smiješni pokušaji nekih radiestezista da znanstveno objasne neke pojave u radi-esteziji!". Nekoliko redova dalje piše: "... srest ćete u svom

DRUGI DIO

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (59)

radu ljude koji će kategorički pobijati radiesteziju i fenomene vezane uz nju. Nemojte na njih trošiti svoje vrijeme. Unapri­jed odbacujući pojave o kojima vrlo malo ili ništa ne znaju, pokazuju svoj ograničeni duh!"

Vrlo zanimljiv raspon mišljenja kod jednog čovjeka, samo u čiju korist i na čiju štetu? Ne kaže naš narod uzalud "Što jedna budala zapetlja, niti stotinu pametnih ne mogu lako ra­spetljati!". Ali vratimo se mi ozbiljnijem poslu!

Što je to radiestezija?

Po mom skromnom mišljenju, to je sposobnost živog i svjesnog organizma da uz pomoć određenih, jednostavnih pomagala, zabilježi određena događanja, koja su izvan mo­gućnosti vidljivog opažanja.

Osnovni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se neko zbivanje uopće zabilježilo, jesu:

- da takvo zbivanje zaista postoji. Pri tomu ne igra ulogu udaljenost ili veličina

- da postoji usmjerena mentalna želja za otkrićem upra­vo takvog, odnosno sličnog zbivanja

- da postoji minimalna uvježbanost tražitelja - da postoji pomoćno pomagalo koje će vidljivo zabilje­

žiti traženo zbivanje. Bavljenje radiestezijom nije pomodarstvo, niti to ljudi čine

iz dosade. Crteži po zidovima prethistorijskih pećina i egi­patskih piramida mogu se protumačiti kao rad s rašljama. Po­uzdano se zna da je rašljarstvo bilo razvijeno u Kini još prije 4.000. g. pr. Kr. I Biblija prikazuje Mojsija kao vrsnog rašlja-ra, koji je u pustinji tražio i nalazio pitku vodu za svoj narod.

Zanimljivo je da su taj oblik istraživanja u srednjem vijeku, a i kasnije, razvijali upravo oni koji su u to vrijeme progonili

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (60)

znanost i razne "vještice". Bio je to svećenički stalež! Ono što i danas pokazuje da su to radili zaista stručno je to da nijedan crkveni oltar nije smješten na nekom izvorištu štet­nog zračenja! Poznati i svjetski priznati stručnjak za radi-esteziju, pokojni ing. Smajo Dubravić tvrdio je da je tijekom svog dugogodišnjeg rada na tom području obišao i ispitao preko dvije stotine crkava i kapelica, i u svakoj od njih oltar je bio smješten na zdravom i neutralnom mjestu!

Čovjek kao primopredajnik energije

Do sada smo objašnjavali da je čovjek kao psihofizički sustav vrlo složen i savršen "višeslojni" organizam. Slože­nost savršenstva očituje se u njegovom tehnološkom meta­bolizmu, odnosno u njegovoj građi tijela, funkciji organa, pre­tvaranju tvari u energiju, spremanju energije, usklađivanju raznih procesa u tijelu, razmnožavanju, itd. Ovu potpuno tehnološku organizaciju mogli bismo svrstati u prvi sloj.

Drugi sloj je još složeniji i sastoji se u psihološkom dijelu življenja. To znači da je čovjek spreman i sposoban da sam odlučuje o mnogim materijalnim stvarima, koje se tiču njega osobno i njegove okoline.

Treći sloj je duhovni život. Upravo razvoj duhovnog života potpuno odvaja čovjeka od životinje, a postizanje i stvaranje trajnih duhovnih vrijednosti zapravo i jest krajnji cilj života.

Mogli bismo navesti i četvrti sloj. To je postizanje sa­vršenstva sklada u fizičkoj i psihičkoj sferi života s prirodom i univerzumom, što mnogi (teofizičari) žele usporediti s pri­bližavanjem Bogu, ali to ustvari znači povratak na početak i time je krug zatvoren!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (61)

Ljudsko biće je vrlo složen stroj, ali upravo zbog te svoje složenosti sposoban je za univerzalno djelovanje u svom životnom prostoru, kao i izvan njega.

Nas ovdje zanima relativno uski profil djelovanja, i to na području radiestezije. To ću pokušati objasniti na svoj način. Krenimo redom.

Osnovna pravila za rad s viskom

Prilikom rada s viskom potrebno je držati se osnovnih pravila, kako bi rezultati tog rada bili što točniji.

1. Oblik viska ne igra značajnu ulogu u dobivanju rezul­tata, samo što neki posebni oblici mogu smanjiti utrošak energije potrebne za rad. Materijal izrade viska je proizvo­ljan, odnosno ovisi o oscilatornom polju korisnika. To se može utvrditi uz pomoć iskusnog radiestezista.

Normalna težina viska iznosi između 20 i 60 grama, a mogu biti i teži. Lagani visak obično se koristi za rad na ma­pama, slikama ili grafikonima. Teži je potreban za rad na terenu, kako bi se spriječio utjecaj strujanja zraka (vjetra). Visak srednje težine je za opću uporabu. Visak može biti pun ili šupalj. U šupljinu se umetne dio tvari koju tražimo. To može biti vlas nestale osobe, voda, minerali, nafta, itd.

Dužina niti na kojoj visak visi obično je u rasponu od ne­koliko centimetara do najviše 10 ili 12 cm.

2. Kretnje viska mogu biti: a) Samostalne. U tom slučaju visak se sam počinje kretati

u jednom od smjerova dajući nam tako jedan od traženih odgovora na precizno postavljeno pitanje. Te kretnje mogu biti lijevohodne ili desnohodne kružnice ili elipse, naprijed-natrag, lijevo-desno, ali visak može i mirovati, što je također

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (62)

jedan od odgovora. Uvijek treba postići neku vrstu "dogovo­ra" s viskom, o značenju svake njegove kretnje!

b) Prisilne. Kružne kretnje mogu biti izazvane po korisni­ku, s tim da će se visak zaustaviti sam od sebe kad nam daje odgovor, tj. kad se nađe u rezonanciji s onim što traži­mo. Nikakva ga vrtnja više ne može pokrenuti, naravno pod uvjetom da zadržimo isti ritam vrtnje. I u ovom slučaju po­treban je "dogovor" s viskom prije početka rada.

3. Nit na kojoj visak visi drži se između palca i kažiprsta radne ruke. Dešnjaci je drže u desnoj, a ljevaci u lijevoj ruci.

4. Za početnike je bolje da prilikom rada na mapama iste usmjere približno prema magnetskom sjevernom polu. Nakon dobre uvježbanosti, to više nije potrebno.

5. Poželjno je s radnog stola ukloniti sve metalne pred­mete, a isto tako i s radiestezista. Kod dobro uvježbanog ra-diestezista to nije prijeko potrebno.

6. Kad se radi za radnim stolom, bolje je da se s njega očiste svi nepotrebni predmeti. Visak, i to onaj lakši, drži se na niti dugoj najviše do 10 cm, a vrh viska na oko 1 do 2 cm udaljen od mape, slike, grafikona ili predmeta na kojem se radi. Lakat ruke u kojoj se drži visak može biti lagano oslo­njen na stol.

Druga ruka služi kao antena. Možemo je postaviti na ono što se istražuje ili iznad toga. Najbolje je dirati predmet s jednim prstom, srednjim ili prstenjakom.

7. Izbjegavati rad sparnim danima ili na hladnim mjesti­ma. Također ne treba raditi za vrijeme oluje, u vlaku, u au­tobusu i uopće na mjestima gdje se stvaraju jake tehničke ili elektromagnetske vibracije.

8. Dok se radi s viskom, treba biti smiren i opušten i kon­centrirati se samo na ono što radimo!

9. Dok radimo s viskom, ne smijemo držati prekrižene noge niti se s njima grčevito upirati u pod.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (63)

10. Ticalo s kojim se služimo prilikom rada na mapama, grafikonima ili slikama ne smije biti od metala oko kojih se stvara jako elektromagnetsko polje. Najuputnije je da bude od zašiljenog drvca.

11. Prije i poslije rada za radnim stolom, isti je potrebno "dekontaminirati", tj. ukloniti s njega ostatke zračenja pret­hodnog rada. Dekontaminacija se sastoji u tome da sa stola uklonimo do tada ispitivane objekte, a radni stol "obrišemo" običnim magnetom.

Potrebno je izvršiti i dekontaminaciju viska. To se najlak­še radi s magnetom, laganim udarcima viska po površini stola, a dobro je i držati visak pokraj laganog mlaza vode iz slavine, uz mentalnu želju da se visak isprazni. Pražnjenje traje sve dok se visak sam od sebe ne zaustavi.

12. Ono što mnogi, pa čak i iskusni radiestezisti, često zaboravljaju, je pražnjenje sebe i viska. Taj previd može često imati kobne posljedice po radiestezista, pogotovo ako radi s bolesnicima. Preporučam provođenje postupka pra­žnjenja nakon svakog rada s bolesnicima, a obavezno na kraju radnog dana. To se pražnjenje može obaviti i s laga­nim mlazom vode iz slavine. Pusti se lagani mlaz vode da teče po zglavcima ruku uz mentalnu želju za oslobađanjem od prikupljenih negativnih energija. Ako se u tom postupku osjeti slabost, treba odmah prekinuti pražnjenje i nastaviti ga nakon nekoliko minuta odmora. Dobro je i učinkovito i tuširanje ili lagana šetnja u prirodi, ali ne po betonu ili asfal­tu!

13. Određivanje polariteta pomoću viska često je vrlo bit­no za rad na pojedinim programima. Dogovorno se smatra da je kretanje viska u desnohodnoj kružnici pozitivan "+" pol, a u lijevohodnoj negativan "-" pol. Taj se polaritet može u pojedinim, vrlo rijetkim slučajevima, razlikovati od tehnički dogovorenog sustava polariteta, što nas u ovom radu ne

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (64)

treba previše zabrinjavati. To će se dogoditi na mjestima vrtloženja (turbulencije) prirodnog Zemljinog magnetizma.

Pogledajte sliku magneta s ucrtanim točkama po kojima se može kontrolirati kretanje viska. Nacrt u potpunosti za­mjenjuje pravi magnet.

slika br. 10 Magnet - ispitivanje kretanja viska.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (65)

Vrh viska se postavi na visinu od 1 do 2 cm iznad svake točke i njegovo kretanje bit će identično ucrtanom kretanju. Na polovima vidimo smjer kružnog gibanja koji potvrđuje teh­nički i radiestezijski dogovoreni polaritet.

14. Potrebno je znati da visak uvijek mora biti u izravnom kontaktu s korisnikom preko niti na kojoj visi. U protivnom se nikad neće pokrenuti. To znači da samo živi i svjesni or­ganizam može primiti i prenijeti primljene vibracije na visak. Suprotno nije do sada nitko izveo, premda su mnogi poku­šali.

Osnove radiestezijske teorije. I. slučaj: Istraživanja na mjestu boravka radiestezista

U prošlim smo poglavljima objasnili da u ovom našem svemiru sve na neki način titra, i šalje svoje titraje u okolinu u obliku elektrovalova. Ljudski se organizam ponaša kao elektrokondenzator promjenjivog kapaciteta, isto kao radio-prijamnik ili televizor, i "hvata" određene, tražene frekvencije. Kad dođe do rezonancije, odnosno do usklađivanja frekven­cije predajnika i prijamnika, mi čujemo govor, glazbu, vidimo sliku na TV-u. Kod radiestezije, pomoćno sredstvo nam kretnjama ili zaustavljanjem ukazuje da smo na traženoj frekvenciji. Pomoćna sredstva mogu biti razni oblici viska, rašlje, spirale ili bilo što za što se radiestezist opredijelio.

Ovo je prvi i najjednostavniji način hvatanja i bilježenja određenih frekvencija u prostoru gdje se tog trena radieste­zist nalazi i radi. Ovaj način rada u radiesteziji je vrlo koristan i brojni su dobri rezultati. Odnose se većinom na svakodnev­ne brige i probleme. To su: otkrivanje položaja štetnih zrače­nja u stanovima, kućama, uredima i drugdje, otkrivanje pod­zemnih vodenih tokova, raznih štetnih zračenja iz zemlje,

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (66)

okoline ili svemira, nalaženje bolesnih mjesta u organizmu, pogotovo u početnoj fazi, itd.

S ovim praktičnim radovima bave se mnogi zvani i nezva­ni. Svaka čast i hvala onima koji taj posao obavljaju s razumi­jevanjem, etično i pošteno. Treba biti vrlo oprezan i savjestan, jer bilo kakav negativan događaj ili čak i očekivanje takvog događaja, mogu utjecati na rad i mogu se dobiti potpuno po­grešni rezultati.

Treba raditi u smirenoj fizičkoj i psihičkoj atmosferi, jer stalno ponavljamo da je naš prijamni sustav vrlo osjetljiv, pogotovo na negativne utjecaje! One koji rade na otkrivanju bolesti posebno molim da budu pažljivi i da svog "pacijenta" hitno upute liječniku na pregled u slučaju otkrića bilo kakve anomalije. Pacijent ili oni osobno trebali bi zamoliti liječnika da obrati posebnu pažnju na sumnjivo mjesto! Samo je tako moguća suradnja između liječnika, pacijenta i radiestezista.

Onima koji se bave ili se žele baviti radiestezijom, pre­poručujem da se ne bave svaštarenjem. Takav način rada povlači za sobom mogućnost mnogih grešaka. Treba se posvetiti jednom području djelovanja, puno, puno vježbati, kako bismo naš prirodni dar mogli dovesti do što većeg sa­vršenstva. Samo se tako može postati dobar radiestezist!

Medicinari su izvršili oštru podjelu poslova. Tek nakon toga medicina se naglo razvila i stekla današnji ugled i zna­nje. To bi trebali izvršiti i radiestezisti. Možda će ova knjiga pomoći i biti prihvaćena kao jedan od osnovnih putokaza za podjelu rada u radiesteziji.

Moramo priznati veliki razvoj, pogotovo tehničke strane medicine. Ono što osuđujem kod mnogih od tih stručnjaka je gubitak osjećaja za prirodno i ljudsko. Za mnoge od njih čovjek je postao: objekt, pacijent, bolesni organ i tome slič­no. To je jedan od razloga zašto mnogi bolesnici traže

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (67)

pomoć sa strane. Traže je od onoga tko im takvu pomoć obeća - raznih nadriliječnika, vračeva, šamana i sl.

Znam slučajeve gdje su poznati i priznati liječnici svoju djecu potajno vodili raznim šamanima u Afriku. Nakon kra­ćeg oporavka, bolest se obično vraćala, i to s još snažnije nego prije. Nisu shvatili osnovnu poruku "mijenjajte život", koju su im šamani stalno ponavljali. Ta poruka nije značila mijenjati bogatstvo za siromaštvo, nego jednostavno - pro­mijenite mjesto stalnog boravka, odnosno, odmaknite se s mjesta gdje ste do sada provodili veći dio svog života. Kao što znamo, velik dio života provodi se ležeći i spavajući i te su poruke značile: "Odmaknite se s tog mjesta!"

Katkad je dovoljno odmaknuti se i pola metra, jer na mjestu gdje ste do tada ležali djeluje jako štetno zračenje. Ono "bombardira" vaš organizam i uzrokuje vašu bolest.

U većini slučajeva potrebno je, uz mjesto spavanja, pro­mijeniti i način prehrane, kao i način razmišljanja!

Naš psihički život treba biti usmjeren prema onome što je dobro za nas, ljude oko nas, životinje i biljke. To znači po­kazivati dobrotu prema cjelokupnoj prirodi. Pozitivna raz­mišljanja i djelovanja stvaraju u nama punu snagu pozitivnih utjecaja na naš organizam.

Nekoliko primjera i upozorenja:

Prvi primjer: Traženje tekuće vode u zakopanim cije­vima

Površnog radiestezista može se vrlo lako izvrći ruglu. Od njega se zatraži da među desetak zakopanih cijevi odredi u kojima teče voda, a u kojima ne. Nadobudni će radiestezist uzeti visak, rašlje ili ono čime se već služi, i hrabro krenuti preko zakopanih cijevi. Očekuje da će mu visak ili rašlje

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (68)

pokazati ono što se od njega traži. Ishod "istraživanja" je ta­kav da bi postigao bolji rezultat pogađajući napamet.

Krivica nije u visku ili rašljama. Osnovna je greška što se radiestezist nije psihički pripremio i uskladio frekvencije zračenja predajnika (cijevi/vode) s frekvencijom prijamnika (visak/rašlje - radiestezist). Psihička priprema bila je nedo­voljna, ali isto tako i postupak. To znači da nije postavljao precizna pitanja visku/rašljama, ili ih je postavljao pogrešno i bez reda. O preciznosti pitanja ovisi i odgovor, odnosno re­zultat!

Preciznost pitanja i kretanje radiestezista u izravnoj su uzročnoj vezi. Neobično je važno da radiestezistovo kreta­nje, u svakoj prilici, da dovoljno vremena visku/rašljama da reagiraju! Zato se nikad ne smije brzo kretati terenom koji se pretražuje, ako se traži velika točnost! Možemo se voziti i automobilom za vrijeme pretraživanja, ali onda je sustav rada nešto drugačiji.

Po mogućnosti, potrebno je izvršiti kontrolu i to barem iz tri pravca kretanja. To je slično kao i kod traženja nestalih osoba, što će biti opisano u sljedećim poglavljima.

Drugi primjer: Što to lopovi znaju?

Mnogi se čude kako lopovi vrlo lako pronađu skrivene stvari. Objašnjenje je jednostavno. U njihov je organizam tre­ningom, a i samom vrstom "posla" kojim se bave, "ugrađen" alarmni sustav, koji reagira kad im ruka krene u smjeru skri­vene dragocjenosti. Ruka im služi, kao i radiestezistu, kao antena koja "lovi" određene vibracije. To se očituje u laga­nom "bockanju" na dlanovima ili vrhovima prstiju, što znači da se frekvencija traženog predmeta podudarila s pretpo­stavljenom frekvencijom tražitelja. Rezultat toga je rezonan­cija iskazana bockanjem!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (69)

Po istom načelu rade i mnogi iskusni radiestezisti. Njima nije uvijek potreban visak ili rašlje da bi došli do točnih re­zultata.

Jedina mjesta gdje se ova sposobnost gubi su ona is­pred zrcala i na mjestima koja zatvaraju kutove od 90°. Na tim je mjestima nemoguće pronaći skrivenu stvar, jer okomiti zidovi pod tim kutom djeluju po načelu ogledala i poništava­ju stvaranje rezonancije. Obrnuta slika u zrcalu ima isto dje­lovanje i zato se visak uvijek zaustavlja kad je ruka dlanom ispružena u njegovu pravcu.

Znači, najbolje je stvari sakriti u kut, ali treba biti oprezan, jer neki lopovi poznaju to načelo!

II. slučaj: Istraživanje izvan mjesta boravka radieste-zista

Istraživanja "na daljinu", tj. na mjestima udaljenim od tre­nutnog boravišta radiestezista, samo su na prvi pogled iden­tična istraživanjima u prostoru boravka radiestezista.

Pod ovim istraživanjima podrazumijevam kao prvo rad uz pomoć zemljopisnih karata udaljenog ili bližeg područja, rad na traženju nestalih osoba ili predmeta pomoću stvari ili slike koja im je pripadala, istraživanje ili pretraga oboljelih organa nenazočnih osoba pomoću njihove slike ili nekog nji­hovog predmeta, istraživanje pomoću glasa putem telefo­na, itd. Ukratko, to znači istraživanje nečeg određenog što nije u neposrednoj blizini radiestezista, već može biti na bilo kojem drugom mjestu našeg planeta i dalje.

Što se tada događa s našim "prijamnikom"? Princip rada u ovom se slučaju potpuno mijenja! Naš

mentalni prijamnik istovremeno postaje odašiljač i prijamnik, a traženi objekt reflektor. Tehnički rečeno, počinjemo raditi po načelu radara!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (70)

To nije sustav rada kao kod telepatije, gdje uspostavlja­mo mentalni kontakt s određenom živom osobom, ali ne i s predmetom. S druge strane, ne možemo dobiti povratnu in­formaciju ako osoba s kojom želimo stupiti u dodir nije isto­vremeno u psihomentalnoj vezi s nama.

U radiestezijskom radu ta povratna informacija uvijek dođe, bez obzira radi li se o predmetu ili živom biću! U na­šem slučaju usmjeravamo svoj mentalni energetski potenci­jal na određenu osobu ili predmet. U trenutku "nailaska" na ono što tražimo, dobivamo reflektiranu povratnu informaciju. Tako doznajemo gdje se osoba ili predmet u tom istom tre­nutku nalazi, možemo obaviti zdravstveni pregled te osobe, možemo utjecati na raspoloženje te osobe, dobivamo po­datke koje želimo, itd.

Ustvari, dolazi do rezonancije upućenih mentalnih vibraci­ja s vibracijama onoga što tražimo. Rezultat toga je reagira­nje pomoćnog pomagala koje se nalazi u fazi s nama (visak, rašlje).

Kako se radi o usmjeravanju vrlo visokih mentalnih ener­gija, ovdje prostor i vrijeme ne znače praktički ništa.

Iz davnih vremena došla je do nas uzrečica: "Najbrža na ovom svijetu misao jest!". Ovdje moram dodati samo to da je brzina svjetlosti ograničena jer svjetlost ima masu. Brzina mentalne energije nije ograničena jer ona nema masu! To je osnovna razlika između te dvije energije!

Ako smo u stanju tehnički i radiestezijski dokazati da nam iz svemira dolaze razna zračenja frekvencije od 3x1023 pa na više, onda je posve jasno da je čovjek mentalno spo­soban primiti, a recipročno tomu i emitirati zaista nevjerojatno snažnu mentalnu energiju, koja ne poznaje problem vreme­na, brzine i prostora!

Uz ostala svemirska zračenja, posebno bih izdvojio zra­čenja nazvana po imenima njihovih pronalazača. To su dr.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (71)

E. Hartmann i dr. M. Curry. Opisat ću ih u poglavlju "V. slu­čaj".

Moram priznati da je među radiestezistima vrlo raširena potpuno drugačija teorija o radu sa slikom ili predmetom osobe koju tražimo, ili o kojoj želimo nešto doznati. Ta teo­rija tumači da se prilikom fotografiranja osobe u negativ utisnu i oni podaci koje ljudsko oko nije u stanju registrirati i da ti podaci ostaju "utisnuti" u negativ kroz čitav život sni­mljene osobe. Upravo ti utisnuti podaci pružaju u svako doba sve tražene informacije, bez obzira gdje se osoba trenutno nalazi.

Potpuno se slažem s tom teorijom i vjerujem da se o toj osobi može doznati sve do trenutka kad je snimak načinjen. No, što napraviti s promjenama koje su nastale nakon toga? Te promjene nisu utisnute u negativ ili u predmet! Zna­či, mora postojati posve drugo načelo rada. Tvrdim da je načelo radara najbliže i logici i stvarnom stanju!

III. slučaj: Rad na daljinu - emitiranje utjecaja

Sve dosad opisano odnosilo se uglavnom na načela is­traživanja raznih zračenja štetnih po ljudski organizam, kao i na zaštitu od njih. Vidjeli smo da je ljudski organizam spo­soban primati, ali isto tako i emitirati energiju.

Ako smo sposobni emitirati, u ovom slučaju, mentalnu energiju, i pomoću nje doznati stanje na nekom drugom mje­stu, onda smo isto tako u stanju, upravo pomoću te energije, izvršiti i određene utjecaje na daljinu!

Ti su utjecaji podijeljeni u dvije grupe: na one s dobrom i na one sa zlom namjerom. To ovisi o karakteru onoga tko ih šalje i razloga zbog kojeg ih šalje.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (72)

Moram naglasiti da slanje utjecaja sa zlom namjerom može postati vrlo opasno za pošiljatelja ako primatelj to na neki način osjeti i otkrije. Ako si sam ne može ili ne zna po­moći, može zatražiti pomoć nekoga tko se u to razumije. Postavljanjem "reflektora" taj se negativni utjecaj vraća ono­me tko ga šalje i štiti odabranu žrtvu. Snaga povrata štetne mentalne energije može se uvećati i do sto puta! Tako se događa da onaj tko drugome želi učiniti zlo, sam sebe dra­stično kazni! Žrtva može biti čovjek, životinja, voćnjak, njiva, kuća, selo, itd. Ovo spada u područja kojima se u načelu ne bavim. Mogu samo iznijeti jedan klasičan primjer:

U jednom selu stanovnici su se godinama tužili da ih sna­laze neprilike koje se ne događaju u drugim selima. Pozvali su u pomoć i postavio sam, na njihovu molbu, dva "reflek­tora" na dva različita mjesta u selu. U tom je trenutku jedna starija žena, bez marame koju nikad nije zaboravljala, po­bjegla u brdo iznad sela, i to po najvećoj žezi. Otad bježi iz kuće i iz sela. Nakon gotovo godinu dana potpuno se osula ranama. Seljaci su mi rekli da su uvijek sumnjali da im pod­meće i zakopava razne stvari i uginule životinje pod prago­ve kuća i u vrtove. Puno su je puta i uhvatili u tom poslu. Bavila se crnom magijom koju nije razumjela, i dogodilo joj se zlo koje je tako žarko željela drugima!

Pozabavit ćemo se sa slanjem pozitivnih utjecaja. To su oni utjecaji koji primatelju pomažu u ozdravljenju, poboljša­nju raspoloženja, umirenju, itd. Kod nas se to većinom svodi na slanje mentalne energije izravno od davatelja na prima­telja. Učinci ovise o mentalnoj snazi i uvježbanosti davatelja, što samo po sebi znači da se vrlo mali broj ljudi može time baviti. Ovo je područje rada vrlo zanimljivo i prava je šteta što se njime ne bavi veći broj ljudi. Princip rada u ovom se slučaju u završnici za nijansu razlikuje od "II. slučaja".

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (73)

Ako želimo pomoći traženoj osobi, moramo na nju usmje­riti svoj mentalni kontakt. Potrebno je obaviti "pregled" fun­kcija organizma ili pojedinih organa. Ako već imamo takve podatke, onda je sve mnogo lakše. Kad smo ustanovili tre­nutno stanje organizma, prelazimo na završni dio rada. Pre-stajemo trošiti energiju na sve ono što je u tom trenutku nebitno. Svu svoju energiju šaljemo u jedno žarište, tj. na osobu u cijelosti ili na njen pojedini organ. S tim uskim ka­naliziranjem energije na jedno područje pokušavamo dovesti u sklad ili biološki ritam te osobe, ili poremećenu funkciju nekog organa.

Znamo da stanice organizma, kad je potpuno zdrav, imaju određeni napon i polaritet. Kad dođe do "ispadanja iz pogona" većeg broja stanica nekog organa, na tom mjestu dolazi do poremećaja njegovog elektromagnetskog polja i ono vibrira s frekvencijom različitom od uobičajene. Zato i ne možemo prepoznati poremećeno mjesto na takvom or­ganu. Naš nam je "prijamnik" putem pomoćnog sredstva (visak/rašlje) samo signalizirao poremećaj, ali koja je bolest u pitanju, odgovor može, odnosno smije, dati samo stručna osoba, tj. liječnik.

Našom energijom, koju šaljemo u obliku koncentriranog snopa mentalnih zraka, ustvari pomažemo istoj takvoj ener­giji oboljelog organizma. Energija te osobe se i bez njene svjesne volje bori da uspostavi normalno funkcioniranje or­ganizma, da "podivljale" stanice vrati u ustaljeni ritam rada ili da ih zamijeni s novima. Međutim, njena vlastita energija je preslaba za taj zadatak.

Bitno je da naša usmjerena energija bude u fazi s ener­gijom tretirane osobe. Sasvim je sigurno da je energija te osobe uslijed borbe s poremećajem oslabila. To znači i da je amplituda njenih oscilacija vrlo smanjena.

Stavljanjem te dvije energije u fazu postiže se rezonan­cija s amplitudnom rezultantom ispod kritične, po organizam

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (74)

štetne točke, ali zato postižemo vrijednost koja bi bila nor­malna u zdravom organizmu, ili čak nešto veću. To je orga­nizmu dovoljno za uspješnu borbu s nastalom anomalijom, tj. bolešću. Rijetko je dovoljan samo jedan tretman. Treba ih biti više. Broj i trajanje svakog tretmana moramo usta­noviti kontrolom stanja organizma prije svakog novog rada. Vrijednosti se bitno mijenjaju od tretmana do tretmana. Moramo biti vrlo pažljivi, kako umjesto pomoći ne bismo na-štetili svom pacijentu. Preporučam vođenje evidencije, koja precizno opisuje svaki slučaj u obradi.

Osim opisanog načina prijenosa utjecaja na daljinu, u izravnom mentalnom kontaktu davatelj-primatelj, postoje još mnogi oblici takvog rada. Koriste se i razni simboli, crteži ili trodimenzionalni oblici, koji uvelike povećavaju učinak dje­lovanja na daljinu.

Za te umjetne tvorevine, izrađene u radionici, dobar je naziv "radionika". Učinci prijenosa dokazani su u brojnim slu­čajevima. Tu se zajedno aktiviraju mentalna zračenja sa zra­čenjima oblika!

Znamo da su od davnina postojali ljudi, a ima ih i danas, koji izrađuju figure od voska ili drugog materijala, s ugrađe­nim simbolom određene osobe. Ubadanjem igle u tu lutku, sa zlom namjerom, kod te se osobe pojavljuje neobjašnjiva bol na ubodenom mjestu. Ovako se može provesti i akupunk­tura udaljene osobe, ali isto tako prouzročiti i njena smrt. Metode prijenosa utjecaja na daljinu imaju za krajnji cilj sma­njiti utrošak energije davatelja na najmanju moguću mjeru, ali s maksimalnim djelovanjem na primatelja.

Načelo rada je u tome da narinuto mentalno zračenje vrši usmjeravanje postignutog rezonantnog zračenja sa sim­bolom, crtežom ili oblikom, prema odabranom odredištu!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (75)

IV. slučaj: Rad kroz vrijeme - postavljanje barijera

U radu kroz vrijeme trebamo razlikovati dva osnovna na­čina:

Prvi se odnosi na pronalaženje štetnih zračenja na onim mjestima i objektima gdje ih u početku nije bilo. To su mje­sta masovnih stradanja i pogubljenja ljudi, mučilišta, kuće "natopljene" mržnjom, zatvori, predmeti kao npr. slike, kipovi, nakit i sl. u koje je umjetnik "ugradio" sve svoje negativnosti, jer ih nije radio s ljubavlju.

Drugi se način odnosi na stvaranje takvih mentalnih pre­preka čiji je osnovni zadatak zaštita nekoga ili nečega kroz ograničeno ili neograničeno razdoblje. Vrlo se često u litera­turi spominje tzv. "prokletstvo faraona", gdje je neprirodnom smrću umrlo 18 osoba, sudionika istraživačke ekspedicije koja je ušla u Tutankamonovu grobnicu. Jedini koji je umro prirodnom smrću bio je šef te ekspedicije, Englez K. Huard. Vjeruje se da ga je zaštitio prsten pod imenom "Atlanta", ili "Prsten boga Ra", koji je u to vrijeme nosio na ruci. Taj je prsten pronađen u drugoj faraonskoj grobnici.

U svim pronađenim nedirnutim faraonskim i drugim grob­nicama pronađene su razne figure. Mnoge od njih imale su zadatak čuvanja tih mjesta vječnog počinka i kažnjavanja nezvanih i nespremnih uljeza. Naučili smo da svaka mate­rija, ali i svaki oblik, emitira u prostor oko sebe određeni ob­lik energije. On se očituje u emitiranju titrajnih valova u frek­venciji tipičnoj za pojedinu vrstu materije, kao i oblika. Ova emitirana energija vrši određeni utjecaj na svoju okolinu. Postoji utjecaj na neživu materiju, ali je posebno izražen ut­jecaj na žive stanice ljudskog, životinjskog ili biljnog podri­jetla.

Kod postavljanja mentalnih prepreka pomoću zračenja oblika, mi ustvari programiramo to zračenje na njegovu

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (76)

maksimalnu učinkovitost u onom trenutku kad to polje zra­čenja dođe u kontakt s normalnim zračenjem ljudskog orga­nizma. To se događa ako smo određeni oblik programirali da tako reagira. Vrijeme tu ne igra nikakvu ulogu. Da bi se to izvelo, potrebno je puno prakse i vježbe. Nekad je po­trebno i udruživanje većeg broja ljudi vičnih tom poslu.

Mnogi obredi brojnih religija nose u sebi izrazite karak­teristike korištenja udruženih mentalnih snaga, kako bi se postigla što veća učinkovitost bilo u zaštiti ili u pomoći, kako pojedincu, tako i široj zajednici. Razni sastanci ili kongresi istomišljenika imaju ustvari isti cilj i svrhu, premda se izvode po drugačijoj proceduri.

Ono što bi trebalo razjasniti kod mentalnih prepreka je njihov učinak. Ako su programirane da reagiraju na ljudski organizam, to može biti dvojako:

Može to biti određena osoba kojoj se, s njenim znanjem ili bez njega, "podmetne" tempirana bomba u obliku poklona. U ovom je slučaju bitno da osoba bude u što češćem kon­taktu s tim predmetom, odnosno u njegovoj blizini.

U drugom slučaju, neka osoba se relativno kratko vrije­me zadrži na "zabranjenom" mjestu, ali učinak je isti. U ovom slučaju radi se zapravo o prekomjernom ozračivanju orga­nizma negativnim i štetnim zračenjem, sličnim jakom radio­aktivnom ozračivanju. Posljedice su iste ukoliko organizam te osobe nema ugrađen samozaštitni sustav. Taj se sustav sastoji u emitiranju (svjesnom ili nesvjesnom) mentalnog vi-bracijskog polja, suprotne faze narinutom, što će poništiti djelovanje tog narinutog zračenja. Ovo je i normalno, jer što bi se dogodilo kad bi nastradali svi oni koji, namjerno ili slu­čajno, dospiju na "zabranjena" mjesta. Drugi način zaštite sastoji se u radionički izrađenoj zaštiti koju se nosi sa so­bom. U srednjem vijeku, u kršćanskom je svijetu ta zaštita bila u obliku raspela ili njegovog simbola, a to se koristi i

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (77)

danas. Ako je vjera u predmet jaka, onda i zaštita putem njega djeluje!

Dakle, prepreke nemaju moć potpunog djelovanja i nji­hova se uloga često preuveličava. U većini slučajeva ostaje osjećaj nelagode ili neobjašnjivog nemira kod oskvrnuća takvih mjesta. To samo znači da naše zaštitno polje nije u potpuno suprotnoj fazi od narinutog (postavljenog) polja i da ga nije u potpunosti uklonilo.

V. slučaj: Razna zračenja i dijagrami. Svemirska zra­čenja

Iz svemira dopiru do nas mnoga zračenja, od onih sa Sunca, pa do onih iz nepoznatog nam svemira. Mnoga se zračenja probijaju do tla našeg planeta oslabljena zaštitnim omotačem Zemljine atmosfere, koji se sastoji od nekoliko slojeva. Međutim, postoje zračenja na koja debljina atmo­sferskog omotača nema nikakvog utjecaja. Njihovo prodira­nje ne mogu spriječiti ni fizičke prepreke. Navest ćemo dva takva, vrlo poznata zračenja i ukratko ih opisati.

Hartmanova mreža

Liječnik Ernst Hartmann, pedesetih je godina (1951.) raz­radio postojanje jednog zračenja, koje u obliku mreže oba­vija cijelu Zemljinu površinu. Po njemu je ta mreža dobila ime "Hartmanova mreža" (H-mreža), premda su još stari Rimljani znali za nju. Tijekom stoljeća pala je u zaborav.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (78)

slika br. 11 Hartmanova mreža.

Sama mreža prostire se u smjeru sjever-jug i istok-zapad. Zapravo je postavljena prema sjevernom magnetskom polu Zemlje. Prema polovima se sužava, a prema ekvatoru širi, kao i meridijani.

Na našim zemljopisnim širinama, dimenzije "oka mreže" u smjeru sjever-jug iznose oko 2,80 m, a u smjeru istok-za­pad oko 1,80 m. Širina linija je 21 cm. Sjecišta linija, tzv. čvorišta, naizmjenično su "+" i "-" polarizirana.

Veoma je često ta mreža na pojedinim područjima izo­bličena. To ovisi o hidrometeorološkim uvjetima, prirodi tla, klimi, raznim svemirskim zračenjima, a isto tako i o sustavu dalekovoda, podzemnim rijekama, razdoblju koji prethodi po­tresu, različitosti u sastavu tla, dijelu dana ili noći, vlažnosti zraka, itd.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (79)

Ono što je veoma važno znati je da čvorovi Hartmanove mreže, kao i Curryjeve, nisu uvijek na istom položaju. Kad tražimo te čvorove, moramo biti vrlo pažljivi. Njihovu poziciju uvijek moramo tražiti dok ukućani spavaju, jer se položaji čvorova tih mreža stalno premještaju i danju nisu na istom položaju kao noću!

Karakteristike je ove mreže da ima prilično velik utjecaj na ljudsko zdravlje. Polja unutar linija su bezopasna, pod uvjetom da na tom mjestu nema nekog drugog zračenja. Lini­je su više-manje u redu pod uvjetom da se ne sijeku s nekim štetnim zračenjem, ali su zato čvorišta opasna. Posebno su opasna ako se poklapaju s nekim drugim izvorom štetnog zračenja, kao što su podzemni vodeni tokovi, šupljine, razli­čiti sastavi tla, rasjeline u tlu, preklapanje s čvorištem Cu­rryjeve mreže i sl., ali istoimenog polariteta.

Curryjeva mreža

Ova mreža zračenja slična je H-mreži, ali se smatra da su njezina čvorišta daleko opasnija po ljudsko zdravlje ne­goli je to slučaj s H-mrežom. Definirao ju je i opisao liječnik Manfred Curry (Keri). Ukoliko čvorište te mreže pada na ne­ko drugo zračenje, recimo podzemni vodeni tok, čvorište H-mreže i slično, postaje vrlo opasno za sve žive organizme. Pojave bolesti raka najčešće su povezane upravo s tom mrežom! Njena izraženija opasnost po ljudsko zdravlje ogle­da se i u tome što njeno čvorište prekriva daleko veću po­vršinu od ostalih mreža!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (80)

slika br. 12 Curryjeva mreža.

Ova Curryjeva mreža položena je koso na Hartmanovu i proteže se u smjeru sjeveroistok-jugozapad. Linije su širine oko 50 cm, a međusobna udaljenost linija je oko 3,50 m.

Sve rečeno za Hartmanovu mrežu vrijedi i za Curryjevu.

Patogeno djelovanje Hartmanove i Curryjeve mreže

Kao što vidimo, kod oba sustava zračenja energije čvo­rišta linija su polarizirana sa "+" i "-" polaritetom. Slično je i s ostalim sustavima mreža, kojih ima nekoliko, a koji su više-manje slični navedenima i nose imena po svojim pronalaza­čima. S njima se sad nećemo baviti.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (81)

Polarizirana čvorišta mreža postaju vrlo opasna po žive organizme onda kad se njihov polaritet poklopi s istim tak­vim polaritetom nekog drugog zračenja, bilo iz Zemlje ili iz okoline. U tim slučajevima dolazi do rezonantnog zračenja istog polariteta, koje ima velik utjecaj na onaj organizam ili njegov dio koji je suprotnog polariteta! Ako je organizam istog polariteta, štetni učinak izostaje i organizam nije u opasnosti!

Zbog svega ovoga najopasnijim se smatra djelovanje ovih čvorišta koja se poklope s podzemnim vodotokom. Za podzemni je vodotok utvrđeno da ima oba polariteta te je zato toga posebno opasan po ljudsko zdravlje!

Ove je činjenice potrebno imati na umu kad se pregleda­va mjesto stanovanja ili boravka. Zato najprije treba pronaći podzemne vodotokove i Hartmanove i Curryjeve mreže. Na­kon toga mogu se tražiti i ucrtavati ostala zračenja.

Iskusni radiestezisti tvrde, a praksa je to i dokazala, da je kritično razdoblje boravka na tako ozračenim mjestima od 5 do 7 godina, i tek se tada javljaju vidljivi predznaci te­žih bolesti! Dosadašnja iskustva govore da se bolest raka najčešće pojavljuje na mjestima sjecišta čvorišta Hartmano­ve i Curryjeve mreže i zračenja podzemnog vodotoka jačeg intenziteta.

Zbog ovakve situacije, bilo bi i te kako potrebno prije po­četka gradnje stambenih objekata, pa i kod kupovine gotovih stanova ili kuća, pozvati iskusnog radiestezista da pregleda teren, odnosno objekte koji se kupuju. Ovim vrlo jeftinim, ali zato učinkovitim postupkom, spriječile bi se mnogobrojne tragedije. O zdravlju društva i uštedama socijalnog osigura­nja da i ne govorimo.

Možda mi stariji, koji se smatramo "iskusnim" osobama, ovo možemo smatrati nepotrebnim, ali tko nam daje za pra­vo da svoju ili tuđu djecu izlažemo potencijalnim opasnostima

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (82)

štetnih ozračivanja i od njih stvorimo buduće bogalje i bole­snike. Spasimo i zaštitimo barem njih, ako već nismo znali ili mogli pomoći sami sebi. Za sve ovo potrebno je samo malo dobre volje i razumijevanja.

Štetna zračenja iz zemlje

Ova su zračenja doista mnogobrojna. O njima su napi­sane mnoge rasprave pa ćemo se na njima zadržati samo toliko da neka od njih prepoznamo.

Već smo naveli da sve rezultante geoloških zračenja dje­luju okomito, tj. u smjeru suprotnom sili teži. U tom je smjeru njihov učinak najveći. Ako je rezultanta tih zračenja okomita, pojedine silnice, odnosno pravci zračenja djeluju pod odre­đenim kutom.

Uzmimo za primjer podzemni vodotok. Razna mjerenja ustanovila su da kutovi djelovanja mogu doseći otklon od postojeće okomite rezultante i do 60° (prof. dr. Moritz Bene­dict). Naš poznati stručnjak u radiesteziji, pok. S. Dubravić, hidrogeolog, ustanovio je taj kut otklona od 48° do 50°.

Ovi nam kutovi otklona pomažu da s priličnom točnošću odredimo dubinu na kojoj se podzemni vodotok nalazi. To nam je veoma važno kod bušenja ili kopanja bunara, kao i kod ostalih geoloških istraživanja. No i tu moramo biti jako oprezni, jer ako je vodotok malen, možemo ga vrlo lako pro­mašiti, pogotovo na većim dubinama.

Ostala zračenja iz zemlje i podzemlja već smo donekle nabrojili u prijašnjim poglavljima. Uglavnom, možemo reći da na svim onim mjestima gdje dolazi do narušavanja kom­paktnosti, odnosno hom*ogenosti tla, dolazi do turbulencije, tj. miješanja i vrtloženja Zemljinog magnetizma i stvaranja vrtložnih struja koje izazivaju pojačanu radijaciju. Upravo te

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (83)

radijacije mogu štetno utjecati na žive organizme, pogotovo ako su im izloženi dulje vrijeme. Međutim, u posebnim okol­nostima, štetni učinak može djelovati i trenutno ako su ispu­njeni određeni uvjeti. Iznimka su ona mjesta koja sadrže prirodne radioaktivne materije, koje su i inače stalna opas­nost po žive organizme.

Najbolja mjesta za život su ona na debelim slojevima pustinjskog pijeska, koji je odličan izolator, ali zato imaju mnogo drugih nedostataka. To su klimatski i drugi uvjeti održanja života. Odlične su i lokacije iznad slojeva krečnja-ka, pijeska ili gipsa. Glavni grad Francuske, Pariz, smješten je upravo na takvom mjestu i nije bez razloga opisan kao idealno mjesto za život!

Ovo su samo dva idealna primjera. Moramo se prilago­diti onom mjestu gdje možemo i moramo živjeti. To trebamo napraviti tako da izvučemo maksimum pogodnosti za nas u danim uvjetima. U Hrvatskoj je naročito zanimljivo područje poluotok Istra s vrlo pozitivnim zračenjima. Nije ni čudo da su tu nekada živjeli dinosauri, a i prvi čovjekov predak Ho­mo erectus, ili kako sam ga od milja nazvao, "naš čovik"; pa živio je ovdje oko milijun godina pr. n. e., sve do 26.000 go­dina prije Krista. O tome postoje materijalni dokazi u neka­dašnjoj špilji Šandalja i na obali kraj Buja. To je i opisano u mojoj knji*zi Planet Zemlja !

Uz pažljiv izbor lokacije građenja stambenih objekata, vrlo je važan oblik objekta, kao i građevni materijal. Idealne su građevine od drveta ili obične cigle, a krovovi od slame ili običnog crijepa. Gradnja armiranim betonom i pokrivanje krovova salonitom ili plastikom ni u kom slučaju nije zdravo za organizam. Time sami sebe zatvaramo u faradejeve ka­veze! Nažalost, ovakav je sustav gradnje postao, izgleda, jedini način građenja u većem dijelu svijeta. Moramo izbje­gavati da u izgrađenom objektu ostanu slomljene grede ili

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (84)

cijevi bez oslonaca na krajevima, jer se one ponašaju kao usmjereni topovi koji bombardiraju sa štetnim zračenjem u pravcu svojih simetrala!

Kineski i japanski sustavi gradnje krovova:

Istočnjačke kulture prihvatile su gradnju krovova s rubo­vima savinutim prema "nebu", jer su dobro znale da energija struji površinom oblika. Nadali su se da će taj oblik krova vratiti štetnu energiju koja stiže iz svemira - natrag u sve­mir. Današnje generacije jednostavno su zaboravile mudrost svojih predaka! Danas ovakve oblike krovova tumače kao nekakvu "narodnu umjetnost", ali to nema veze sa stvar­nošću i znanjem nestalih civilizacija!

Štetna zračenja iz okoline

Ova su zračenja doista mnogobrojna. Što je način života napredniji, ona su sve brojnija. Sve je usko povezano s raz­vojem elektrotehnike, elektronike, nuklearne energije, novim materijalima i oblicima.

Elektrotehnika. Najširi utjecaj imaju vodovi visokog na­pona, i to do 5.000 m od njihove trase, pogotovo na ravnica­ma. Možemo spomenuti i razne elektromreže, linije dovoda od trafostanice do potrošača, elektromotore. Ovdje spadaju i električna željeznica, utične kutije, elektroinstalacije u stano­vima, automobilima, na radnim mjestima; posebno su opas­na neispravna uzemljenja. Nadalje, razne električne naprave kao što su pisaći stroj, sušilo za kosu, ventilator, hladnjak, aparati s rendgenskim zračenjem, itd. Mikrovalne pećnice mogu biti posebno opasne za osobe s ugrađenim srčanim

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (85)

stimulatorima, a u SAD-u su doneseni vrlo strogi propisi o mjerama zaštite.

Dakle, ovdje možemo ubrojiti sve oko čega se stvara elektromagnetsko polje.

Elektronika. Ovdje spada suvremena elektronska opre­ma, televizori, radioprijamnici (posebno je opasno boraviti ispod nosača njihovih antena), razni računalni sustavi (po­gotovo oni s TV-ekranom), elektronske blagajne, alarmni uređaji - dakle svi sustavi s ugrađenim elektronskim strujnim krugovima.

Nuklearna energija. Ovdje nemamo što reći, jer već i mala djeca znaju da je sve što se tiče te energije opasno i štetno. Od sirovine, gotovog goriva, materijala koji dolazi u doticaj s njom, postrojenja, a otpaci i uređaji vječno ostaju opasni i štetni.

Primjer Černobila u bivšem Sovjetskom Savezu je više nego dovoljan da uvidimo kako sve koristi od tog oblika energije mogu biti uništene u trenu! Tko može zaboraviti ona dramatična upozorenja emitirana putem radija i televi­zije da ne izlazimo iz kuće na otvoreno, pogotovo djeca i trudnice, da ne jedemo voće i povrće, da sklanjamo životi­nje pod krov, da djeca ne piju mlijeko, itd., itd.

Novi materijali. Čovječanstvo je, pred kraj ovog stoljeća i na početku novog tisućljeća, sve više okruženo novim ma­terijalima. Razni najloni, perloni, draloni! Sintetika na sve strane, od hrane, odjeće, obuće, lijekova! Tko još nije osje­tio i doživio pucketanje i iskrenje odjeće prilikom svlačenja? Topla hrana koja se drži u raznim plastičnim posudama po­staje otrovna za organizam! Razni plastični otpaci zatrovali su prirodu, jer su zapravo neuništivi.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (86)

Zračenje oblika (ZO)

slika br. 13 Zračenje oblika.

Opis slike br. 13: Na slici je prikazan potpuni spektar zračenja oblika (ZO). Lijeva

strana kruga pripada magnetskom (m) zračenju, a desna strana električnom (e). Na krugu imamo beskonačno mnogo zračenja oblika. To mnoštvo podijelili smo na 24 dijela, od kojih 12 pripada magnetskoj, a 12 električnoj fazi. Primjećujemo da ima 4 zelena

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (87)

zračenja, i to 2 u plus (Z+) i 2 u minus (Z-) fazi. Zračenja magnet­ske faze djeluju povoljno na životne funkcije, dok su zračenja električne faze štetna, pogotovo za ljudska bića i ostale žive orga­nizme. Zračenje oblika (ZO) je vrlo osjetljivo na misao, tj. na men­talnu energiju.

Obična metalna igla u središtu kruga omogućuje da se "izvuče" zračenje po točki 1800 i da se ono iskoristi na že­ljeni način.

Primjer 1.: Zračenje zelenog negativnog (Z-e) električne faze može biti neutralizirano simetričnim vibracijama (zračenjem) Z+m i Z-m.

Primjer 2.: TV-prijamnik emitira devitalizirajuća zračenja (Ž-e) i (Cr-e) i zato miševi bježe od njega.

Zračenja oblika (ZO) odlikuju se fazom, magnetskim ili električnim polaritetom, i to "+" i "-", i bojom radijacije. Ova boja nema ništa zajedničko s bojama u klasičnom smislu, već su to dogovoreni nazivi po prvim istraživačima ovog po­dručja (Jacques la Maya).

ZO električne faze imaju negativan utjecaj na žive orga­nizme, dok ZO magnetske faze djeluju povoljno.

Francuz A. de Belizal tvrdi da "... na geometrijske oblike utječe Zemljin magnetizam. Oni (oblici) zahvaćaju njegovu energiju i ponovno ju zrače na svoj način."

Drugi Francuz, Jacques la Maya, ovo nadopunjuje i tvrdi da su ZO "... polja utjecaja koja se osjećaju oko svega (pred­meta ili živog bića). Vezana su za oblik i, na prvi pogled, nezavisna od prirode i boje stvari koja ih emitira. Utjecaj koji potječe od oblika ne mora nužno biti zračenje u uobiča­jenom smislu riječi, nego stvaranje suptilnog statičkog polja."

Kolika može biti energija ZO vidi se i iz eksperimenata koji su izvršeni u piramidama. Ako se na 1/3 visine, tj. u točki energije, postavi tupa britvica, nakon nekoliko sati

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (88)

ponovno postaje oštra kao da je neupotrebljavana, a meso se brže mumificira.

Dok su sferični stropovi u stanovima vrlo nepovoljni po organizam, dotle stropovi u obliku piramide djeluju posve suprotno i poboljšavaju radnu i mentalnu sposobnost orga­nizma. Oblik ne mora biti punih ploha. Mogu biti izvedeni samo rubovi, ali učinak ostaje isti.

Usmjerena ljudska misao može stvoriti, poništiti, pa čak i izmijeniti ZO tako da se može neutralizirati i opasno zrače­nje ZE (negativno zeleno električne faze). To znači da kon­centrirana ljudska misao ima veliki utjecaj na ZO. Na ZO ne utječe toliko vrsta materijala, koliko njegov oblik. Kombinira­njem ZO različitog podrijetla mogu se stvoriti nova ZO.

Važno je znati da kod prirodnih ZO, osim okomitog, po­stoji utjecaj i po površini oblika. Zato pukotine mijenjaju kvalitetu ZO. Ako izvedemo pravocrtne, ni široke ni duboke žljebove u pravcima određenih osi, možemo dobiti djelotvor­ne generatore ZO. Oni mogu pospješiti ili poništiti ostala zračenja. Vjerojatno i poznati faraonski "Prsten boga Ra", ili prsten "Atlanta", djeluje po tom principu!

slika br. 14 Izgled i presjek prstena ili pločice "Atlanta".

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (89)

Vjeruje se da je ovaj prsten učinkovit za nositelja u zaštiti, liječenju i intuiciji.

Prsten se može koristiti na više načina: - kao privjesak radi opće zaštite - kao neutralizator štetnih zračenja. Ta zaštita doseže i

do nekoliko metara u polumjeru od svog nositelja. - na različitim prstima ruke djeluje različito: palac - gla­

va, kažiprst - živci, srednji prst - kosti, prstenjak - probava, mali prst - cirkulacija

Nosi se danju na desnoj, a noću na lijevoj ruci. U svakom slučaju, prsten "Atlanta" stvara zonu zaštite

oko svog korisnika, a način njegove primjene utvrđuje se radiestezijski. O čemu se, zapravo, radi? Radi se o uspo­stavljanju adekvatnog zračenja suprotne faze narinutom, koje će neutralizirati štetno zračenje okoline i omogućiti or­ganizmu boravak u "neutralnoj" zoni. Za postizanje neutral­ne zone oko korisnika upotrebljavaju se mnogobrojni i ra­znovrsni geometrijski oblici, pojedina slova iz kineskog ili hebrejskog pisma, brojevi od 0 do 9, a vrlo su rašireni i ra­zni aparati. To su tzv. "neutralizatori štetnog zračenja". Svi ti neutralizatori i uređaji s vremenom se napune štetnim zra­čenjem i potreban je dobar radiestezijski stručnjak da ih "očisti" od prikupljenog štetnog naboja ili zamijeni s novim. Ovo se odnosi poglavito na neutralizatore koji proizvode ra­dijaciju suprotne faze narinutoj.

lako mnogi neutralizatori nisu u stanju potpuno ukloniti sva štetna zračenja, njihova pomoć organizmu je očigledna. Pomažu mu da se riješi barem nekih štetnih zračenja i lakše se bori protiv preostalih.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (90)

Neobjašnjive prometne nesreće Zašto je morala umrijeti britanska princeza Diana? Što se to i zašto događa u prometu oko Rijeke, u

Hrvatskoj i u svijetu?

Često u novinskim izvješćima čitamo da je neki vozač iz neobjašnjivih razloga skrenuo na suprotnu stranu ceste i izravno se sudario s nadolazećim vozilom. Uz takvo izvješ­će uvijek ide i policijski dodatak o ispitivanjima zašto je do toga došlo. Rezultati tih ispitivanja nikad se ne objavljuju! Zašto? Držim da je to zato što nemaju ništa kao dokaz i ne znaju što bi rekli.

Objašnjenje je vrlo jednostavno i svaki ga dobar radieste-zist može vrlo lako dokazati.

Na tom dijelu ceste postoji jedan snažan izvor geološkog štetnog zračenja, ili nekoliko slabijih, koji se sijeku u određe­noj točki na toj cesti. Obično je to podzemni vodotok kombi­

niran s još nekoliko štetnih zračenja. Rezultanta tog zračenja je u stvari rezonancija ukupnih zračenih vibracija. To si mo­žemo predočiti kao da preko ceste imamo podignut nevid­ljivi energetski zid!

Mnogi će vozači proći kroz taj snop zračenja, a da ga neće biti svjesni. Neki će od njih osjetiti nešto kao lagani električni udar i odmah ga zaboraviti, obraćajući pažnju na situaciju na cesti. Mnogima upravljač naprosto "podivlja", ali to se uvijek pripisuje neravninama na putu, udaru vjetra i sl. Nailaskom na ovaj snop zračenja vozaču, koji je zbog ne­čeg drugog, kako bismo rekli, "uzdrmanih živaca", ili čijem je organizmu potreban još samo jedan dodatni impuls za kolaps, naglo se grče mišići ili kratkotrajno pada u nesvi­jest. Ako je sam na cesti, a iz suprotnog smjera ne dolazi vozilo, i nema čvrste prepreke na putu, sve se završi sret­no, ali danas je to, uz gust promet, prava rijetkost i tragedija

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (91)

je neizbježna! Karakteristika naglog grčenja mišića je u to­me da se lijeva strana tijela grči jače i brže od desne! To za sobom povlači okretanje upravljača na lijevu stranu i izlije­tanje pred nadolazeća vozila! Sve ovo traje djelić sekunde, ali sasvim dovoljno da se dogodi tragedija.

Ako pratimo novinska izvješća o "neobjašnjivim promet­nim nesrećama" u zemljama gdje se vozi lijevom stranom ceste, primijetit ćemo da se većina takvih nesreća događa uslijed izlijetanja vozila s ceste nalijevo u smjeru vožnje! Rijetko se dogodi da netko izleti pred nadolazeće vozilo iz suprotnog smjera. Tamo takvi, nazovimo ih "nesretnici" obič­no završe u jarku, pokraj ceste, na kakvom stablu, ogradi ili kući!

Primjer: Slučaj britanske princeze Diane

Da ne spominjemo brojne slučajeve običnih malih ljudi o kojima nitko dugo ne razmišlja, a koji su ovako završili, sje­timo se malo poznatijih. Na primjer, do dana današnjeg nije službeno objašnjen uzrok izlijetanja automobila britanske princeze Diane s ravnog poteza ceste u podzemlju Pariza na lijevu stranu tunela! Od četvero putnika u automobilu, troje su na mjestu poginuli. Vozio je profesionalni vozač, si­tuacija u automobilu je bila napeta i to je bilo dovoljno za tragediju nakon nalijetanja na energetski zid! Vozačev or­ganizam to nije izdržao i on nije bio kriv!

Pomoć radiestezije dobro bi došla da se označe ovakva doista opasna mjesta na frekventnim cestama. Vjerujem da bi mnogi životi bili spašeni i mnoge bi obitelji i dalje živjele zajedno. Ako budemo up*rno i stalno ukazivali na ove činje­nice, postoji vjerojatnost da odgovorne službe s vremenom prihvate ideju o označavanju opasnih mjesta na cestama. Još je bolje umjesto vidljivog označivanja izvršiti potrebnu

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (92)

neutralizaciju opasnih zračenja. Taj je postupak vrlo jedno­stavan i vrlo jeftin. Svaki iole dobar radiestezist lako to mo­že napraviti i tako spasiti mnoge živote! Nekoliko je takvih mogućnosti opisano i u ovoj knji*zi.

U zadnje vrijeme imamo vrlo uspješnu zaštitu koju je raz­radio autor ove knjige. Uređaj radi kao "ralica" i, poništava­jući opasna zračenja, "čisti" cestu ispred vozila. Postavlja­njem u automobil, uređaj razbija energetske zidove ispred vozila i smanjuje opasnost za vozača. Ta je opasnost opi­sana u poglavlju "Neobjašnjive prometne nesreće". One bi postale prava rijetkost kad bi automobili imali ugrađene ove zaštitne sustave! Njihova cijena i cijena ijudskog života ne mogu se uspoređivati! U ovom slučaju uređaj mora biti po­ložen vodoravno, na takvom mjestu gdje neće biti pokriven niti zatvoren u ladici! On čisti cestu do oko 50 m ispred, ali i iza vozila. Neutralizira štetna zračenja za sva, pa tako i za nadolazeća vozila sprijeda ili straga, do planirane udalje­nosti! Ovo je posebno važno na dužim putovanjima, ili kad putujemo po nepoznatim predjelima i cestama!

Često imamo priliku vidjeti kako vozač iz suprotnog smje­ra izgleda kao da gubi kontrolu nad svojim vozilom i ide ravno na vas. Dolaskom u polje djelovanja zaštitnog uređa­ja možete primijetiti kako se isti vozač naglo uključuje na­trag u svoju voznu traku, kao da se probudio iz sna! Otkad sam ugradio zaštitni sustav, često sam doživio ovakve slu­čajeve. Prije ugradnje sustava doživio sam nekoliko izravnih nalijetanja drugih vozila i samo sam čudom preživljavao!

Radiestezijski generatori zaštite

Postoje brojni uređaji pomoću kojih se želimo zaštititi od štetnog zračenja. Najpoznatiji je "Atlanta" ili "Prsten boga Ra". Svatko može imati svoju osobnu zaštitu. Pitanje je

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (93)

može li ta zaštita pomoći drugome, recimo njegovu djetetu. Razlog je tomu što svaka osoba ima svoje područje frek­vencije na kojoj "radi". Dosad nisam upoznao dvije osobe s istim frekvencijama, a to se odnosi i na jednojajčane blizan­ce.

Prema tome, proizvesti zaštitni uređaj koji bi odgovarao više-manje svima, nije nimalo lako. Ipak, i to je moguće, uz kombinaciju raznih oblika. Jedan od glavnih uvjeta, osim zaštite, jest u tome da se uređaj može sam prazniti. Time mu se rok uporabe produžuje do fizičkog uništenja.

Pažnja! Nikada nemojte dozvoliti potpuno uklanjanje štetnog zračenja, jer to može imati kobne posljedice po vaš organizam!

Dok boravite u tako "sterilnom" okruženju sve je u redu, ali kada izađete iz njega, dolazite pod puni udar štetnih zračenja. Kako vam organizam nije osposobljen za takvu situaciju, vrlo brzo dolazi do neprilika u organizmu. Sma­njenje štetnog zračenja treba ići do ispod granice njegove štetnosti, kako je to prikazano na slikama br. 2, 3 i 4.

Žičana spirala je univerzalna zaštita. Osobitu pažnju tre­ba obratiti na njen početak i kraj, jer se, umjesto u zaštitu, može pretvoriti u jaki izvor štetnog zračenja! Nažalost, mno­gi nadobudni radiestezisti, ili oni koji umišljaju da sve znaju, o tome ne vode računa! Samim tim, sebi i drugima naprave veću štetu nego korist. Vanjski kraj spirale uvijek treba svi-nuti u smjeru radijusa, a kod stavljanja spirale na uvijek neutralno mjesto, svinuti dio mora biti usmjeren u pravcu sjevernog magnetskog pola Zemlje. Unutrašnji kraj spirale treba savinuti okomito na radijus prema gore ili prema dolje, ovisno o namjeni spirale. Broj namotaja spirale također je određen njenom namjenom. Materijal izrade može biti ba­krena žica. Najlakša je za savijanje, a i djelovanje je vrlo povoljno.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (94)

Spirala se obično koristi za zaštitu mjesta spavanja. Stav­lja se pod krevet, ali uvijek na neutralno mjesto. Inače bi mogla postati generator i pojačalo štetnog zračenja na ko­jem se nalazi. Umjesto očekivane zaštite, mogli biste se naći na pojačanom udaru štetnog zračenja! Posljedice mogu biti vrlo bolne - zato, oprez!

Postoji još jedan, istina kratkoročan, način zaštite. Ljudi­ma koji ne bi mogli dobro spavati stavio bih običnu pločicu od pocinčanog lima, dimenzije 50 x100 mm, ispod jastuka ili madraca. Rezultati su bili odlični i nesanica je obično nesta­jala. Ta se pločica smije koristiti najviše 7 dana. Nakon toga može se staviti druga pločica, ali ni s tim se ne smije pretje­rivati! Staru pločicu treba prije odbacivanja na nekoliko da­na staviti u vodu tekućicu!

Univerzalni generator zaštite od štetnog zračenja i štetnog utjecaja

Teško je pronaći univerzalni uređaj za zaštitu od štetnog zračenja i štetnog utjecaja istodobno. Ukratko ću opisati jedan od mojih univerzalnih uređaja, koji je vrlo djelotvoran. Nalazi se u mnogim domovima od Europe i Amerike do No­vog Zelanda. Cijeli se uređaj sastoji od drvenih dijelova i dijelova od bakrene žice, učvršćenih ljepilom za drvo, a pro­jektiran je tako da djeluje u krugu polumjera od oko 9 me­tara. Dakle, zadovoljava potrebe većeg stana.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (95)

Osnovne karakteristike univerzalnog generatora za­štite

- Rok trajanja mu je neograničen, tj. traje sve do fizičkog uništenja!

- Otvorenog je tipa. To znači da nije postavljen u kutiju, koja slabi djelovanje svakog uređaja.

- Može se postaviti na bilo koje mjesto jer ne proizvodi nikakav suprotan učinak narinutom. Osnovna mu je zadaća prihvaćanje i raspršivanje svih štetnih zračenja u prostor, i samim tim smanjenje njihove koncentracije na granicu is­pod štetnosti po organizam!

- Smanjuje na minimum mogućnost nastajanja ili razvo­ja bolesti, od onih običnih, pa do raka i leukemije!

- Može se postaviti na maksimalnu visinu do 1 m iznad poda. To nije slučaj s drugim uređajima, koji moraju ležati na podu i zato često smetaju.

- Posjeduje uređaj za poništavanje negativnog mental­nog zračenja drugih osoba, bez obzira gdje se one nalaze! Uređaj radi na principu reflektora i vraća štetno negativno mentalno zračenje, pojačano do 100 puta, natrag pošiljate­lju, bez obzira gdje on bio! Oni koji posjeduju ove zaštitne uređaje moraju paziti da ne odašilju negativnu energiju pre­ma drugoj osobi, jer bi se i sami mogli naći pod udarom vla­stite negativne energije! Uređaj je vrlo osjetljiv na negativnu mentalnu energiju!

- Posebno povoljno djeluje na sposobnost učenja uče­nika, studenata i radnika.

- Djeluje povoljno kod raznih psihosomatskih, kao i os­talih bolesti. Zbog oslobađanja energije, koju je dotad gubio u borbi sa štetnim zračenjem, organizam sad tu energiju koristi u borbi protiv bolesti!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (96)

- Može poslužiti kao ukras na namještaju. Može se no­siti sa sobom na putovanjima.

Upozorenja: - Nikad se ne smije prekriti. - Ne smije se staviti u sam kut, jer tamo ne djeluje. - U polegnutom stanju nije učinkovit. - Oznaka na njemu uvijek mora biti u pravcu sjevernog

magnetskog pola. - Ne smije se postaviti neposredno ispred zrcala, jer ne­

ma djelovanja. Zrcalo izopačuje slike stvarnosti!

slika br. 15 Univerzalni generator zaštite.

Eliminator šternog utjecaja

Pojačalo 1

Tijelo generatora

Pojačalo 2

Spirala sa 7 zavoja Postolje 1

Kraj spirale Oznaka za sjeverni magnetski pol

Postolje 2

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (97)

Opis generatora zaštite protiv štetnog zračenja i štet­nog utjecaja:

1. Tijelo generatora. Utvrđeno je da se energija kreće površinom oblika i da nastoji zadržati smjer kretanja u smje­ru postavljenih pravaca ili ploha. Zato su plohe generatora postavljene pod određenim kutom jedna prema drugoj. Po­ložaj ploha određuje smjer "raspršivanja" akumulirane ener­gije u okolni prostor.

2. Spirala. Služi za akumuliranje energije iz okolnog pro­stora. Ovisno o namjeni, imamo nekoliko vrsta spirala. U našem slučaju broj namotaja spirale iznosi između 5 i 7, a to ovisi o željenoj snazi uređaja. Vanjski kraj spirale savinut je prema van u smjeru radijusa i uređaj mora biti položen s tim krajem prema magnetskom sjevernom polu. Unutrašnji je kraj spirale savinut pod pravim kutom prema gore, kako bi se primljena energija mogla predati tijelu generatora.

3. Di-pol, odnosno pojačalo emitiranja energije primljene s tijela generatora. Otvor di-pola mora biti položen u smjeru Zemljinog magnetskog pola.

4. Uređaj za poništavanje negativne mentalne energije. Sastoji se od simetrala u obliku kineskog slova "šin". Uređaj prihvaća i vraća pošiljaocu svaku negativnu mentalnu ener­giju upućenu u prostor djelovanja uređaja u krugu do najvi­še 50 m. Pomoću ugrađenog pojačala na tijelu generatora uređaj pojačava tu vraćenu energiju i do 100 puta! Snaga uređaja izravno ovisi o broju ugrađenih pojačala, odnosno di-polova!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (98)

Opis djelovanja generatora zaštite

Generator "radi" na sljedeći način: Pomoću ugrađene spirale privlači na sebe štetna zračenja iz okoline i uslijed svog oblika emitira to isto zračenje natrag u prostor. Zbog svog oblika, generator doslovce raspršuje to zračenje po cijelom prostoru. Ne stvara nikakvo narinuto zračenje suprot­nog smjera, nego od postojećeg jakog zračenja uslijed ra­spršivanja stvara također ozračeno polje, ali slabog učinka. Slikovito rečeno, od jakog vina radi slabu bevandu! To znači da stvaramo takvo ozračeno polje čija jakost ne šteti živom organizmu!

Normalni uređaj s jednim di-polom ima područje djelova­nja do 9 m u polumjeru od svog središta. To znači da zado­voljava potrebe normalnog stana, ako služi zaštiti mjesta stanovanja. Uređaj može služiti za zaštitu protiv negativnog štetnog zračenja na bilo kojem mjestu i može se nositi sa sobom na putovanja.

Djelovanje po visini iznosi oko 1 m ispod njegovog ležišta i oko 2 m iznad njega. Zato je vrlo važno obilježje da se može slobodno držati na visini do 1 m iznad poda u stanu!

Generator djeluje i na ponašanje osoba u svom djelo­krugu. Poznato je da je naš planet u određenoj vrijednosti promijenio svoj položaj u svemirskom prostoru, i samim tim njegovi se stanovnici nalaze pod drugačijim zračenjem nego dosad. To nepovoljno utječe na psihu i zdravlje sta­novnika ovog planeta, i osnovni je uzrok toliko promijenje­nog načina ponašanja njegovih stanovnika. Uređaj nam omogućuje život u, za nas, normalnoj sredini!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (99)

Generator zaštite od negativnih mentalnih zračenja

Osim ovog generatora zaštite, postoji i generator zaštite od negativnih mentalnih zračenja. Ta su zračenja obično uputile pojedine osobe s negativnom namjerom prema pri­matelju. Djelovanje mu je veoma jako u krugu od 50 m oko korisnika. Narod tu negativnu mentalnu energiju slikovito zove "uroci". Ovaj uređaj vraća pošiljatelju njegovu negativ­nu energiju, ali pojačanu i do stotinu puta. To će se dogoditi bez obzira na to gdje se nalazi pošiljatelj negativne energije. Bio on u neposrednom susjedstvu ili na drugom kontinentu, svejedno je! Svaki univerzalni generator zaštite ima u sebi ugrađen i generator zaštite protiv štetnih mentalnih zrače­nja! Princip rada je opisan u poglavlju "III. slučaj". Ukoliko vlasnik ovog uređaja i sam šalje negativnu štetnu energiju, može mu se dogoditi da postane sam svoja žrtva! Zato sve koji posjeduju takav uređaj upozoravam da prema svemu i prema svakome gaje samo dobre i pozitivne osjećaje! Ure­đaji su vrlo osjetljivi na svaku štetnu i negativnu mentalnu energiju! Uređaj se postavlja iznad ulaznih vrata u stan u okomitom položaju. Obično se zalijepi iznad dovratka!

Generator zaštite u prometu

Osim zaštite od negativnog mentalnog zračenja, ovaj uređaj može raditi i kao "ralica" za čišćenje cesta. Postavlja­njem u automobil, uređaj razbija energetske zidove ispred vozila i smanjuje opasnost za vozača. Ta je opasnost opi­sana u poglavlju "Neobjašnjive prometne nesreće". One bi postale rijetkost kad bi automobili imali ugrađene ove za­štitne sustave! Njihova cijena i cijena ljudskog života ne mogu se usporediti! U ovom slučaju uređaj mora biti

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (100)

položen vodoravno na takvom mjestu gdje neće biti pokri­ven niti zatvoren u ladici! On čisti cestu do oko 50 m ispred vozila i neutralizira štetna zračenja za sva, pa tako i za na­dolazeća vozila, do projektirane udaljenosti! Ovo je posebno važno na dužim putovanjima i putovanjima po nepoznatim predjelima i cestama!

Opis i djelovanje generatora zaštite od mentalnih zra­čenja i generatora zaštite u prometu

Uređaj se sastoji od drvene pločice s 5 oblika kineskog slova "šin". Pomoću tih postavljenih simetrala prihvaćamo i vraćamo svaku negativnu energiju upućenu u prostor djelo­vanja uređaja. Uređaj "radi" na principu reflektora! Raspoz­naje negativnu energiju bez obzira odakle ona stiže i isto­dobno ju vraća njezinom pošiljaocu, bez obzira gdje se on tog trena nalazi! Može biti u susjedstvu ili na drugom plane­tu. Istovremeno pojačava tu reflektiranu energiju i do 100 puta! Uređaj je vrlo osjetljiv. Oni koji ga posjeduju mogu se isto tako naći pod udarom vlastite negativne energije! Zato oprez!

Uređaj može raditi i u dva ekstremna slučaja: a) Zaštita kuće i ukućana protiv mentalnog štetnog utje­

caja. U tom slučaju uređaj se montira u okomitom položaju iznad dovratka ulaznih vrata.

b) Zaštita vozača u prometu. Poništava tzv. "energetske" zidove, odnosno uređaj djeluje kao ralica za čišćenje cesta i omogućuje sigurnu vožnju vozaču i onima u nadolazećem vozilu. Djeluje oko 50 m ispred i iza mjesta montiranja. U vozilu se montira u vodoravnom položaju na preglednom mjestu ispred vozača, ili još bolje, ispred suvozača.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (101)

Radiestezijska sidra

U poglavlju "Tajna jednog života i smrti" spominjao sam uporabu radiestezijskih sidara. Pogledajmo što su ona i če­mu služe.

To su predmeti koji svojim vlastitim zračenjem oblika stva­raju vibracije suprotne faze narinutoj, a mi tu narinutu štetnu vibraciju želimo nekako umanjiti. Za potpuno uklanjanje štet­nih zračenja potrebno je daleko više posla i investiranja, a nema nikakve svrhe. Da bi se nastavio normalan život na jednom mjestu, recimo u kući, dovoljno je smanjiti štetno zra­čenje na onu granicu koja više nije štetna po ljudski organi­zam!

Oblik i veličina sidra uvjetovani su vrstom zaštite koju že­limo postići.

Najmanji broj sidara je tri, a gornja granica ovisi o vrsti za­štite, veličini objekta zaštite, veličini sidara i terenskim uvje­tima.

Sidrima možemo zaštititi kuću, njivu, bilo koji objekt, pa i cijelo područje!

Sidro se uvijek postavlja okomito u zemlju. Njegovo dje­lovanje je u horizontalnom krugu. Vrh u obliku stošca služi za odvođenje štetnog zračenja u dubinu zemlje.

U Esslingenu, u Njemačkoj, postojao je lijep stambeni predio pun cvijeća i zelenila, ali sve je bilo nekako prazno i bez ptica. Nakon provedene zaštite sidrima, tamo sad vlada urnebes od ptičjeg cvrkuta i pjevanja. Građani ne bi bili gra­đani, kad se ne bi bunili protiv mnoštva bučnih ptica!

Na sljedećoj slici prikazujemo jedno sidro iz našeg pro­grama.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (102)

slika br. 16 Radiestezijsko sidro.

Utjecaj visokonaponske elektromreže i ostalih izvo­ra elektromagnetskog zračenja na ljudski organizam

Štetni utjecaj visokonaponske elektromreže po dosadaš­njim mjerenjima prostire se na udaljenost od njene trase i do 700 metara. Naknadnom provjerom ove tvrdnje francu­skih istraživača, na novoizgrađenim energetskim prstenima, došao sam do iznenađujućeg podatka. Njihov štetan utjecaj osjeća se i na nekoliko kilometara s obje strane trase. To ovisi o konfiguraciji terena kojim trasa prolazi. Na ravnicama taj utjecaj može dosegnuti i do 5 kilometara s obje strane tra­se!

Energetski prsteni koje uvode mnoge zemlje u svijetu, ustvari su trase elektrosustava (dalekovodi) vrlo visokih na­pona, koje prolaze područjem određene zemlje u obliku nepravilnog prstena. To se uvodi radi velikih ušteda koje do­nose ovakvi sustavi razvođenja elektroenergije na određe­nom području.

Kod ljudi koji žive u neposrednoj blizini, ili što je još tra­gičnije, ispod ovakvih sustava, dolazi do naglog povećanja broja oboljelih.

čelični vrh sa navojem Pocinčana cijev 1/2" Bakrena cijev navučena na toplo

Čep od pluta

150 30 150 mm

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (103)

Kod njih dolazi do poremećaja funkcioniranja stanica or­ganizma. Zato dolazi do poremećaja rada vitalnih organa (bubrezi, jetra, koštana srž, srce, itd.), kao i žlijezda u orga­nizmu. Dolazi do poremećaja u stvaranju, izlučivanju i "skla­dištenju" kalcija, joda, metala, soli, itd. Mozak, živčani sustav i krvotok samim tim se neprikladno hrane, s viškom ili manj­kom potrebnih elemenata. Dolazi do različitih živčanih bole­sti, poremećaja cirkulacije, slabljenja kostiju, problema s oči­ma, sluhom, rastom, debljinom, opća aktivnost obično pada, kriminal raste, itd.

Što učiniti u ovom slučaju? Najjednostavnije bi bilo smanjiti broj stanovnika koji žive

ispod ili u neposrednoj blizini takvih instalacija. Od takvog se okoliša treba se udaljiti barem nekoliko stotina metara. Trebalo bi zabraniti izgradnju takvih objekata u blizini nase­lja, a potpuno zabraniti izgradnju stanova ispod ili u nepo­srednoj blizini visokonaponskih sustava!

Vrlo slični učinci pojavljuju se i kod izgrađenih jakih ras-klopnih uređaja visokonaponskih instalacija, kao i kod jakih elektrorazvodnih stanica (trafostanice) ako su izgrađene u neposrednoj blizini naselja! Zato bi trebalo izbjegavati iz­gradnju takvih objekata u blizini stambenih zgrada! Struč­njaci umiruju lokalne stanovnike da su njihovi uređaji dobro i sigurno uzemljeni i ja im to vjerujem. Međutim, uzemljenje nema nikakve veze sa štetnim zračenjem koje okružuje tak­ve uređaje! Ta elektrouzemljenja mogu samo pojačati razna štetna zračenja, pogotovo ako se u podzemlju nalaze otvori (špilje, zatvoreni cjevovodi, tuneli i slično), rasjeline zemlji­šta, različite vrste tla s obzirom na kemijski sastav, itd!

Zračenje se može isto tako neutralizirati s malo truda, ali je problem u tome što nemamo odgovarajuće tehničke instru­mente da ga izmjerimo. Zbog toga svi ti "stručnjaci" i tvrde da to štetno zračenje ne postoji! Moj im je dobronamjerni

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (104)

savjet da zamole bilo kojeg dobrog radiestezista neka im iz­mjeri ta zračenja. On im može predložiti i njihovu neutrali­zaciju, za dobrobit lokalnih stanovnika! Mogu ih umiriti i dati im do znanja da je cijena jedne neutralizacije štetnog zra­čenja daleko jeftinija negoli pojave raznih bolesti i osobne tragedije, koje se sigurno javljaju nakon postavljanja takvog objekta u neposrednoj blizini stambenih naselja, ili što je još gore, između stambenih objekata!

Opasnost! Mobitel!

(Iz njemačkog tiska: Esslinger Echo - događaj kraj Fran­kfurta a/M - 1997.)

"Elektrode su već bile postavljene na grudi čovjeka koji je nakon prometne nesreće pao u komu. Odjednom je defi-brilator prestao raditi. Skupocjeni je uređaj neočekivano prestao davati strujne impulse, a čovjek je još pokazivao neznatne znakove života. Tek hitan dolazak drugog vozila hitne pomoći s istim uređajem, spasio je već umirućeg paci­jenta. Kad su se vozila odmakla od mjesta nesreće, defibri-lator je počeo ponovno normalno funkcionirati. Sad je bio potpuno ispravan!"

Objašnjenje je ubrzo uslijedilo. Na mjestu nesreće, dvo­jica iz spasilačke službe telefonirali su mobitelom! Ponovnim provjeravanjem ustanovljeno je da je zračenje mobitela na njegovoj radnoj frekvenciji potpuno blokiralo skupocjeni uređaj za reanimaciju! Unesrećenik je mogao umrijeti radi uporabe mobitela! Prodavači mobitela znaju da taj uređaj može blokirati druge elektronske uređaje, ali s tim nisu upo­znavali njihove vlasnike! Danas na ulazima u mnoge klinike i bolnice stoji upozorenje da je zabranjeno unošenje i kori­štenje mobitela u krugu te ustanove!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (105)

U SAD-u je zdravstvena služba registrirala preko 100 slu­čajeva u bolnicama, gdje je elektromagnetska interferencija (EMI) dovela u opasnost korisnike elektronskih naprava (pace-makera i sl.). Zna se i za 20 zrakoplovnih nezgoda prouzrokovanih smetnjama mobitela, pogotovo na kontrol­nim tornjevima i pri uporabi automatskih pilota!

Svi električni i elektronski aparati, kao i CD-i, videoka-mere, elektronske igre, antene, odnosno svi uređaji s ugra­đenim procesorima, kabelima i magnetima, proizvode opa­sna i štetna zračenja. Manji dio tih zračenja ne utječe izravno na stanice ljudskog organizma, ali preko 90% njih ima i te kako štetan utjecaj na ljudski, i uopće živi organizam! Mora­mo znati da ti tzv. srednjovalni procesori proizvode ritmičku frekvenciju od oko 100 MHz!

U zemljama EZ-a je konačno donesen propis da svi elek­tronski uređaji moraju smanjiti elektromagnetsko zračenje na najmanju moguću mjeru. Izlaz se traži u zaštiti tih ure­đaja pomoću metalne folije ili kućišta od željeznog oksida.

Zaista nije baš ugodan osjećaj da biste leteći zrakoplo­vom, zbog nečijeg brbljanja preko mobitela, mogli završiti kao goruća baklja!

što reći o primopredajnim antenama tog sustava? One imaju pojačano zračenje koje šteti svim živim organizmima, uz posljedice koje su opisane u ovim poglavljima. Nisu u pitanju samo ljudski životi na zemlji. Možemo samo zamisliti utjecaj ovakvog zračenja na zračni promet i na instrumente u zrakoplovima! Da li su aviokompanije upoznate s djelo­vanjem ovog zračenja, ili se mora dogoditi neka malo veća katastrofa, da bi i oni reagirali? Ako je dokazano djelovanje na instrumente na zemlji, bilo bi nelogično da ne postoji djelovanje na instrumente u zraku! Sve takve male antene su zlo, a velike središnje antene su pravi užas i treba ih pot­puno zabraniti u blizini ljudskih naselja! Međutim, svjedoci

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (106)

smo da pohlepa za novcem ruši sve obzire prema ljudsko­sti i brizi za tuđe zdravlje! Ono što vrijedi za visokonapon­ske uređaje, vrijedi i za ove zagađivače!

Problemi s antenskim sustavom i njegov štetan utje­caj na ljudski organizam

Antene nam služe za emitiranje, odnosno primanje ener­gije željenih frekvencija. Tu energiju raznim kablovima do­vodimo do naših uređaja, koji ju pretvaraju u zvuk, sliku i slič­no. Sama antena ima znatan štetni utjecaj na ljudski organi­zam ako se nađe na putu ili u djelokrugu njenog zračenja. Kod malih kućnih antenskih sustava to ne bismo trebali, ali smijemo zanemariti. Ono što je vrlo opasno kod svih kućnih sustava, ustvari su nosači antena!

Prije negoli krenemo dalje, moram upozoriti čitatelje na vrlo štetnu i po živi organizam opasnu grupu antena. To su antene koje odašilju razna jaka zračenja. U tu grupu spada­ju svi radarski sustavi, zatim svi sustavi za telekomunikacije, i to kako veliki, tako i mali. Neodgovorno postavljanje ovak­vih sustava usred naseljenih mjesta nije baš pametno! Ti se sustavi u pravilu postavljaju uvijek tako da njihovo štetno djelovanje dopre do svakog živog organizma u njihovoj oko­lini! Njihovo razorno djelovanje na ljudski organizam služ­bena znanost neće moći još dugo ignorirati. Sjećam se ne­ugodne reakcije u jednom velikom institutu za istraživanje zračenja, kad sam ih prvi put upozorio na ovu opasnost. Danas je i tamo situacija sasvim drugačija i oni u potpunosti shvaćaju kakvu to opasnost predstavlja!

Objasnili smo da djelovanje energije kojom se mi bavimo ne ovisi toliko o sastavu materije, koliko o njenom obliku.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (107)

Energija struji površinom oblika, a sam oblik određuje smjer i jačinu tog djelovanja!

U radiesteziji je poznato da razne cijevi i duži, ali relativ­no uži oblici vrlo štetno djeluju na ljudski i uopće živi organi­zam, ukoliko se on nađe na pravcu simetrale takvog oblika! Tu spadaju i razni šiljci, a pogotovo kugle s izbočinom u ob­liku stošca.

Ovi oblici stvaraju takva polja djelovanja koja stanice or­ganizma ne mogu podnijeti i dolazi do njihova razaranja ili oštećenja, odnosno, do pojave raznih bolesti.

Nosači antena uglavnom su u obliku cijevi, raznih profila i dimenzija. Ispitivanjima i praktičnim radom na terenu usta­novio sam sljedeće: što je nosač manjeg promjera, a veće dužine, koncentracija štetne energije je jača i na manjoj po­vršini, ali zato daleko opasnija. Kod nosača većih promjera i kraćih dužina, koncentracija je slabija i na većoj površini. Zaključak je: Koncentracija i površina djelovanja te štetne energije izravno ovisi o dužini i presjeku nosača, odnosno, o kutu "a" koji zatvara dijagonale uzdužnog presjeka zadnjeg dijela nosača. Što je taj kut "a" manji, jača je koncentracija, ali je manja površina djelovanja. To je prikazano na slici br. 17, skica a).

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (108)

skica a) skica b)

skica c)

slika br. 17 Antenski sustav zaštite. Skice a), b), c).

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (109)

S obzirom da znamo način djelovanja ovog zračenja, lako možemo provesti funkcionalan način zaštite. Na donji kraj cijevi-nosača potrebno je dodati komad cijevi većeg pro­mjera i spojiti ju s nosačem pomoću konusnog umetka. Mak­simalan kut konusa tog umetka ne smije prelaziti β = 450.

Promjer, odnosno dimenzije dodatnog komada određu­jemo tako da dijagonale uzdužnog presjeka, na visini od 1 m, ne prelaze 0,5 m udaljenosti. To je prikazano na slici br. 17, skica b).

Postoji još jedan način, ali ga ne bih preporučio jer po­stoji određeni stupanj nesigurnosti. Radi se o ugradnji uze­mljenja. Kod te ugradnje uglavnom se rade greške pri izboru mjesta pričvršćenja uzemljenja za nosač antene. Obično svi pričvršćuju uzemljenje s vanjske strane nosača, na za to pristupačnoj poziciji. Pričvršćivanje se mora izvesti na donjem kraju nosača, odnosno na donjem rubu, i to zato što strujanje energije ide po površini oblika! Uzemljenje bi trebalo preuzeti to strujanje i provesti ga u zemlju. Zato uze­mljenje mora biti u nastavku smjera tog strujanja. Ono što je vrlo bitno je da to uzemljenje mora biti potpuno odvojeno od električnog uzemljenja!

U ovom slučaju postoji opasnost fizičkog prekida voda uzemljenja, odnosno gubitka kontakta. Onda smo opet na početku i dalje ostajemo izloženi vrlo opasnom štetnom zra­čenju. Ovo je prikazano na slici br. 17, skica c).

Kad pogledamo krovove u svim zemljama svijeta, vidjet ćemo pravu šumu antena i njihovih nosača. Ono što ne vi­dimo, nebrojene su tragedije onih koji stanuju, odnosno spa­vaju ispod tih topova, koji im bombardiraju organizam. Sve više novca troši se na saniranje bolesti, a ni ne pomišljamo se upitati zašto do toga dolazi. Sve prebacujemo na "po­sljedice suvremenog načina života", u čemu smo jedino u pravu!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (110)

Na slici br. 18 vidimo kako se širi snop štetnog zračenja. Kod osobe koja miruje, odnosno spava ispod ovog snopa, vrlo brzo će doći do pojave bolesti na onom dijelu tijela koje je izloženo zračenju. Koji će dio oboljeti, često ovisi o op­ćem stanju organizma, ali najslabiji će dio ubrzo popustiti. Obično prvo strada živčani sustav, jer je on najosjetljiviji.

slika br. 18 Štetno zračenje nosača antene. Skica d).

Koliko katova ispod antenskog nosača osoba spava ili mi­ruje nije bitno, jer karakteristike jednom pokrenutih štetnih

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (111)

zračenja su takve da za njih udaljenosti ili fizičke prepreke nisu nikakav problem!

Jedina moguće zaštita, kako kod ovog, tako i kod svih štetnih zračenja je:

- trajno se ukloniti s opasnih mjesta, - omogućiti raspršivanje njihove koncentracije konstruk­

cijskim zahvatom na nosaču antene ili generatorom zaštite! - mentalnim putem ili putem drugog oblika proizvesti jed­

nako, ali po fazi suprotno zračenje, koje će poništiti ova, po organizam štetna zračenja.

Utjecaj boja na naše sposobnosti i ponašanje

Poznato nam je da boje utječu na ljudsko raspoloženje i ponašanje. Ako želimo doznati koja boja odgovara pojedi­noj osobi, istovremeno ćemo saznati koje joj aktivnosti naj­više odgovaraju. No boje se i same po sebi slažu, pa se pre­ma tome slažu i razne aktivnosti. Često naizgled suprotne, one se nadopunjuju.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (112)

slika br. 19 Utjecaj boja na zanimanje.

Ispitivanje se vrši tako da se prst lijeve ruke drži na slici ili predmetu koji pripada ispitaniku, a s viskom u desnoj ruci prvo se traže osnovne boje po vanjskom krugu dijagrama.

Kad smo utvrdili osnovne boje, provjeravamo područje sklonosti prema nekom pozivu tako da prolazimo po cijelom dijagramu od jednog do drugog zanimanja. Moramo raditi polako, bez žurbe. Odgovore treba zapisivati kako bismo

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (113)

dobili potpunu sliku o ispitivanoj osobi. Ovo je ispitivanje ve­oma korisno za mlade prije donošenja odluke o nastavku školovanja, kako bi izbjegli kasnije traume u životu.

Boja prostorija u kojima živimo ili radimo, kao i boja odje­će koju nosimo, ima utjecaja na kvalitetu života i rada. Boja nas može stimulirati u našim aktivnostima, ali može imati i suprotan učinak. Kod bolesnika, pogotovo mentalnih, boja ima velik utjecaj na ponašanje.

Možemo reći da boje emitiraju određene vibracije i da te vibracije moramo dovesti u sklad s vibracijama organizma. Znači, moramo postići neutralnu zonu, odnosno štetna zra­čenja pretvoriti u korisna! Puni učinak se postiže kombina­cijom osnovne s ostalim odgovarajućim bojama.

Nekoliko primjera: - muhe bježe od zidova obojenih jakom plavom bojom. - ublažavanje nesanice postiže se ljubičastom ili indigo

bojom, dok narančasta ili crvena uzbuđuju svojim zračenjem. - za smirenje, kod rastrojenosti (neurastenije) pomažu

svijetlocrvena ili svijetloplava boja. - žuta boja smanjuje osjećaj tjeskobe. - za školu se preporučuju zelene školske ploče i žute

bilježnice. Osim ovih, dosad iznesenih osobina pojedinih boja i nji­

hova utjecaja na naše aktivnosti, one imaju i neka druga svojstva. Pomoću boja koje netko posebno voli i izdvaja od drugih možemo procijeniti kakva je to osoba. Evo nekoliko primjera:

Crvena. Osoba je vrlo aktivna, ali ju isto tako vrlo lako obuzima srdžba. Osjećaji joj često izmaknu kontroli.

Bolesti: Osoba ima pojačane probleme sa srcem i krvo­tokom, zatim glavobolje i grčeve. Podložna je infekcijama.

Plava. Osoba je vrlo stabilna i mirna, pouzdana i krajnje osjećajna.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (114)

Bolesti: Pati od nestabilnog krvotoka, depresije, proble­ma s bubrezima i mokraćovodom. Kod žena su posebno izraženi problemi sa spolnim organima. Za ove je osobe do­bro da se aktivno bave sportom.

Zelena. Ove osobe nisu pristaše eksperimentiranja i ra­dije idu na sigurno.

Bolesti: Pate od promuklosti, upala krajnika, probavnih smetnji i imaju velikih problema sa zglobovima. Preporučuje im se bavljenje s plesom, ritmikom i vježbama usklađenih pokreta, koje ih oslobađaju od svakodnevne stege.

Žuta. Osobe su vrlo radosne i drage kao ljudi, samo su pomalo lakomislene.

Bolesti: Imaju velikih problema s jetrom, plućima i živci­ma. Preporučuju im se psihoterapijske vježbe koje će ih na­učiti kako se smiriti. Isto tako dobro im čine i vježbe disanja i izlasci u netaknutu prirodu.

Smeđa. Ove osobe uvijek žele drugima učiniti nešto do-. bro i često zaboravljaju na sebe. Znaju biti vrlo dobroćudne, ali se često osjećaju iskorištenima.

Bolesti: Pate od kostobolje, žučnih kamenaca i često imaju probleme s grlom. Za njih je relaksacija bavljenje sli­karstvom. Ako to ozbiljno shvate, postižu velike uspjehe.

Crna. Te osobe stalno istražuju same sebe i uvijek su napete.

Bolesti: Imaju stalne probleme s utrobom i redovito ih muči reuma. Ove bi osobe trebale naučiti biti malo opušte­nije. Pomoglo bi im bavljenje glazbom.

Bijela. Ove osobe su vrlo naivne i žele pravdu pod sva­ku cijenu.

Bolesti: Pate od stalnih, često neobjašnjivih kroničnih bolesti i stalno su u nekoj strepnji. Najbolja terapija je otvoreni razgovor s osobom od povjerenja ili sa psihijatrom. To će im donijeti više samopouzdanja.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (115)

Glazbena edukacija

U svakom teškom i odgovornom poslu potrebno je pro­naći vremena za odmor i rekreaciju. Ovdje ćemo pronaći takav odmor u stvaranju vlastite glazbe. Ako budete up*rno vježbali, vjerujte da ćete otkriti melodije koje niti jedan skla­datelj nije u stanju skladati za vas. Pokušajte i trud će vam se višestruko isplatiti!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (116)

slika br. 20 Glazbena edukacija.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (117)

Dijagram postavite ispred sebe, a sa strane papir i olov­ku. Počinjemo sa slikom "A". Postavimo visak na crnu točku i mentalno zapitamo "Da li se tražena nota nalazi na ovoj slici?". Ako dobijemo potvrdan odgovor, ponovno mentalno zapitamo "Koja je to nota?" ili "Koje su to note?". Visak će nam pokazati određenu notu i mi ćemo zapisati njen broj. Isto ponavljamo i sa slikama "B" i "C".

Kad nam visak obznani da je skladanje završeno, uzme­mo notni papir i zapisane brojeve prepišemo u obliku nota. Pokušajte zatim na nekom instrumentu odsvirati to što ste zapisali. Melodija u prvim pokušajima možda neće zvučati savršeno, ali kad se usavršite, doživjet ćete radosno izne­nađenje i moći ćete stvarati melodije koje će vam intimno najviše odgovarati i za vas će biti najljepše! Puno bi vam pomoglo savjetovanje s dobrim glazbenikom.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (118)

NEKOLIKO SAVJETA ZA RAD S VISKOM

a) Pregled stana, kuće ili terena b) Dijagnosticiranje bolesti c) Zdravstveni pregledi i savjeti za liječenje d) Traženje nestalih osoba

a) Osnovni pregledi stana, kuće ili terena

Polazimo od pretpostavke da smo dobili i prihvatili mol­bu za određenu vrstu pregleda kuće, stana ili terena. Takve preglede možemo obaviti izlaskom na teren, što je obično povezano s povećanim izdacima, a možemo raditi i za rad­nim stolom, na planovima koje zatražimo od naručitelja.

Rezultati rada u jednom i u drugom slučaju su isti, ali s tom razlikom što na terenu možemo daleko bolje uočiti oko­linu. Ta okolina u većini slučajeva utječe na objekt koji istra­žujemo, što bi nam pri radu na nacrtima promaklo. Uzmimo kao primjer utjecaje električnih dalekovoda, željezničkih pru­ga, visokih ili masivnih objekata, rijeka, itd., a oni na nacrti­ma obično nisu naznačeni. Na takvim nacrtima jednostavno možemo previdjeti vrlo loše električno, negativno zeleno zra­čenje, koje ima jak negativan utjecaj na ukućane, a dolazi od svjetiljke javne rasvjete s lošim ili prekinutim uzemlje­njem.

TREĆI DIO

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (119)

Zatim, na nacrtima obično ne pregledavamo zidove, po­gotovo kod starijih objekata, a oni su uvelike "natopljeni" dobrim i lošim utjecajima ranijih stanovnika! Novi stanovnici takvih objekata često se nađu na udaru negativnih utjecaja, a ni sami ne znaju i ne shvaćaju gdje počinju neprilike. Dali su nacrt radiestezistu, on je stručno napravio svoj posao, ali eto, nešto je previdio, a to se nije smjelo dogoditi!

Na nacrtima teško otkrivamo raznorazne predmete, slike, kipove i sl. Ljudi svašta kupuju ili dobivaju na poklon i s tim ukrašavaju stanove.

Evo jednog primjera: Prijateljski poklon, skulptura u drvu koja je predstavljala

lice pijanca u grču, bila je uzrok rane smrti roditelja. Sin im je tom skulpturom ukrasio spavaću sobu. Nakon njihove smrti, sin useljava s obitelji, ali ne uklanja skulpturu. Ubrzo počinju neprilike i bolesti među članovima obitelji. Posjeta radiestezista rezultirala je vraćanjem skulpture darovatelju. Počinje normalan život obitelji i bolesti se povlače. Umjetnik, upitan u kojem je raspoloženju radio tu skulpturu, odgovara da je tada mrzio sebe i cijeli svijet. Svoje frustracije ugradio je u predmet izrade!

Ovi primjeri dovoljno jasno govore o važnosti osobne pri­sutnosti radiestezista na mjestu istraživanja. No, zbog nedo­statka vremena istraživanje se obično provodi po dobivenim nacrtima ili skicama.

Upute za pregled stana po primljenim nacrtima

Zatražimo od naručitelja točnu skicu ili nacrt stana. Ona mora biti u određenom mjerilu, i to obično bez ucrtanog namještaja. Skica treba biti što točnija, jer će tada i rezultati biti točniji. Poželjno je da naručitelj označi na skici približan položaj sjevera.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (120)

Nakon uobičajenih priprema započinjemo s radom, i to redoslijedom koji ovisi o svakom radiestezistu ponaosob.

1. Ustanovljavamo da li u stanu postoje štetna zračenja i koja.

2. Obično počinjemo s podzemnim vodotocima ("+, -"). Krećemo od jednog kuta stana (kuće) i tražimo okomicu na vodotok. U trenutku nailaska na vodotok visak nam daje znak i tu točku označimo. Tada određujemo širinu vodotoka i tu točku također označimo. Postupak ponavljamo na svakih nekoliko centimetara udaljenosti i označujemo sve točke. Kad završimo istraživanje prvog vodotoka, spojimo točke i dobivamo pravi smjer i širinu tog vodotoka. Pomoću viska možemo, ali samo na zahtjev, odrediti i njegovu dubinu i ja­kost.

Nakon toga tražimo i drugi vodotok, i ponavljamo opisani postupak sve dok nam visak ne pokaže da više nema vodo-tokova.

Ucrtane vodotokove poželjno je zbog isticanja obojiti bo­jom (obično crvenkastom). Vodotokove označujemo s "+, -", jer su štetni za oba spola.

3. Tražimo pozitivan tok "+" u stanu i ako postoji, poči­njemo s istim postupkom. Tražimo od viska da nam pokaže okomicu na tok. Kad dođemo do njega, označimo tu točku i zatim odredimo širinu toka. Po smjeru toka nastavljamo sve dok ne dobijemo njegovu trasu. Pozitivan tok označimo s "+" i obojimo bojom (obično zelenom). Ovaj tok je štetan za žene.

4. Za negativan tok, ukoliko ustanovimo da postoji, pos­tupak je potpuno isti. Njega označimo sa "-" i obojimo bojom (obično žutom). Ovaj tok štetan je za muškarce.

5. Potražimo da li na površini koju pokriva stan (kuća) ima bilo kakvih podzemnih šupljina. Ako ih ima, a to je mo­guće, pogotovo na kraškom terenu, odredimo koordinate i

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (121)

dimenzije šupljine na isti način, dakle okomicama iz raznih pravaca. Tako dobijemo oblik šupljine. Šupljinu sjenčamo pomoću crta i označimo slovom "Š" te obojimo jarkomodrom bojom. Stavimo i oznaku "+,-", jer je boravak iznad nje opa­san i štetan za oba spola.

6. Prelazimo na postupak traženja čvorišta Hartmanove mreže. Pri tome moramo biti osobito precizni. Prvo čvorište tražimo pomoću okomica iz raznih pravaca. Budući da zna­mo da je osnovna mreža položena u smjeru magnetskog sjevera i istok-zapad, određujemo svako čvorište posebno. Moramo biti pažljivi i primijetit ćemo da mreža može imati veoma nepravilan razmak čvorišta. To se događa u blizini jakih geopatoloških zračenja, a pogotovo u blizini podzemnih šupljina i pukotina ili na mjestima turbulencije (vrtloženja) Zemljinog magnetskog toka. Gdje god se pokažu znatnija odstupanja, obvezno je detaljno istražiti uzroke nepravilnosti mreže.

Kad smo ucrtali položaj Hartmanove mreže, odnosno nje­nih čvorova, potrebno je označiti polaritet svakog čvora.

Čvorovi su uvijek naizmjenice "+" i "-" polarizirani. Ako je čvor "-" na "čistom" dijelu nacrta, to znači da to mjesto tre­baju izbjegavati muške osobe. Boravak ili spavanje na tom čvoru izazvao bi pojavu bolesti na dijelu organizma koji bi čvor prekrivao. Ukoliko se "-" čvor nalazi na vodotoku, mje­sto je pojačano opasno za oba spola. To isto vrijedi ako se nalazi nad šupljinama, crtama loma terena i ostalim jakim geopatološkim ili električnim zračenjima.

Isto vrijedi i za "+" polarizirani čvor. Boravak na linijama mreže također je štetan, ali zane­

marivo u odnosu na čvorišta. Samo je prelazak linija preko vodotokova, lomova i sl. pojačano štetan.

Širina linija na našim zemljopisnim širinama je 21 cm, te su prema tome i dimenzije čvorišta 21x21 cm.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (122)

Želim posebno upozoriti, naročito radiesteziste, na nesta­bilnost Hartmanove mreže. Ona se stalno povija, a to ovisi o nekoliko čimbenika. Najvažniji su vlažnost zraka, tempe­ratura, a posebno je važno doba dana. Noću taj otklon mo­že dosegnuti i pola metra od točke izmjerene, primjerice, u podne!

Savjet i upozorenje svima: kad istražujete položaj Hart­manove ili Curryjeve mreže, uvijek postavljajte mentalno precizan zahtjev da vam visak pokaže položaj mreže u vre­menu kad ukućani spavaju. Jedino ćete tako izbjeći da, umje­sto pomoći, postignete potpuno suprotno. Ne vodeći računa o gibljivosti mreže, premjestili biste ukućane tamo gdje ne bi smjeli biti! Strogo vodite računa o tome!

Svaki čvor označimo s "H+" ili "H-" i obojimo bilo kojom tamnijom bojom.

7. Curryjeva mreža (C) slična je Hartmanovoj. Ono što vrijedi pri traženju H-mreže, vrijedi i pri traženju C-mreže. Razlika je u položaju mreže, koja ide u smjeru sjeveroistok-jugozapad i u širini linija, koja iznosi 50 cm.

Prema tome, dimenzije čvorova su 50x50 cm. Zbog veće udaljenosti linija, oko 350 cm, mreža ima manje čvorova na istoj površini i daleko je opasnija od Hartmanove. Neki od uzroka veće opasnosti su i pokrivanje veće površine po čvo­rištu, a samim tim i pokrivanje veće površine organizma. Ta mreža ima i daleko jače zračenje od Hartmanove.

Praktički, na tim mjestima gdje se podudaraju, odnosno prekrivaju čvorišta H i C-mreže s podzemnim vodotokom ili nekim drugim jakim geopatološkim zračenjem, duži boravak može biti smrtonosan! Takva mjesta moramo izbjegavati i ne dozvoliti ukućanima da tu spavaju!

Polaritete na svakom čvorištu označimo s "C+" ili "C-" i obojimo čvorišta jarkom bojom.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (123)

8. Crta loma je ona crta koja nam pokazuje vertikalni lom terena, odnosno, pokazuje nam crtu pucanja (loma) zgrade gdje stanujemo, u slučaju jakog potresa. Ako dobijemo po­tvrdu da u zgradi koju istražujemo takva linija postoji, traži­mo da nam visak pokaže okomicu na nju. Čim dođemo do jedne njezine crte, na isti način tražimo i sve ostale točke. Moramo paziti, jer ta crta katkad čini neočekivane lomove.

Tu crtu ili liniju označimo isprekidanom jarkocrvenom bojom i velikim slovom "R", što znači "rascjep". Boravak iz­nad te crte nije poželjan i štetan je za oba spola. Ako se preklapa s nekim drugim štetnim zračenjem, tada postaje opasan!

9. Uobičajeno je izvršiti i pregled uzemljenja električne mreže, kako bi se ustanovilo je li uzemljenje štetno izvede­no. Mjerenje službenim instrumentima pokazat će nam je li uzemljenje tehnički u redu, a radiestezijski pregled ima li štetnog zračenja i koji mu je pravac! Ovo zračenje može imati neželjen pravac i pretvoriti se u pravu bombu, s tragič­nim posljedicama po ljudski organizam. Od njega stradavaju oba spola. Ako se to ustanovi, jedini je izlaz preurediti uze­mljenje i odvesti ga što dalje od mjesta boravka ukućana. Pri tome se mora paziti da se ne našteti ostalim susjedima. Ovo zračenje označimo jarkocrvenom isprekidanom streli­com. Smjer strelice je i smjer zračenja i označujemo ga slo­vom "E".

10. U primljenom nacrtu možemo naznačiti još i pojas štetnog zračenja kamina, pogotovo ako su otvori dimnjaka zatvoreni.

Ove osnovne podatke unosimo u skicu ili nacrt stana (ku­će) i opišemo svako zračenje posebno. Isto tako dajemo i stručno mišljenje i savjete. Svaki se ovakav nalaz obavezno potpisuje punim imenom i prezimenom radiestezista, kao i mjestom i datumom rada.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (124)

Za sva ostala istraživanja preporučujem izlazak na te­ren, kako bi se izbjegla i najmanja mogućnost pogreške. To je u interesu radiestezista i ukućana, naručitelja pregleda! Sve prije navedeno odnosi se i na pregled terena, pogotovo ako je namijenjen izgradnji stambenog objekta, kako bi se postigli najbolji uvjeti za život budućih stanara.

Potrebno je također obratiti pažnju i omogućiti budućim stanarima spavanje u neutralnim zonama. Također je potreb­no omogućiti spavanje s glavom u smjeru sjevera ili istoka, odnosno u tom kvadrantu, nikako suprotno. To je potrebno da ne bi došlo do poremećaja magnetskog polja, koje pos­toji oko svakog živog bića! Dakle, magnetska polja Zemlje i stanara trebaju biti što bolje usklađena! Idealno bi bilo do­govoriti se s projektantima i investitorima o položaju spava­ćih soba već kod same izrade projekta!

Poremećaj u ljudskom magnetskom polju dovodi do po­remećaja prehrane stanica organizma, a samim tim i do po­java, prvo neurotičnih stanja, a potom i raznih bolesti!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (125)

slika br. 21 Pregled stana.

Opis uz skicu: "+, -" podzemni vodotok štetan je za oba spola. Duži bo­

ravak, pogotovo spavanje na tom toku, uzrokuje bolesti živ­čanog sustava, cirkulacije, probavnog sustava, raznih gla­vobolja, pogotovo migrena. Ostale bolesti teško "prolaze".

"+" pozitivan tok štetan je za žene. Simptomi su slični kao i kod podzemnog vodotoka. Mjesta preklapanja sa "H" ili "C" za muškarce nisu štetna, ali za žene su pojačano opa­sna. Mjesta križanja s podzemnim vodotokom pojačano su opasna za oba spola.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (126)

"-" negativan tok štetan je za muškarce. Mjesta prekla­panja s "H-" ili "C-" za žene nisu opasna, ali jesu za mu­škarce. Križanje s podzemnim vodotokom pojačano je opa­sno za oba spola.

"H" - Hartmanova mreža; dimenzije čvorišta 21 x 21 cm. "H+" - Pozitivna čvorišta štetna za žene, za muškarce ne. "H-" - Negativna čvorišta štetna za muškarce, za žene ne. Preklapanje "H+" ili "H-" s bilo kojim zračenjem "+,-" po­

staje opasno za oba spola! C-mreža; dimenzije čvorišta 50x50 cm. Sve ostalo kao i

kod H-mreže. Ako prilikom spavanja jedno od čvorišta H ili C-mreže

prekriva dio organizma, taj će dio posve sigurno oboljeti. Na primjer: noge, spolni organi, trbuh, grudni koš, glava, itd.

C-mreža opasnija je od H-mreže, jer prekriva veću po­vršinu.

Za spavanje je potrebno odabrati neutralna mjesta. Mu­škarci su "+", a žene "-" polariteta. Istoimeni polaritet zrače­nja ne predstavlja opasnost. Važno je izbjegavati spavanje na suprotnom polaritetu i na vodenom toku. Preporuka je spavati s glavom u pravcu sjevera ili istoka, odnosno u tom kvadrantu.

Dimnjak u sobi "Eltern" zrači štetno u krugu polumjera od oko 2 m. U toj zoni stalni boravak je vrlo opasan. Isto je i u "Wohnzimmeru".

U kuhinji je sve u redu, jer se u njoj kratko boravi. Pregledati, očistiti i dobro prozračiti prostorije ispod spa­

vaonica! Položaji "H" i "C" čvorišta ucrtani su tamo gdje se nalaze

za vrijeme spavanja ukućana, kao i "+" i "-" tokovi. Uz malo pažnje i određenu zaštitu protiv štetnog zrače­

nja, kuća može biti idealan i zdrav objekt za cijelu obitelj.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (127)

Napomena: objekt se nalazi u središnjem dijelu Njema­čke.

Pregled izvršen u Esslingenu, Njemačka, 23.10.1991. Pregled izvršio ing. Dragutin Crnić.

b) Dijagnosticiranje bolesti

Dijagnosticiranje, odnosno utvrđivanje žarišta bolesti i oboljelih organa, staro je vjerojatno koliko je star i razuman organizam, koji logički razmišlja. Vjerujem da nema radieste-zista, početnika ili onog s dugom praksom, koji se nije oku­šao na tom području. Međutim, za ovaj način rada neophod­no je vrlo dobro poznavanje anatomije ljudskog ili drugog organizma, kao i funkciju pojedinih organa. U ovom poslu ne smijemo biti površni, jer to može ostaviti tragične poslje­dice kod pacijenta. Ponavljam, nikad nemojte učiniti zlo svo­jim pacijentima zbog površnog poznavanja ljudskog organi­zma. Ako otkrijete sumnjivo mjesto na organizmu, uputite pacijenta liječniku s molbom da se izvrši detaljna pretraga sumnjivog organa. Iza svoje dijagnoze stojte čvrsto i zato vrlo pažljivo radite i nećete nikad pogriješiti.

Zapamtite osnovno pravilo: radiestezija ne liječi, nego samo pomaže u otkrivanju sumnjivih pojava u organizmu! Pomoću radiestezije može se pospješiti liječenje klasičnom medicinom, akupunkturom i sl., što smo već spominjali. Po­moću jednog područja radiestezije možemo vršiti prijenos djelotvornih utjecaja lijeka ili liječenje na daljinu. Iskusni radiestezist može radiestezijom oslobađati pacijentov orga­nizam napetosti i dovoditi u normalno stanje pomahnitale stanice organizma, pogotovo u živčanom sustavu!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (128)

Prikazat ćemo nekoliko načina otkrivanja oboljelih orga­na. Raditi se može pomoću fotografije ili predmeta koji pri­padaju pacijentu ili, što je najbolje, izravno s pacijentom.

Opća područja dijagnosticiranja

FIG.A FIG. C FIG. B

slika br. 22 Opća područja dijagnosticiranja.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (129)

Način rada je uobičajen. Slika, predmet ili pacijent dotiče se lijevom rukom, a visak se drži u desnoj. Mentalna pitanja moraju se postavljati precizno, kao npr.: "Da li je pacijent bolestan u toj točki?". Odgovor viska bit će potvrdan, nega­tivan ili neutralan. Visak se drži iznad svakog dijela tijela označenog brojem i za svaki se dio pitanje ponavlja, sve dok ne dođemo do kraja. Sve odgovore treba zapisati i do­bro je da to umjesto vas učini netko drugi. Kod figure "C" potrebno je raditi vrlo pažljivo, pogotovo s dijelom pod bro­jem 23, jer se to odnosi na mentalno stanje pacijenta. Po­trebno je prijeći svaku figuru i svaki broj posebno i pažljivo!

Figura "A": Br. 1-2 Br. 3-4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 10 Br. 11 Br. 12 Br. 13 Br. 14 Br. 15 Br. 16 Br. 17 Br. 18 Br. 19 Br. 20 Br. 21 Br. 32-33

kost vilice čeljusti, desna i lijeva donja vilica i ključna kost, desna i lijeva područje dojke, desna i lijeva prsa, područje ispod dojke, desna i lijeva prsa, područje grudne kosti potrbušje, središnji prednji dio potrbušje, bočni dio, desni i lijevi rame, desno i lijevo ruka od zglavka do ramena lakat podlaktica bilo nadlanica i dlan, desni i lijevi natkoljenica koljeno list gležanj noga zdjelica, dijeli se u 4 dijela:

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (130)

1) prednji dio donje hrptenjače 2) zadnji dio donje hrptenjače 3) bočna desna i lijeva strana 4) spolni organ

prsti na ruci, desnoj i lijevoj Br. 34

Figura "B" Br. 1-2 Br. 3-4 Br. 6 Br. 7 Br. 9 Br. 10 Br. 22

stražnji dio glave ključna kost, desna i lijeva leđa s hrptenjačom predio lopatice kralježnica i slabine bokovi stražnjica

Figura "C" Br. 23 Br. 24 Br. 25 Br. 26 Br. 27 Br. 28 Br. 29 Br. 30 Br. 31

čelo sljepoočnice oči uši nos usta brada grkljan dušnik

Mjesta na kojima se odražava bol nekih unutrašnjih organa

Kliničkim pregledom, odnosno laganim pritiskom na od­ređene dijelove organizma, može se ustanoviti koji je od unutrašnjih organa obolio. Bol je zaštitni mehanizam tijela i javlja se kad god se neko tkivo ošteti. Bol uzrokuju mnoge nevolje u tijelu, a receptori su slobodni završeci živaca za prijenos bola.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (131)

Posebno moramo paziti na pojavu tzv. "odražene boli". To je vrlo česta pojava - kad se bol koja se javlja na ošteće­nom tkivu odražava na nekom sasvim drugom mjestu tijela. Područja odražene boli nekih unutrašnjih organa prikazana su na slici br. 23.

Apendiks i tanko crijevo

Desni bubreg Debelo crijevo

Srce Jednjak Želudac Jetra i žučni mjehur Pilorus Pupak

Lijevi bubreg Ureter

slika br. 23 Mjesta odražavanja boli nekih organa.

Ozljeda perifernog živca ili središnjeg živčanog sustava dovodi katkad do nadražaja senzornog živčanog tračka, a osjet se lokalizira u perifernom području tijela koje nije bilo izravno podraženo.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (132)

Dijagnoza pomoću ucrtanih točaka

Na slici br. 24 ucrtane su crne točke koje odgovaraju po­jedinim bolestima. Potrebno je početi rad na lijevoj figuri od točke broj 9, i najprije završiti na lijevoj polovici figure s toč­kom broj 43, a tek zatim pregledati desnu polovicu. Nakon toga isti postupak ponoviti s figurom okrenutom leđima. Po­stupak je standardan, tj. pod lijevom rukom nalazi se slika, predmet ili sam pacijent, a s vrhom viska na svakoj točki pojedinačno, postavljaju se precizna mentalna pitanja i bilje­že odgovori: nazivi bolesti koje odgovaraju svakoj točki pre­trage:

Ako postoji bojazan da bi moglo doći do miješanja ozna­čenih točaka, pretragu možemo izvesti i na sljedeći način: dijagram postavimo na lijevu stranu, a na desnu postavimo pacijentovu sliku. U lijevu ruku uzmemo zašiljeni predmet (drvce, olovka) i vrhom čvrsto dodirujemo svaku ispitivanu točku. Visak se nalazi u desnoj ruci, 1 do 3 cm iznad slike ili predmeta pacijenta. Na postavljeno precizno mentalno pita­nje: "Da li u ovoj točki u organizmu postoji bolest?", visak će nam dati jedan od svojih odgovora!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (133)

slika br. 24 Dijagnoza pomoću ucrtanih točaka.

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

tuberkuloza pluća tuberkuloza crijeva tuberkuloza bubrega tuberkuloza kosti tuberkuloza, jaka upala potkožnog vezivnog tkiva kronični laringitis upala pluća upala bronhija kronični bronhitis upala srčane maramice (perikarditis)

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (134)

Br. 12 Br. 13 Br. 14 Br. 15 Br. 16 Br. 17 Br. 18 Br. 19 Br. 20 Br. 21 Br. 22 Br. 23 Br. 24 Br. 25 Br. 26 Br. 27 Br. 28 Br. 29 Br. 30 Br. 31 Br. 32 Br. 34

Br. 35 Br. 36 Br. 37 Br. 38 Br. 39 Br. 40 Br. 41 Br. 42 Br. 43 Br. 44 Br. 45 Br. 46 Br. 47 Br. 48

povreda srčanih zalistaka slijepo crijevo upala trbušne opne (peritonitis) gastrički čir čir na dvanaestercu crijevni paraziti prijelom kosti pokosnica, truljenje kostiju zubni karijes upala pokosnice (periostitis) upala mišića (myositis) iščašenje zapaljenje aorte moždani tumor tumor na moždanim ovojnicama (meningitis) specifične upale mozga specifične upale moždanih ovojnica (meningitis) tumor na kičmenoj moždini čir na kičmenoj moždini izljev krvi u kičmenoj moždini degeneracija kičmene moždine piramidalni trakt (prijenos motoričkih signala od kore mozga do leđne moždine) dječja paraliza (poliomyelitis) upala leđne moždine grčevi upala živaca (neuritis) završetak perifernog živca upala bubrežne nakapnice (pyelitis) spušteni bubreg rak želuca arterioskleroza bubrežni kamenci kamenci u mjehuru žučni kamenci labirintne povrede (uho) katarakt, abnormalnost očnih leća - mrena

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (135)

Br. 49 Br. 50 Br. 51 Br. 52 Br. 53 Br. 54 Br. 55 Br. 56 Br. 57

Br. 58 Br. 59 Br. 60

fundusne žlijezde - lučenje probavnih sokova upale - općenito čirevi tumori čir izljev krvi ožiljci mikrobi u krvi patološki element u liquoru (posebno kod meningitisa, lepto i pachymeningitisa) patološki elementi u urinu vodena bolest (u trbuhu) vrećasto nabreknuće žila (aneurizma)

Laparotomija - otvor trbušne šupljine

Ovaj nam dijagram pomaže da se izvrši pretraga osobe koja je imala kiruršku intervenciju ili nekakvu ozljedu na tom dijelu tijela. Osoba može biti živa ili mrtva. Živoj se osobi može puno pomoći u ozdravljenju ili smanjenju bolova kad otkrijemo njihovo izvorište.

Na dijagramu je prikazano ljudsko tijelo s presjecima i točkama, od kojih svaki presjek ili točka predstavlja jedan organ, odnosno mjesto operacije.

Radi se tako da se sa šiljkom u lijevoj ruci čvrsto dodiruje presjek ili točka, a visak u desnoj ruci postavi se iznad slike pacijenta. Na mentalno postavljeno pitanje: "Da li je pacijent imao kiruršku intervenciju?" ili "Da li je pacijent u ovoj točki bio ozlijeđen?", visak će nam dati svoj odgovor.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (136)

slika br. 25

Laparotomija.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (137)

Pregled značenja pojedinih prereza i točaka: Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9-10 Br. 11 Br. 12 Br. 13 Br. 14 Br. 15 Br. 16

Operacija na jetri Operacija na jetri (žuč) Operacija na želucu - čir na dvanaestercu Operacija na želucu - tumori Operacija na želucu - gastroektomija Operacija na želucu - gastrostoma Operacija u predjelu dojki Operacija na srcu Operacija na slezeni Operacija na plućima Operacija na bubrezima Operacija na bubrezima - kamenci Operacija na mjehuru Operacija na slijepom crijevu - peritonitis Operacija na slijepom crijevu

Moždani udar

Dugo vremena udar moždane kapi bio je pastorče u me­dicinskim temama. Postoji zastrašujuća statistika o tom ne­posrednom, munjevitom i određenom udaru na funkcionira­nje mozga. Uzmimo za primjer Njemačku gdje je moždani udar na trećem mjestu po smrtnosti, odmah iza srčanih bo­lesti i raka. Svaki treći do četvrti bolesnik umire u prvom tjednu nakon udara. Prema podacima Udruženja apotekara Njemačke, njihova je država 2000. godine potrošila oko 15 milijardi maraka na liječenje bolesnika od moždanog udara!

Rizik za doživljavanje moždanog udara raste sa stare­njem, češće kod žena nego kod muškaraca. Najčešće se to događa oko 50-te godine života. Životna dob igra najveću ulogu kod ovapnjenja krvnih žila. Poznati su mnogi faktori

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (138)

rizika. To su: visoki krvni pritisak, šećerna bolest, masnoća u krvi, poremećaj u srčanom ritmu. Kad se prokrvljenost mozga smanji na vrijednost manju od 15% prirodnog protje­canja krvi, tada govorimo o moždanom udaru! Te su se opasnosti do sada obično podcjenjivale. Saznanje o njima je prvi korak za postizanje puno aktivnije zaštite.

Što se događa s preživjelim bolesnicima? - Više od 30% bolesnika nakon udara moždane kapi ne

može više hodati. - Oko 30% bolesnika ostaje trajno ležati u krevetu. - Oko 50% bolesnika nalazi se na liječenju u raznim re-

habilitacijskim stacionarima ili su na teret svojim ukućanima. Ovo su podaci Udruženja apotekara Njemačke, a u Hrvat­

skoj nitko ne zna točne podatke!

Koje se rehabilitacijske radnje obično poduzimaju?

Fizikalna terapija: To je bolnička gimnastika koja jača muskulaturu, održa­

va zglobove pokretnima i nastoji stabilizirati ravnotežu. Pri svim vježbama u kojima bolesnik aktivno sudjeluje, u mozak se šalju signali, odnosno impulsi o kretnjama i tako se obnav­ljaju oštećene živčane stanice u mozgu.

Elektroterapija: To je liječenje sa strujom koje stimulira pasivne glatke

mišiće. Služi kao nadopuna nekoj aktivnoj stimulirajućoj me­todi, npr. gimnastici.

Pražnjenje limfa: Problemi se javljaju na oslabljenim rukama ili nogama pri­

likom oticanja limfi. Tu pomaže pražnjenje (drenaža) limfa. Ta drenaža traje i po nekoliko tjedana.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (139)

Ergoterapija: Kod ove terapije bolesnik se pomaže da nauči koristiti

oslabljene ruke, npr. kod pisanja, hranjenja ili tjelesne higi­jene.

Govorna terapija: Nakon svakog oštećenja tog dijela mozga uslijed mož­

danog udara potrebno je vježbati govor ili razumijevanje govora. To se postiže vježbama izgovora, slikama, crtanjem, pomoću posebnih računalnih programa ili sudjelovanjem u grupnim vježbama.

Vježbe gutanja: Nakon moždanog udara često dolazi do otežanog guta­

nja hrane i tekućine. Tim vježbama izbjegavamo upalu plu­ća do koje tada obično dolazi zbog prodora hrane u pluća.

Terapija glazbom ili umjetnošću: Bolesnik uči kako može sam sebi pomoći i pomoću osta­

lih stvari, a ne samo govorom. Kad vidi što je sve sposoban učiniti, tada mu jača i samopouzdanje. Opuštajući učinak umjetničke ili glazbene terapije može voditi prema uspješ­nom ozdravljenju!

(Neuro) Psihološka terapija: U ovu grupu spadaju, na primjer, vježbe gledanja i vjež­

be razmišljanja. Mogu se koristiti i računalni programi. Kori­ste se grupne i/ili pojedinačne vježbe.

Kod svih navedenih vježbi osnovni ključ za uspjeh je u up*rnom, svakodnevnom ponavljanju tih vježbi! Samo im­pulsi koji se stalno ponavljaju prisiljavaju živčane stanice da izgrađuju posve novu mrežu oštećenog živčanog dijela tkiva! Kod udara moždane kapi živčane stanice odumiru, ali okol­ne živčane stanice mogu katkad preuzeti njihove funkcije, pod uvjetom da živčano tkivo nije previše oštećeno!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (140)

U akutnim slučajevima svaka je minuta dragocjena

Ako postoji sumnja na moždani udar, bolesnika treba hit­no odvesti u najbližu bolnicu! Prvi sati odlučuju o budućem više-manje normalnom životu ili o teškom oštećenju mozga.

Ako je došlo do jakog prodora krvi u mozak ili do kritično smanjenog protoka krvi uslijed začepljenja neke krvne žile, to može uzrokovati poremećaj krvotoka u mozgu i odumira­nje živčanih stanica. Pomoću kompjuterske tomografije mo­žemo otkriti što se u stvari dogodilo.

Ako sve ovo uspijemo učiniti u prva tri sata, onda može­mo govoriti o uspješnom liječenju. Tek se tada možemo na­dati da će se začepljene krvne žile ponovno otvoriti pomoću medicinskih ili drugih preparata. Moramo odmah poduzeti mjere za stabiliziranje krvotoka i prehranu stanica. Disanje, krvni pritisak, šećer u krvi i tjelesna temperatura moraju se pažljivo pratiti i po potrebi korigirati. U prvoj fazi krvni tlak se može popeti i na 200 mjernih jedinica. Što je viši krvni pritisak, to više krvi s kisikom i prehrambenim sadržajem prodire do oštećenih stanica! Krvni ugrušak ili čep nabijen tim pritiskom moći će se ukloniti pomoću lijekova.

Ako se opće stanje bolesnika stabilizira već nakon prvog dana, možemo odmah u krevetu početi s rehabilitacijskom gimnastikom, kako bismo pokušali što prije aktivirati živčane stanice u mozgu!

Teškoće u gutanju moramo što prije otkriti da bi se iz­bjeglo da komadići hrane dospiju u pluća, što može izazvati tešku upalu pluća! Terapeut za govor pomaže oboljelom da se počne služiti pismom ili gestama i da prebrodi prvi šok!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (141)

Upozoravajući signali

Kod prve pojave ovih signala potrebno je odmah reagi­rati i hitno se javiti svom liječniku. Signali su uobičajeno slje­deći:

1. Iznenadne teškoće s vidom, a pogotovo ako se to do­godi samo s jednim okom. Najčešće se javljaju dvostruke slike.

2. Prolazna oduzetost, slabost ili osjećaj nagluhosti, i to obično na jednoj strani tijela.

3. Kratkotrajne teškoće u govoru, gubljenje sposobnosti govora, nerazumljiv izgovor, problemi razumijevanja izgovo­renog.

4. Vrtoglavica, nesigurnost u hodu, iznenadni padovi. 5. Osobito iznenadne i posebno jake glavobolje. Do dolaska liječnika pacijenta treba poleći i umiriti. Treba

mu raskopčati tijesnu odjeću i obuću, osloboditi mu dišne putove, ukloniti zubne proteze, ako ih ima i osigurati dovod svježeg zraka. Bolesnika treba poleći u stabilan bočni polo­žaj. U akutnom slučaju potrebno je pomoću lijekova držati pod kontrolom krvni pritisak, visinu šećera u krvi i tjelesnu temperaturu. Pomoću infuzije reguliramo sadržaj tekućine u organizmu.

Nakon prvog moždanog udara oko 12% bolesnika može doživjeti i drugi. Lijekovi kao što su acetilsalicilna kiselina (obični aspirin) ili Clopidogrel, sprečavaju zgrušavanje krvnih pločica i stvaranje novih ugrušaka. Protiv rizičnih čimbenika kao što su visoki krvni tlak, šećer u krvi, masnoća u krvi, itd. pomažu razni lijekovi.

Najčešći uzroci moždanog udara su sljedeći: a) Do 15% moždanih udara događa se zbog krvarenja iz

žila unutar mozga.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (142)

b) 80% svih moždanih udara nastaje začepljenjem jedne od krvnih žila u mozgu. Uzrok je najčešće ovapnjenje (arte-rioskleroza) jedne od krvnih žila koje mozak opskrbljuju s potrebnom krvlju.

Ono što treba redovito kontrolirati i nekoliko općih saznanja

Bolesnici, ali i svi ostali, malo znaju o rizičnim čimbenici­ma koji dovode do moždanog udara. To je zato jer neki od njih, kad se pojave, ne predstavljaju stalne teškoće, a mno­gi prođu i potpuno nezapaženi. Utvrdit ćemo neke od njih.

1. Visoki krvni pritisak Problem: Kronični visoki tlak sudjeluje u oko 70% sluča­

jeva moždanih udara. On uzrokuje oštećenja na stijenkama krvnih žila. Gotovo svaki bolesnik zna da se s visokim krvnim tlakom može normalno i dugo živjeti.

Potrebno: Redovita liječnička kontrola. Lijekovi za sniže­nje krvnog pritiska drže njegove vrijednosti pod kontrolom. Uz pomoć mjerača tlaka bolesnik i sam može kontrolirati te vrijednosti kod kuće. Veliku pomoć pruža bavljenje odgova­rajućim sportom i prehrana kojom se smanjuje razina kole­sterola, kao i prehrana kojom se u organizam unosi što ma­nje soli.

2. Poremećaj srčanog ritma Problem: Treperenje srčane pretkomore često je kod

poremećaja srčanog ritma, a u slučaju moždanog udara to je posebno opasno. To znači da se srčana pretkomora ne prazni do kraja, pa postoji opasnost od stvaranja krvnog ugruška, koji može doći do mozga i tamo začepiti neku žilu.

Potrebno: Izvršiti pažljivo liječnički pregled. Pomoću elek­trokardiograma (EKG) utvrditi poremećaj srčanog ritma.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (143)

Lijekovima dovesti u red poremećeni srčani ritam, kako bi se izbjeglo stvaranje krvnih ugrušaka.

3. Šećerna bolest (dijabetes) Problem: Šećerna bolest predstavlja dvostruko do trostru­

ko veći rizik da se doživi moždani udar od, recimo, poreme­ćaja u izmjeni tvari u organizmu! Visoki šećer u krvi pogoduje ovapnjenju krvnih žila. Kako ti bolesnici dugo ne osjećaju nikakve posljedice, nisu ni svjesni opasnosti koja im prijeti.

Potrebno: Potrebna je redovita liječnička kontrola. Dugo­trajna šećerna bolest nije neopasna. Što prije i što bolje liječi­mo šećernu bolest, to se više smanjuje rizik većih oštećenja organizma, a samim tim i moždanog udara. Vrlo često po­maže i smanjenje prekomjerne težine. U ostalim slučajevi­ma dovoljni su odgovarajući lijekovi i uzimanje inzulina.

4. Povećana masnoća u krvi Problem: Kolesterol i trigliceridi talože se na stijenkama

žila i izazivaju arteriosklerozu. Potrebno: Napraviti detaljnu krvnu pretragu i odrediti pra­

ve vrijednosti. Kod povišenih vrijednosti pomaže bavljenje sportom i pridržavanje prehrane siromašne namirnicama koji stvaraju masnoću u krvi. U nekim je slučajevima dovolj­no i samo uzimanje lijekova.

Preporuka: Ultrazvučno ispitati vratne žile kucavice čije suženje i ovapnjenje može biti veoma opasno! Preporuču­jem uzimanje 1 do 2 šalice dnevno čaja od usitnjenog kori­jena matičnjaka (Melissa officinalis), jer on razgrađuje kole­sterol u krvi! Isto tako, dobro je uzimati 1-2 tablete prirodne artičoke i čaj od maslačka.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (144)

Kako se može smanjiti rizik od moždanog udara?

a) Smanjenje tjelesne težine Previše, premasno, preslatko, preslano! Mnogi si ljudi

tako "tovare" prekomjernu težinu! To ne samo da preopte­rećuje zglobove i kralježnicu, nego i šteti srcu, a krvne žile lakše obolijevaju. Time se rizik od moždanog udara pove­ćava dva do tri puta! Prekomjerna težina donosi i probleme u poremećaju izmjene tvari u organizmu, visoki krvni tlak i šećernu bolest. Sve su to čimbenici koji povećavaju rizik od moždanog udara. Oni koji žele smršaviti, moraju to raditi postepeno! U svoju prehranu moraju uključiti što više ne-masnih namirnica i puno voća i povrća!

b) Što više kretanja Tjelesno kretanje aktivira rad srca i krvožilnog sustava,

poboljšava izmjenu tvari u organizmu, utječe pozitivno na razinu kolesterola i smanjuje posljedice stresa. Ako se ba­rem tri puta tjedno krećemo po pola sata, ili se 15 minuta bavimo gimnastikom, smanjuje se i rizik od moždanog uda­ra. To može biti vožnja biciklom, plivanje ili lagano trčanje, te šetnja po prirodi. Iskusni planinari, ali i početnici, trebaju prvo izvršiti podroban liječnički pregled.

c) Prestanak pušenja Onaj tko puši 10 cigareta dnevno, povećava za 50% rizik

od moždanog udara. Produkti pušenja (nikotin i smole) oš­tećuju krvne žile. Kod žena je to djelovanje jače nego kod muškaraca i kod njih je moždani udar češći.

d) Zaštita krvnih žila Riba sadrži višestruko nezasićene masne kiseline koje

održavaju krv tečnom i smanjuju rizik stvaranja ugrušaka. U ljekarnama postoji preparat pod imenom "Omega-3", masna kiselina sadržana u ribljem ulju.

Zaštiti krvnih žila doprinosi i uporaba preparata od češnjaka i ginka, zatim uzimanje preparata vitamina E i

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (145)

kombinacije na bazi magnezija ili gloga (Crataegus oxyacan-tha).

Radikalni spojevi ublažavaju štetnost agresivnih spojeva kiselina pa one ne mogu naštetiti unutrašnjim zidovima krv­nih žila.

Uporaba sirovog češnjaka (ili preparata) veoma je koris­na, pogotovo za osobe iznad 40 godina, jer smanjuje vrijed­nost kolesterola kao glavnog uzročnika ovapnjenja krvnih žila. Češnjak djeluje i na smanjenje krvnog tlaka.

U prehrani treba uzimati što više svježeg povrća, voća i raznog balast proizvoda (recimo slatkog ili kiselog kupusa), koji povoljno djeluju na rad probavnih organa. Masti živo­tinjskog podrijetla treba zamijeniti s biljnim uljima ili biljnim margarinom. Najbolje je odabrati odgovarajuću vrstu makro-biotičke prehrane!

Zaključak

Sve dosad rečeno odgovara službenoj medicini i to je potpuno u redu. Međutim, ima još nešto što ne smijemo za­boraviti. Osim zdravog načina života i prehrane, moramo imati i zdravu okolinu u kojoj živimo. O čemu se tu radi? U ovoj smo knji*zi naučili da.štetna zračenja kojima je naš or­ganizam izložen dovode do razvoja raznih bolesti. Ta su štetna zračenja mnogobrojna. Djeluju na stanice živog orga­nizma i sprečavaju ih da normalno funkcioniraju. To znači da štetna zračenja razaraju stanice organizma. Mi to ne os­jećamo sve dok broj uništenih stanica ne prijeđe kritičnu točku, kada počinjemo osjećati da se s organizmom "nešto" događa. Najučinkovitije sredstvo u borbi protiv tih zračenja je trajno sklanjanje s takvih mjesta ili provođenje odgovara­juće zaštite. Ta zaštita mora biti dugotrajna i potpuno

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (146)

sigurna. Uzmimo kao primjer da spavamo iznad jakog štet­nog zračenja koje "bombardira" područje naše gušterače. Nakon nekog vremena osjetit ćemo da s njom nešto nije u redu. Dolazi i do razvoja šećerne bolesti, koja je jedan od uzročnika moždanog udara.

Moja preporuka:

Obavezno izvršiti radiestezijski pregled mjesta stalnog boravka, a pogotovo mjesta spavanja. Ako se pronađe štet­no zračenje, a nije moguće udaljiti se s tog mjesta, preporu-čam provođenje učinkovite zaštite. ,„Osim toga, osobama koje sumnjaju da bi mogle oboljeti od moždanog udara, preporučam da pravovremeno počnu uzimati biljne prepa­rate za navedene tegobe. Umjetne preparate treba uzimati ako nema prirodnih ili ako je bolest uznapredovala. Biljni pre­parati djeluju sporije, ali daleko bolje djeluju na organizam.

Osim uzimanja lijekova, neobično su važne razne masa­že. Ovdje preporučujem masaže s uljem od gospine trave. Njegovo je svojstvo da prodire duboko u organizam i vrlo je pogodno za zglobove kralježnice, mišićnu strukturu, kožu i ostale zglobove.

Masaža je korisna, ali sama po sebi nije dovoljna. Mora­mo pomoći oštećenom organizmu da ponovno osposobi svoje uništene stanice. Prvo moramo stvoriti uvjete za tako nešto. To postižemo uz pomoć bioenergije s kojom ćemo pomoći organizmu bolesnika. Bioenergiju ima svako živo stvorenje i treba samo malo vježbe da bismo ju znali pra­vilno upotrijebiti! Kratki postupak i njeno djelovanje opisano je u spomenutoj knji*zi. Ukratko, to znači, uz energiju boles­nika, oslabljenu u borbi protiv bolesti, i uz dodatnu energiju davatelja, stvoriti takve uvjete u okolini oštećenih ili unište­nih stanica koja će pogodovati njihovom ponovnom razvoju!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (147)

Frenologija i psihoanaliza

Frenologija proučava poremećaje ljudskog mozga, a psi­hoanaliza reakcije pojedinca u odnosu na zatečeno stanje mozga. Radiestezija i ovdje može puno pomoći jer se po­moću nje mogu otkriti promjene u samom začetku, a i kod razvijenijih poremećaja mogu se lakše otkriti uzroci, kao i mjesta oštećenja na mozgu.

Brojne deformacije ljudskog mozga rjeđe su uzrokovane samim porođajem; javljaju se uglavnom kasnije. Razni stre­sovi u najranijoj životnoj dobi, a pogotovo običaj starijih da dijete udaraju po još nježnoj glavi, uzrokuju naoko sitne oz­ljede mozga, koje se kasnije očituju u neobičnom ponaša­nju. Na predloženoj slici br. 26 ucrtana je čitava moždana shema s odvojenim centrima osjećaja, mentalnih i duševnih moći i mjestima gdje se nalaze odgovarajuća područja inte­lektualnih funkcija. Ako je neki centar na bilo koji način ošte­ćen, visak će nam to pokazati. Istodobno, gornji polukrug podijeljen je od 00 do 1800. Ova nam podjela pokazuje stu­panj intenzivnosti reakcije pojedinog centra.

Kako se radi s ovom skicom? U središnji mali krug se postavi slika, najbolje samo slika

glave, ispitivane osobe. Visak u desnoj ruci drži se od 1 do 3 cm iznad slike, otprilike u središtu kruga. Šiljatim predmetom čvrsto dodirujemo centar br. 1 na skici i na postavljeno men­talno pitanje "Postoji li u tom centru oštećenje?", visak će nam dati svoj odgovor. Tako radimo sve do broja 35.

Na uobičajena mentalna pitanja, visak će nam uz odgo­vore pokazati i da li je taj centar normalan i zdrav ili nije. Isto tako, pokazat će nam i stupnjeve sposobnosti ispitanog centra.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (148)

Primjeri: Pretpostavimo da ispitujemo centar br. 5, koji označava

borbenost, odnosno sklonost tučnjavi. Ako visak oscilira na nuli ili odlučno lijevo-desno, to znači da osoba nije borbena niti sklona tučnjavi. Međutim, ako visak pokazuje 100 do 200 ili više, ta osoba je borbena, sklona svađi i tučnjavi. Ako visak pokaže 900, znači da je osoba nasilnog karaktera. Kad bi visak pokazivao 1700, to bi značilo da je ispitivana osoba toliko nasilna da bi i zbog sitnice mogla počiniti uboj­stvo. Pokazivanje ove zadnje vrijednosti pri ispitivanju cen­tra br. 6 (nasilje, teror, okrutnost) značilo bi da je ispitivana osoba sposobna ne samo ubiti, nego da je sklona teroristič­kim akcijama i mučenju drugih ljudi i životinja.

Ako ispitujemo centar br. 16 (savjesnost, poštenje), saz­nat ćemo vrline ispitivane osobe. Pokazanih 00 znači da is­pitanik nema tih dobrih osobina, a s 900 ispitanik ima te vrline u normalnoj vrijednosti. U takve se osobe uvijek mo­žemo pouzdati, kako u prijateljskim, tako i u poslovnim od­nosima!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (149)

slika br. 26 Frenologija i psihoanaliza

Popis centara po rednim brojevima: Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6

sposobnost za ljubav, fizička ljubav ljubav prema djeci ljubav prema domu, domovini, radu, itd. srdačnost, prijateljstvo, ljubav prema obitelji borbenost, sklonost tučnjavi nasilje, sklonost teroru i okrutnosti

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (150)

Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12 Br. 13 Br. 14 Br. 15 Br. 16

Br. 17 Br. 18

Br. 19 Br. 20 Br. 21 Br. 22 Br. 23 Br. 24 Br. 25 Br. 26 Br. 27

Br. 28 Br. 29 Br. 30 Br. 31 Br. 32 Br. 33 Br. 34 Br. 35

lukavstvo, podmuklost, prijekornost, zavist gramzivost, koristoljublje, sklonost veličini sklonost izumiteljstvu, graditeljstvu taština, ponos, oholost laskavost, voli da mu se povlađuje, popustljivost opreznost, mudrost, nepouzdanost, sumnjičavost omiljenost, uzimanje u zaštitu, dobrota, velikodušnost poštovanje, vjersko milosrđe čvrstoća, karakter, stabilnost, sigurnost savjesnost, pravičnost, skrupuloznost, poštenje, osjećaj dužnosti, humanost povjerenje, nada, želja osjećaj za prihvaćanje čuda, ljubav prema natprirod­nom idealizam, smisao za pjesništvo živost, veselje, zadovoljstvo, slavoljubivost, radost sklonost oponašanju, u dobru i u zlu egoizam, individualizam ljubav prema slikarstvu, kiparstvu i crtanju osjećaj naprednosti osjećaj otp*rnosti, izdržljivosti sklonost prema umjetnosti općenito osjećaj za prostor, ljubav prema astronomiji, tajne znanosti proračun, matematika red i sklad razboritost, neposredno shvaćanje vrijeme, trajnost intonacija, glazba, melodije jezik, pamćenje komparacija, uspoređivanje filozofski duh

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (151)

Elektroaktivnost mozga

Naš mozak je čudesno djelo prirode. Zajedno s leđnom moždinom čini mrežu od oko 100 milijardi živčanih stanica. Živčane stanice svake sekunde šalju oko 10 milijuna infor­macija u mozak. U mozgu se nalaze naredbe i upravljački centri za sve tjelesne organe i funkcije. Za održavanje moz­ga u dobrom stanju najvažnije je da je dobro opskrbljen krv­lju. Za dobru krv najvažniji je zdrav život u zdravoj okolini, pravilna prehrana, dovoljno kretanja i izbjegavanje raznih bolesti! Razvijena površina mozga iznosi oko 2.200 cm2! Težina mozga odraslog čovjeka iznosi oko 1.400 g, što je oko 2% tjelesne mase. U 24 sata mozgom odrasla čovjeka protekne oko 1.100 litara krvi, on potroši četvrtinu kisika i dvije trećine glukoze koju tijelo dobiva! Na kraju jedna zanim­ljivost: mozak novorođenčeta teži u prosjeku oko 400 grama!

Ljudski mozak proizvodi elektricitet. U mirovanju svaka stanica posjeduje potencijalni električni napon. Njezinim ak­tiviranjem oslobađa se potencijalna energija i stvara se elek­trična struja, koja prenosi poruke do ostalih stanica. Ako se proizvodi električna struja, to znači da se proizvodi i mag­netski tok. To bi značilo da se uz uporabu jakog, ali koncen­triranog magnetskog toka izvan našeg organizma, a usmje­renog na određena područja mozga, može utjecati na rad i reakcije našeg mozga! To se može postići i putem radieste-zije, usmjeravanjem koncentrirane mentalne energije na pojedina područja u nečijem mozgu. Tako i utječemo na dru­ge osobe.

Električni impulsi u ljudskom mozgu istražuju se pomoću elektroencefalografa (EEG). EEG uzorci moždanih valova neprestano se mijenjaju i razlikuju se od čovjeka do čovje­ka. Ritmovi moždanih valova svrstavaju se u četiri značajne skupine: alfa, beta, theta i delta.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (152)

Frekvencija valova izazvanih električnom aktivnošću mo­zga mjeri se hercima. Općenito je prihvaćeno da su vrijed­nosti po frekvencijama sljedeće:

- od 0 Hz do 4 Hz = delta valovi - od 4 Hz do 7 Hz = theta valovi - od 7 Hz do 14 Hz = alfa valovi - iznad 14 Hz = beta valovi Moždani valovi ne titraju samo jednom frekvencijom, već

kao nizovi frekvencija. Delta valovi su najsporije frekvencije moždanih valova i

javljaju se obično u dubokom snu, u komi ili za vrijeme ane­stezije.

Theta valovi se rijetko pojavljuju u vrijednosti većoj od 5% kod budnog čovjeka; naji*zraženiji su za vrijeme potpune opuštenosti i spavanja. Premda se pojavljuju u normalnom snu, mogu se pojaviti i za vrijeme spoznajnog procesa, in­spiracije ili meditacije.

Alfa valovi pokazuju određene osobine kao što su pod­ložnost hipnozi i otvorenost tuđim mislima, energijama i su­gestijama.

Uzorci EEG-a iscjelitelja pokazuju emitiranje velike količi­ne alfa valova frekvencije 10 Hz, a zanimljivo je da i tretirani bolesnici nesvjesno mijenjaju frekvenciju svojih moždanih valova na iscjeliteljevu frekvenciju!

Imunološki sustav ljudi koji najviše djeluju na razini od 10 Hz je snažniji, lakše podnose bol, brže ozdravljaju, a u sta­nju su nakon treninga kontrolirati i autonomne tjelesne pro­cese (otkucaji srca, tjelesna temperatura, krvni tlak, itd.).

Očito je da čovjek čiji mozak "radi" na alfa frekvencijama može utjecati na svoje zdravlje, ali isto tako i na ozdravlje­nje drugih ljudi ili životinja.

Beta valovi se razlikuju od ostalih po aritmiji i niskom na­ponu. Beta frekvencija vezana je uz budno stanje, razum,

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (153)

analitičko i koncentrirano rješavanje problema i razine stres­nog stanja.

Kako se uz tu frekvenciju ne veže niti jedan poseban os­jećaj ili stanje svijesti, može se osjetiti bilo što od straha do radosti, od sreće do bola, osjećanja krivnje, gorčine, ljubo­more, ljutnje i tome slično. Istraživanja pokazuju da su beta valovi normalan moždani EEG uzorak odraslih ljudi u bud­nom stanju. Pretpostavlja se da odrasli ljudi provode oko 80% budnog vremena u tom stanju, dok kod djece prije pu­berteta oko 80% budnog vremena otpada na alfa stanje.

Alfa-theta razina nastaje opadanjem frekvencija možda­nih valova. Dok se u beta stanju na nesvjesnoj razini misli u pojmovima, na alfa-theta razini misli se u slikama.

Upravo se na toj nesvjesnoj razini alfa-theta valova odvi­ja proces ozdravljenja i obnavljanja, kao što na njoj i iscjeli-teljska energija najlakše prelazi s čovjeka na čovjeka.

Glava i vrat

Često prilikom rada s radiestezijom i bioenergijom ima­mo potrebu raditi na području glave. Kako bih čitatelje upoz­nao s osnovnim izgledom glave, predstavljam pojednostav­ljeni, ali vjerni prikaz presjeka ljudske glave.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (154)

slika br. 27 Jednostavni okomiti presjek glave i vrata

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (155)

Opis slike glave i vrata: Br. 1 donja usna Br. 2 zubi Br. 3 unutrašnji mišići jezika Br. 4 ždrijelo Br. 5 gornja čeljust Br. 6 donji nosni hodnik Br. 7 srednji nosni hodnik Br. 8 šav između nosne i čeone kosti Br. 9 čeoni sinus Br. 10 čeona kost Br. 11 tjemena kost Br. 12 zatiljna kost Br. 13 nosna kost Br. 14 rešetnica Br. 15 klinasta kost Br. 16 sinus klinaste kosti Br. 17 gornja nosna školjka Br. 18 srednja nosna školjka Br. 19 donja nosna školjka Br. 20 otvor Eustahijeve trube Br. 21 nepčana kost Br. 22 meko nepce Br. 23 usna šupljina Br. 24 donja čeljust Br. 25 vanjski mišić jezika Br. 26 geniohidni mišić Br. 27 jezična kost Br. 28 gornji dio ždrijela Br. 29 epiglotis Br. 30 sveza između jezične kosti i štitne hrskavice Br. 31 štitna hrskavica Br. 32 hrskavica dušnika Br. 33 Morgagnijeva klijetka Br. 34 dušnik Br. 35 jednjak

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (156)

Br. 36 atlas Br. 37 epistrofeus Br. 38 treći vratni kralježak Br. 39 četvrti vratni kralježak Br. 40 peti vratni kralježak Br. 41 šesti vratni kralježak Br. 42 sedmi vratni kralježak Br. 43 unutrašnja površina desne polovice velikog mozga Br. 44 velika moždana spona Br. 45 prozirna pregrada Br. 46 srednja spona Br. 47 stijenka treće moždane klijetke Br. 48 četveroguba ploča Br. 49 Silvijev kanal Br. 50 četvrta moždana klijetka Br. 51 hipofiza Br. 52 Varolijev most Br. 53 produžena moždina Br. 54 leđna moždina Br. 55 mali mozak Br. 56 velika vena mozga Br. 57 opna malog mozga Br. 58 sinus tvrde moždane ovojnice

Vitalnost

Pomoću ovog dijagrama možemo saznati vitalnost ne sa­mo ljudskog organa ili organizma, nego i vitalnost bilo koje životinje, uporabnu vrijednost bilo kojeg stroja ili naprave, prehrambenog proizvoda, zemljišta, i si.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (157)

slika br. 28 Vitalnost

Slika ispitanika ili predmet ispitivanja nalazi se nasuprot lijevoj ruci, a u desnoj se visak postavi iznad crne točke u središtu kruga. Na mentalno postavljeno pitanje "Kolika je vitalnost ispitanika?" visak će nam pokazati stupanj njegove vitalnosti. Ako se visak kreće oštro lijevo-desno, odnosno od 0° do 180°, znači da su ispitivana osoba ili životinja mrtvi,

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (158)

odnosno da je stroj (auto, motor) ili naprava neupotrebljiv. Za ispitivano zemljište to znači da ga je potrebno preurediti uz promjenu dotadašnjeg gnojiva, kako bi moglo ponovno davati urod.

Vrijednost od 90° smatra se normalnim stanjem. Niže od te vrijednosti znak je bolesti organizma ili oštećenja stroja, a više od 90° označava vitalnu snagu organizma ili dobro sta­nje stroja, naprave, zemljišta, itd.

c) Zdravstveni pregled

Zdravstveni pregled ne vrši se u svrhu očitovanja bole­sti, nego samo zato da se ustanove mjesta u organizmu koja nisu zdrava. Radiestezisti nemaju pravo imenovati bo­lest, već u suradnji s liječnikom pronaći poremećena mjesta i ukazati na njih. Isto tako, često imaju priliku kontrolirati li­ječničke nalaze.

Ovisno o situaciji, odnosno o zahtjevu naručitelja, pre­gled može biti:

1) Letimičan pregled Vrši se, takoreći, u prolazu, i to ako želimo doznati paci­

jentovo trenutno zdravstveno stanje. Uz precizna mentalna pitanja provjeravamo ima li odstupanja od normale, npr. kod kičmenog stupa, želuca, bubrega, cijelog organizma, itd.

Odgovor će zadovoljiti trenutni zahtjev. Još uvijek ne zna­mo detalje. Ovo se obično radi na traženje prisutne osobe, premda se ti odgovori mogu dobiti i za one koji nisu kraj nas. Dovoljna je mentalna koncentracija na takve osobe.

2) Normalan pregled Kod normalnog pregleda, obično nepoznatog pacijenta,

možemo raditi izravno s pacijentom ili, što je običnije, putem slike ili predmeta koji mu pripadaju. Za normalni pregled, uz

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (159)

navedeno, najbolje je koristiti dobar anatomski atlas, odnos­no slike pojedinih organa.

Mentalnom koncentracijom prvo vršimo pregled kostura, a zatim svakog organa posebno. Najprije pregledavamo desne organe, a zatim lijeve, ako su u paru (npr. bubrezi). Za svaki organ upisujemo stanje, a možemo upisati i posto­tak odstupanja od normalnog stanja. Neobično je važno po­stavljati mentalno precizna pitanja, da bi nam visak uvijek dao prave odgovore.

Ako radimo u pisanom obliku, obavezno takav nalaz pot­pisujemo i možemo ga slobodno predati pacijentu, koji će se savjetovati sa svojim liječnikom. Jedino odstupanje je kod duševnih bolesnika, kad nalaz dajemo njihovim skrbni­cima, odnosno liječniku.

3) Detaljan pregled Detaljan pregled se razlikuje od svih dosadašnjih. On se

obično radi po zahtjevu liječnika ili bolnice. Postupak je slje­deći:

Izvrši se normalan pregled cijelog organizma sa svim nje­govim funkcijama. Upisuje se svako odstupanje od normal­nog stanja i traže se uzroci odstupanja. Uzroci mogu ovisiti o samom pacijentu, tj. njegovu neurednom životu i posve­ćivanju slabe ili nikakve pažnje organizmu. Ti uzroci mogu ovisiti i o vanjskim utjecajima na koje pacijent teško može utjecati. To su npr. život u nenormalnoj ili zagađenoj sredini, kao i trajan boravak u prostoru izloženom jakim, po organi­zam štetnim zračenjima.

Vrši se pregled organa po dogovoru, obično uz pomoć stručne literature i uvećanih slika organa koji se pregledava. Na tim slikama, obično u presjecima, točno se locira svako mjesto gdje se pokazuje odstupanje od normalnog stanja i ucrtava s točnim koordinatama. Ovako detaljno obrađena analiza predaje se naručitelju - liječniku, odnosno bolnici.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (160)

Jedan detaljan pregled traje oko 4 do 5 sati. Po izjavama mnogih liječnika, bolnici je potrebno i do dvije godine da se samo približi ovim nalazima i to uz uporabu svih mogućih laboratorija i stručnjaka. U tome je očita prednost radieste-zije jer se njome neusporedivo dobiva na vremenu i preciz­nosti! U početku obično ima teškoća i nevjerice, ali nakon niza takvih analiza i izvršenih liječničkih kontrola, stvori se određeno povjerenje na obje strane. Takva suradnja koristi pacijentu, medicini i zdravstvenom osiguranju!

Uz medicinsku kontrolu organizma, obvezno je izvršiti i kontrolu mjesta boravka, odnosno pacijentovog stana. U preko 70% slučajeva, osnovni uzroci bolesti nalaze se na tim mjestima. Uz saniranje stanja na mjestu boravka pacijen­ta i pravilan liječnički tretman, rezultati su, najblaže rečeno, spektakularni!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (161)

Spr

Lu

Ma

Bspdr

Ni

Kdr

H

Dud

Did

Bid

Hbl

Lr

Zw

Le

slika br. 29 Jednostavni prikaz građe ljudskog tijela

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (162)

Pregled i položaj najvažnijih hormonalnih žlijezda u ljudskom organizmu

slika br. 30 Najvažnije hormonalne žlijezde

a - muški organizam b - ženski organizam H - hipofiza, neparna endokrina žlijezda, smještena na

bazi lubanje. Veličine je lješnjaka, a teži manje od 1 g. Sas­toji se od prednjeg, srednjeg i zadnjeg režnja. Pod utjecajem hipotalamusa djeluje na funkcije raznih organa, pigmentaciju kože, krvne žile, nadbubrežnu žlijezdu, bubrege, maternicu, jajnike, štitnjaču, rast.

a b

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (163)

mK i wK - muške i ženske spolne žlijezde. Njihova je zadaća stvaranje zrelih spolnih stanica i izlučivanje hormo­na. Na primjer, hormon testosteron djeluje na razvoj sekun­darnih spolnih osobina, kao npr. dlakavost, brkovi, brada, rast, grkljan, duboki glas, raspored sala.

L - Langenhansovi otoci, skup endokrinih stanica koje luče inzulin.

Nn - nadbubrežna žlijezda, luči hormone koji djeluju na regulaciju vode i mineralnih soli, glikemiju (kortizon), sekun­darna spolna obilježja, adrenalin i noradrenalin.

Ns - Paratiroidne žlijezde su endokrine žlijezde koje, uz ostalo, imaju vrlo važnu ulogu u metabolizmu kalcija i fosfo­ra.

S - Štitnjača (tiroida), luči različite hormone veoma bo­gate jodom. Djeluje na razvoj živčanog sustava, rast, a poti­če i oksidacijske procese u organizmu.

Z - Epifiza, mala neparna žlijezda, smještena u trećoj moždanoj komori. Njena je fiziološka uloga nedovoljno ispi­tana.

T - Timus. Njegova je uloga slabo ispitana. Zna se da služi za uspostavu imuniteta i stvaranje antitijela, pogotovo u najranijoj dobi razvoja organizma.

Napomena: Endokrine žlijezde luče hormone izravno u krv ili živčani sustav.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (164)

Nekoliko pogleda na pojedine organe

slika br. 31 Jetra, gušterača i žuč

Opis slike: A) - desni režanj B) - lijevi režanj 1 - jetra 2 - jetreni kanal 3 - žučna kesica 4 - žučni kanal 5 - gušterača 6 - zajednički izlazni kanal gušterače i jetre u

dvanaestopalčano crijevo 7 - dvanaestopalčano crijevo

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (165)

slika br. 32 Uho

Opis slike: 1 - vanjsko uho 2 - bubnjić, bubna opna 3 - čekić, nakovanj, stremen 4 - pužnica 5 - slušni živac 6 - organ za ravnotežu (vestibularni aparat) 7 - Eustahijeva cijev

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (166)

Uho je važan organ u životu čovjeka ili životinje. Omogu­ćava nam da registriramo zvukove oko sebe, ali i kao osnov­ni aparat za ravnotežu! Uho se dijeli na vanjsko, srednje i unutrašnje. Vanjsko uho čine ušna školjka od hrskavice pre­krivena kožom i vanjski slušni kanal dug oko 2 do 2,5 cm. Srednje uho čine bubanj i bubna šupljina u kojoj se nalaze tri koščice, čekić, nakovanj i stremen. Od bubne šupljine do ždrijela pruža se tzv. Eustahijeva truba, cijev spojena sa ždrijelom koja služi za izjednačavanje pritiska na bubnoj opni. Unutrašnje uho sastoji se od pužnice i kanalića pod zajedničkim imenom labirint, ispunjen tekućinom. U pužnici je smješten i Cortijev organ s osjetnim stanicama, koji služi za prijenos podražaja na centar za sluh u sljepoočnom rež­nju velikog mozga. Osim tog slušnog spleta, u polukružnim kanalićima smješten je i organ za ravnotežu, odnosno ves­tibularni aparat.

U vanjskom slušnom kanalu nalaze se lojne žlijezde koje izlučuju ušnu mast, koja se može stvrdnuti i spriječiti nor­malno funkcioniranje slušnog organa. Zato je potrebno po­vremeno tu mast pažljivo isprati s mlakim rastvorom.

Ljudsko uho prima vibracije frekvencije od 2 x 10 do 2 x 104 Hz, tj. od 20 do 20.000 Hz!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (167)

slika br. 33 Thymus

Opis slike: 1 - timus , a = desni režanj, b = lijevi režanj 2 - brahiocefaiično lijevo vensko stablo 3 - vena timusa 4 - prečažni živac (ošit) 5 - lijevo plućno krilo 6 - perikard Stari su je Grci zvali "žlijezda života". Kod ploda i novo­

rođenčeta vrlo je važna za održavanje limfnog tkiva, stva­ranje antitijela i uspostavljanje imuniteta. Kod prvog rend­genskog zračenja smanjuje se za više od pola. U djetinjstvu je veličine dječje šake, a u starosti se smanjuje na veličinu zrna graška.

Neki indijski jogiji uspijevaju je vratiti u prvobitnu veliči­nu. Moja je pretpostavka da bi određene doze hormona timusa uvelike pomogle oboljelim od SIDE (AIDS-a).

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (168)

slika br. 34 Probavni sustav

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (169)

Opis slike (34): 1. - jetra i žuč 2. - želudac 3. - dvanaestopalčano crijevo 4. - tanko crijevo 5. - gušterača (pankreas) 6. - debelo crijevo (uzlazni i vodoravni dio) 7. - slijepo crijevo 8. - čmar (silazni dio debelog crijeva) Površina tankog crijeva preko koje se vrši izmjena tvari u

organizmu iznosi oko 200 m2!

slika br. 35 Srce. Ugradnja by-passa

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (170)

Opis slike (35): Uobičajena ugradnja srčanog by-passa (premosnice) ili AC-

VB - aortokoronarni venozni by-pass. 1) - dio nožne vene ugrađen u glavnu aortu (by-pass). 2) - novi početak iza premoštenja (ramus interventricularis). 3) - novi početak iza premoštenja (desni splet srčanih arterija).

U slučaju začepljenja spleta srčanih arterija uzima se, uobičajeno, dio nožne vene i ugrađuje između aorte i srča­ne arterije. Takvi bolesnici moraju naići na razumijevanje svoje okoline i čuvati se teških poslova i sportova, dizanja i nošenja tereta, jakih prehlada, napinjanja kod stolice, cigare­ta, prekomjernog uživanja alkohola, jake kave, uzrujavanja, dugotrajne hladnoće ili topline, naglih pokreta. Preporučuju se lagani poslovi i sportovi, šetnje prirodom, održavanje tje­lesne težine. Trebaju živjeti normalnim, ali smirenim životom i dočekat će duboku starost!

Kod problema sa srcem, bez obzira kakvi oni bili, mora­mo se savjetovati s liječnikom, ali ne smijemo zaboraviti ni savjetovanje s dobrim radiestezistom! Od njega ćemo dobiti upute kako se zaštititi od štetnog zračenja koje je utjecalo na razvoj srčane bolesti. Ja osobno preporučujem provođe­nje radiestezijske zaštite mjesta boravka, odnosno spavanja, čime ćemo pomoći organizmu u borbi protiv bolesti. Nipošto ne smijemo podleći panici, nego i dalje živjeti normalnim ži­votom, ali nastojati smanjiti svoje svakodnevne obveze. Ovi bolesnici u pravilu počinju uzimati na desetine tableta i tako samo pogoršavaju svoju bolest. Treba uzimati samo najpo­trebnije lijekove, i one pripremljene na prirodnoj bazi. Većini preporučujem uzimanje i jednog običnog aspirina od 100 mg dnevno, što je četvrtina normalnog aspirina. On održava krv u dobrom stanju, ne dozvoljava joj da se zgusne i time olak­šava rad srca! Te male količine aspirina do sada nisu niko­me naštetile; i ih ja uzimam svakoga dana, a imam ugrađena

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (171)

četiri by-passa! To mi je, ustvari, već deset godina jedini li­jek, uz čaj za probleme sa srcem i krvotokom.

slika br. 36 Srce. Srčani infarkt

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (172)

Opis slike (36): 1 -vena 2 - aorta 3 - desna pretkomora 4 - lijeva pretkomora 5 - pregrada između komora 6 - odumrli dio srčanog mišića 7 - desna srčana komora 8 - lijeva srčana komora

Srčani infarkt je odumiranje dijela srčanog mišića, kad taj dio prestane "slušati naredbe" impulsa, da se steže i raste­že! Ustvari, taj dio srčanog mišića izgubi svoju funkciju. Razni uzroci dovode do infarkta. Ovdje su samo neki od njih:

- Začepljenje srčanih žila koje dovode svježu krv srčanom mišiću.

- Začepljenje krvnih žila s krvnim ugruškom (trombom). - Dugotrajan boravak na čvorištu jakog štetnog zračenja.

Ovaj infarkt je najopasniji, jer je organizam već oslabljen u borbi sa štetnim zračenjem!

- Neprilagođena prehrana. Previše masti, šećera i/ili soli. - Prekomjerna konzumacija alkohola, pušenje, visoki krvni

pritisak, nedostatno kretanje, prekomjerna težina, itd. - Nasljedni čimbenici. - Uzastopni jaki stresovi ili prejaka uzbuđenja. Ako se netko tuži na bolove u prsima ispod prsne kosti,

koji se šire u ramena, ruke, vrat i gornji dio trbušne šupljine, ako nije u stanju napraviti nekoliko bržih koraka zbog jakih bolova u prsima, odmah ga treba uputiti liječniku! Popratne pojave su i visoki tlak, osjećaj tjeskobe, strah, poremećen srčani ritam, mučnine, hladan znoj.

Mnogi prežive prvi infarkt, a da toga nisu ni svjesni. Ako dođe do odumiranja većeg dijela srčanog mišića, što se u pravilu zbiva nakon nekoliko srčanih udara, onda to obično

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (173)

znači smrt. Ponekad dolazi i do slabljenja ili gubitka neke od funkcija organizma, kao što su hod, govor, ravnoteža, oduzetost dijelova tijela, itd!

Onima koji sumnjaju da bi mogli oboljeti od ove bolesti, savjetujem da se odmah posavjetuju sa svojim liječnikom i dobrim radiestezistom! Ono što vrijedi kod ugradnje by-pa-ssa, vrijedi i u slučaju infarkta!

Savjet: Kod infarkta potrebno je pacijenta umiriti i raskop­čati mu odjeću i obuću. Ako je moguće, treba mu dati slje­deći napitak (u slučaju da nema drugog lijeka): 1 jušna žlica soka odoljena (Valeriana officinalis) s 3 jušne žlice žutog šećera. Sve dobro izmiješati s 2,5 dl vode dok se šećer ne rastopi. Tu mješavinu pacijent treba popiti u roku od 15 min. Nakon toga pustiti ga da se ležeći odmara najmanje 15 do 20 min.

Ako zaspi, ostaviti ga da spava.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (174)

slika br. 37 Bubreg

Opis slike (37): 1 - bubrežna kora 2 - bubrežne piramide 3 - bubrežna arterija 4 - bubrežna vena 5 - bubrežna komora 6 - mokraćovod (ureter)

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (175)

Većina bolesti organizma obično se najprije odražava u poremećaju funkcije jednog ili oba bubrega! Malo ljudi zna da, recimo, reuma i problemi s kralježnicom i zglobovima na­staju upravo zbog tog poremećaja. Ako bubrezi slabo ili uopće ne izlučuju urinatske soli, one se talože u obliku kris-talića na hrskavicama i ligamentima zglobova. Kralježnica je niz zglobova. Ti se kristalići brže hlade pa bolesnici unapri­jed osjećaju svaku, pa i lokalnu promjenu vremena. Njihova su predviđanja sigurnija od bilo koje meteorološke prognoze! Kod većine bolesti bubrega pomaže čaj opisan u poglavlju o problemima s kralježnicom.

Kod bolnih grčeva bubrega ili žuči dobro je preko tog mje­sta staviti u platnenoj vrećici kuhanu preslicu (Equisetum arvense). 1 - 2 šake preslice kuha se 10 - 15 min. Takav vrući oblog drži se 30 do 60 min. Bolovi obično prestanu na­kon 20 do 30 min.

Moramo znati da kod većine upala bubrezi ne rade nor­malno! U svakom slučaju, treba se posavjetovati s pacijen­tovim liječnikom!

Želudac

Osjećaj žgaravice. Jednjak završava u želucu, s prste­nastim mišićem koji zatvara dovod hrane. Ako taj mišić os­labi, želučani sok se probija u jednjak i uzrokuje žarenje. To se može dogoditi i kod dugotrajnog pritiska na želudac i prekomjerne debljine. Dobro je tokom dana piti šalicu bla­gog čaja od pelina (Artemisia absinthium) u malim gutljajima. Priprema: 1 čajna žličica pelina polijeva se s vrućom vodom samo 3 sekunde! Ako pacijent nema problema s jetrom i žuči, dobro je pojesti komadić masnog sira, ali bez kruha -jer uzrokuje kiselinu!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (176)

Osjećaj preiedenosti. Mišići želuca su vrio važni za pra­vilnu probavu. Ako ti mišići ne rade dobro, javlja se osjećaj pretrpanosti i napuhanosti.

Osjećaj bolova. Želučana sluznica proizvodi želučanu kiselinu. Kod razdražljivih pacijenata sluznica reagira u obli­ku preosjetljivosti na kiselinu, što može uzrokovati želučane teškoće i bolove. U sluzokoži želuca postoji oko 35 milijuna sitnih žlijezda koje dnevno proizvedu između 2 i 3 I želuča­nog soka!

Želučani mišići ritmički se stežu i rastežu oko tri puta u minuti. Treba jesti polagano i dobro sažvakati hranu. Bolje je pojesti više manjih obroka dnevno negoli jedan, ali obilan! Masna hrana duže ostaje u želucu. Kod ovakvih problema pomažu sljedeće biljke, u obliku začina ili čajeva: origano (Origanum majorana), kim (Carum carvi), anis (Pimpinella anisum), đumbir (Zingiber officinale Rose), orašak (Myristi-ca officinalis), kuš ili kadulja (Salvia officinalis).

Pilorus. Prstenasti mišić koji propušta hranu u dvanaesto-palčano crijevo. Njegovo slabljenje uzrokuje brojne proble­me u crijevima i s probavom.

Ono što je dobro znati o tankom crijevu, koje je nastavak dvanaestopalčanog crijeva, je da površina na kojoj se vrši izmjena tvari u prosjeku iznosi oko 200 m2!

Što moramo znati o pravilnom disanju

Disanjem snabdijevamo organizam s univerzalnom živo­tnom energijom. Stanice organizma udisanjem dobivaju pri­jeko potreban kisik, a izdisanjem se izlučuju otrovne tvari iz organizma. Tako se zdravlje održava na prijeko potrebnoj razini. Glavni je uvjet da znamo pravilno disati! Izmjenom tvari u stanicama našeg organizma, proizvode se i otrovni

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (177)

sastojci koje je potrebno izbaciti iz tijela. Malo ljudi zna da se oko 10% štetnih sastojaka izbacuje kroz probavu i mo­kraću, oko 20% preko kože, a oko 70% disanjem.

Zato moramo naučiti što dublje disati, tj. disati iz trbuha, a ne plitko! Na nepravilno disanje utječe nepravilno držanje tijela, posao u sjedećem položaju, tijesna odjeća i obuća, strah, stres, nervoza. Plitkim disanjem zrak ne dolazi u do­nji dio pluća, otrovni sastojci ostaju u nama i to na kraju uz­rokuje razne bolesti.

Pravilno disanje možemo vježbati na način "4 sekunde". Znači, svaka radnja treba trajati 4 sekunde i to: udisaj, za­državanje zraka u plućima, izdisaj, odmor i ponovno udisaj. Vježbanje nekoliko puta na dan po nekoliko minuta čudesno će djelovati na vaše zdravlje!

Djeca i manje životinje udišu i do 50 puta u minuti, a od­rasli u mirovanju 12 do 16 puta u minuti! Zato su djeca puno pokretnija i živahnija od odraslih! Količina udahnutog zraka u mirovanju iznosi oko pola litre po udisaju, a dobri sportaši mogu taj iznos povećati na 150 do 170 I u minuti!

Pluća su jedan od najvećih (osim kože) organa našeg ti­jela. Sastoje se od preko 300 milijuna zračnih komorica gdje se vrši izmjena štetnih tvari iz organizma sa svježim ki­sikom. Za taj zadatak treba puno prostora i zato pluća za­uzimaju cijeli prsni koš, dok je srcu ostavljen tek mali dio tog prostora.

Oni koji su imali operaciju na srcu vrlo dobro znaju da su ih u bolnici najprije učili kako treba pravilno disati, a tek onda kako se treba ustajati iz kreveta!

Ljudima koji imaju problema s nosnicama kod disanja preporučujem da lagano namažu unutrašnju stranu nosnica s kremom koja će održavati nosnice vlažnima i neće dozvo­liti njihovo sušenje! Tako ćete puno bolje disati i spavati!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (178)

Stres i jednostavni načini kako da ga izbjegnete

Posljedice stresa, ili udara, većinom su teška bolesna stanja. Prekomjerna uzbuđenost, pretjeranost u bilo čemu, iscrpljenost, strah, sve to organizam dovodi u posebno sta­nje koje ukratko nazivamo "stres". Možemo reći da je stres reakcija organizma na neugodnosti koje remete naš uobi­čajeni način života.

Prilikom stresa dolazi do poremećaja u izlučivanju hormo­na nadbubrežne žlijezde, adrenalina i noradrenalina. Adre­nalin ubrzava lupanje srca i izaziva proširenje arterija. Nora-drenalin djeluje na trigliceride, koji su rastvoreni u masne kiseline oslobođene u krvi. Ova cirkulacija masnih kiselina stvara kolesterol, koji se taloži na unutrašnje zidove arterija. Tako nastaju arterioskleroza, arterijska hipertenzija i bolest srčanog mišića! Kod stresa se pojačava izlučivanje hor­mona i tada nastaju štetne posljedice, koje mogu dovesti i ,do smrti!

Ovakav stres najviše osobe ugrožava iznad 40 godina. Zbog toga je bitno izbjegavati svako uzrujavanje, prekomjer­nu debljinu, neaktivnost. Treba se što više kretati po svje-žem zraku u prirodi i održavati dijetu.

Česta izloženost stresu, ali i jednom ili više navedenih predstanja, obično u trenutku "udara" može dovesti do ko­lapsa jedne ili više životnih funkcija. Neke od njih su gublje­nje veze sa stvarnim okolnim svijetom, srčani infarkt (udar), oduzetost jednog ili više organa, i sl. Ponavljanje srčanog udara najčešće vodi u sigurnu smrt. Zbog svega navedenog, stres je vrlo opasan!

Svi mi u današnjem suvremenom svijetu živimo pod stal­nom prijetnjom stresa. Takav nas način života tjera na brzi ritam življenja i donošenje odluka na brzinu. Stalno se ne­čega bojimo. Bojimo se neizvjesne budućnosti, gubitka po­sla, problema sa svakodnevicom, porodicom, prijateljima,

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (179)

pa ako hoćemo, i budućnost čitavih naroda katkad je pod upitnikom.

Ponavljanje stresnih situacija, zajedno s odjećom od mo­dernih materijala (najlon, perlon, dralon, itd.), kao i dugotraj­na izloženost jakom štetnom zračenju vrlo lako mogu dove­sti do pojave mnogih bolesti, pa tako i raka!

Da bismo spriječili stres, moramo puno toga promijeniti, počevši od načina života, pravilne prehrane, pa do mnogih sitnica. Pozabavit ćemo se nekim "sitnicama" u svakodnev­nom životu, koje nam zaista mogu puno pomoći i produžiti nam zdraviji život. Nije ih teško prakticirati.

- Disanje. Kod kriznih situacija treba što dublje udisati. Pogrešno je disati kratko i plitko. Stanicama organizma mo­ramo osigurati što više kisika!

- Autogeni trening opuštanja. Potrebno je u stanju potpu­nog mirovanja postići što veći sklad tjelesnog i duševnog stanja. To se uči na raznim tečajevima, ali čovjek to može postići i sam, na svoj vlastiti način!

- Kupka. Kupanje u toploj vodi djeluje čudotvorno. Opu­šta napete mišiće i umiruje preopterećene živce. Mogu se upotrijebiti i razne mirisne kupke (jasmin, ruže, itd.).

- Mirisi. Terapija s raznim mirisima vrlo je dobra i naroči­to se primjenjuje na Dalekom Istoku. Eterična ulja koja is­paravaju, a koristimo ih prije spavanja, smiruju i dovode u opće stanje zajedništva duha i tijela. Najbolje djeluju mirisna ulja bazilike, lavande, sandalovine, timijana, ili onog što vo­lite.

- Začini. Čili, curry, kajene papar, feferoni, oslobađaju iz tijela opijate (endrofine) i stvaraju dobro raspoloženje, tako da stres nema nikakva izgleda!

- Gospina trava ili kantarion je vrlo stari prirodni lijek ko­jeg su propisivali još stari Grci. Umiruje, uklanja depresiju i strah, pospješuje cirkulaciju, itd.

- Vitamini. Jačaju živce, stabiliziraju imunološki sustav.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (180)

Osobito su dobri vitamini C, E i B1, koji je poznat i kao anti-stres vitamin, a ima ga puno u pahuljicama!

- Poljubac. To je jedan od najuspješnijih eliminatora stre­sa! Proizvodi se hormon sreće, stabilizira imunološki sustav i dolazi do rasta osjećaja samovrijednosti!

- Slikanje. Postoji uzrečica koja kaže: "Tko svoje frustra­cije prenese na slikarsko platno, ostaje zdrav!". I druga krea­tivna djelovanja kao šivanje, rezbarenje, amaterska izrada bilo čega, pravi su uništavatelji stresa. Ali, oprez! Za onoga tko to radi, sve je u redu, ali onaj tko će kasnije posjedovati te predmete, može imati velikih, pogotovo zdravstvenih pro­blema! Radi se o jakom zračenju štetnog utjecaja ugrađenog u takav predmet. Zato, oprez kad dobivate takve poklone, kao i kod njihova kupovanja!

- Orasi. Štite srce od preopterećenja jer sadrže puno magnezija. Podižu koncentraciju i sposobnost razmišljanja, a smanjuju mogućnost stresnog udara!

- Čokolada. Sadrži hormon serotin, koji nas umiruje i čini sretnima. Barometar raspoloženja se munjevito podiže!

- Kuhanje. Estradne i filmske zvijezde, poznati menadže­ri, umjetnici i obični ljudi uživaju u njemu i najradije su u ku­hinji!

- Sauna. Znojenje pročišćava tijelo. U tijelu se nakupi puno štetnih tvari i nečistoće, a toplinom ih se oslobađamo, kao i grčeva, te opuštamo mišiće!

- Hipnoza. Terapija hipnozom služi kao antistres postu­pak i kao način opuštanja. Jednostavno se prakticira kod kuće, pogotovo ako imamo snimljen postupak na vrpci ili kazeti, i uz odgovarajuću glazbu. Najbolje se uči na raznim tečajevima.

- Masaža. Liječnici u razvijenijim zemljama propisuju je kao normalno liječenje. Pomaže kod napetosti mišića, ner­voza i nesanice, a sve to su uzročnici stresa!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (181)

- Mozart i ostali klasici unose sklad u duševni život i do­kazani su melem za osjećaje. Posebno povoljno djeluju na nerođeno dijete u majčinoj utrobi!

- Sunce. Aktivira proizvodnju vitamina D, koji pročišćava organizam, potičući osjećaj sreće i zadovoljstva. Njegova to­plina razgaljuje dušu!

- Sport. Uklanja napetosti, pojačava rad srca i povisuje krvni tlak, a tijelo je bolje opskrbljeno krvlju, koja za vrijeme bavljenja sportom dobiva više kisika!

- Vino. Čašica pjenušca ili vina ujutro, a isto tako povre­meno tijekom dana, pospješuje cirkulaciju i daje nam polet. Čovjek tada ne gleda preusko na stvari. To ne znači da se smije postati pijanac!

- Šetnja. Šetnja produžuje život! Šetnja prirodom pove­ćava opskrbljenost organizma krvlju, osjećamo se manje napetima i razgrađuju se stresni hormoni!

- Komedije. One nas vode u svijet sa zajamčenim sretnim završetkom. Dovode nam smijeh u svakidašnjicu i barem na kratko zaboravljamo na ljutnju i stres!

- Ayurveda. To je prastari indijski način liječenja. To je pot­puna terapija, s masažama, pravilnom prehranom, raznim prirodnim postupcima liječenja, opuštanjem i meditacijom!

- Sunčanje. Sunčanjem na prirodni način usklađujemo i stabiliziramo, te stimuliramo naše čakre - energetske centre našeg tijela. Toplim bojama povećavamo sigurnost u sebe.

- Joga. Bavljenje jogom, zajedno s tjelesnim vježbama i vježbama disanja, pročišćava tijelo, duh i dušu!

- Zen meditacija. Opuštamo se duševnim "pražnjenjem", tj. ništa ne mislimo, ništa ne osjećamo, ništa ne želimo. Na taj se način skuplja i koncentrira nova životna snaga!

Jedan od vrlo dobrih načina za umirenje nakon psihičkog ili fizičkog preopterećenja je puštanje laganog mlaza vode ugodne temperature da nam pomalo teče niz obje ruke, od

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (182)

lakta naniže. Ako osjetimo slabost, odmah prekinimo s moče­njem ruku i ako je potrebno, nastavimo nakon kratkog odmo­ra!

Upozorenje za sportaše! Bavljenje sportom i kretanje uop­će, pomaže u održanju zdravlja. Usprkos tomu, ne treba pretjerivati. Bavljenje sportom, pogotovo bez određenog i pravilnog treninga, povećava otrovne i štetne sastojke u na­šem tijelu. Ako se uz to još i puši, uživa alkohol i puno (jake) kave, opasnost od stresnog udara mnogostruko se poveća­va! Zato moramo biti vrlo pažljivi sa sportskim aktivnostima. Ovo je veoma važno za amatere! Profesionalci pak vrlo dobro znaju zašto riskiraju.

Ruke i nokti na rukama - pokazatelji stanja našeg organizma

Naše tijelo misli na nas i stalno nam daje do znanja u ka­kvom je stanju. Mnogo je tih znakova, a onaj tko obrati paž­nju na njih i donekle ih razumije, može već u ranom stadiju prepoznati razne bolesti ili upale, te ih u začetku spriječiti.

Jedan od važnih pokazatelja "govora" organizma su ruke i nokti. Na njima se odmah vidi kakvog smo zdravlja. Svaka promjena na njima upozorenje je da je organizam izvan svoje ravnoteže.

slika br. 38 Nokti na rukama 1, 2, 3, 4

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (183)

Ako su naše ruke, unatoč pravilnoj njezi, stalno hrapave, to može značiti teškoće u izmjeni tvari u organizmu. To su i upo­zoravajući signali da nam crijeva, jetra ili bubrezi ne rade pravilno.

Žuljevita koža na dlanovima, koja nije posljedica fizičkog rada, pokazuje da je izmjena tvari u našem organizmu ne­pravilna.

Kad nam se ruke, pogotovo za hladna vremena, znoje, obavezno je i poželjno temeljito pregledati bubrege. Drugi uzroci koji izazivaju takvo znojenje mogu biti poremećaji u izmjeni hormona, a pogotovo razni psihički stresovi, strah ili uzbuđenje. Konkretna upozorenja koja nam daju nokti na rukama su:

1. Uzdužni žljebovi (utori) pokazuju na kroničnu upalu kao što je reuma, ili na infekciju u probavnom traktu (želu­dac/crijeva). U ovom slučaju može pomoći kura mršavljenja koja će pročistiti crijeva, jetru, bubrege. Ako su utori vrlo du­boki, neophodno je otići liječniku na detaljan pregled spo­menutih organa.

2. Poprečne linije na noktima ukazuju na bolesno stanje, ali i na povrede organizma, kao i na teške duševne krize. Kod većih psihičkih problema velika pomoć je u otvorenom razgovoru s osobom od povjerenja ili sa psihijatrom.

3. Bijele, pahuljaste mrlje na noktima ukazuju na pomanj­kanje minerala, uglavnom kalcija, a isto tako i na poremećaj u izmjeni hormona u organizmu. Potrebno je izvršiti pregled kod liječnika specijalista, a uvelike pomaže uzimanje multi-vitaminskih preparata s raznim mineralima. Točkasti udub­ljeni oblici su znakovi gljivične bolesti ili neke druge bolesti kože.

4. Lomljivi ili rascijepljeni nokti su znak narušene izmjene tvari u kostima ili pomanjkanje kalcija. Pokazuju i na pomanj­kanje minerala u organizmu. U ovim slučajevima pomaže

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (184)

uzimanje kremene kiseline i/ili tableta kalcija, i vitamina A, B i E. Sve ovo uzimajte uz suglasnost vašeg liječnika.

Osim ovih općenitih upozorenja, promjene koje se javlja­ju na noktu pojedinog prsta ruke imaju i svoje posebno zna­čenje. One nam pobliže označavaju mjesto gdje leže štetni uzroci, koji su doveli do ovih promjena.

- kažiprst: signalizira na promjene u crijevima i donjem dijelu tijela,

- srednji prst: ukazuje na probleme sa srcem, - prstenjak: ukazuje na želudac i gušteraču (pankreas), - mali prst: ukazuje nam na područje glave i grla, - palac: odražava stanje limfnih žlijezda i dišnih organa.

O žučnim kamencima

Žučna kesica (vesica fellea), kruškolikog je oblika, zapre-mine oko 40 cm3, a služi kao spremište tekućeg žutog soka iz jetre. Odatle sok odlazi u dvanaestopalčano crijevo. Po­maže u razgradnji masti prilikom probave i upijanju masnih kiselina iz hrane preko crijeva i krvožilnog sustava "vene por-tae" izravno u krv. Žučni sok iz ovog "spremišta" je 3 do 4 puta gušći od onog koji ide izravno iz jetre u dvanaestopal­čano crijevo. Sok se sastoji od žučne kiseline, žučne boje, hormona, kolesterola, te bilirubina, kao nusprodukta razgrad­nje crvene krvne boje hemoglobina.

Žučna kiselina, sluz i bjelančevine (albumen) održavaju žučni sok tekućim. Ako se poremeti njihov omjer, ili ako jetra nema na raspolaganju dovoljno žučne kiseline i sluzi, dolazi do kristalizacije u žučnoj kesici - do stvaranja žučnih kame­naca. Promjene u radu jetre može prouzročiti i hrana bogata kolesterolom ili nekontrolirana uporaba raznih tableta i os­talih lijekova!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (185)

Kamenci mogu biti u obliku sitnog pijeska, grisa ili manjih kamenčića. Iz oblika grisa stvaraju se veći kameni, i do veli­čine oraha. Boja kamena označava čega ima više u njegovu sastavu. Kreće se od crne (višak bilirubina) do smeđe (vi­šak kolesterola). Glavni sastojci kamena su kolesterol, bili­rubin i vapnenac.

slika br. 39 Žučni kamenci

Kritična životna dob kad se stvaraju kamenci je između 50 i 70 godina. Ciroza jetre ili šećerna bolest pojačavaju rizik stvaranja kamenaca. Kod žena se stvaraju tri puta češće nego kod muškaraca. Jedan od uzroka je poremećaj u iz­mjeni masti i kolesterola za vrijeme trudnoće.

Bolovi se kod žučnih kamenaca javljaju u gornjem des­nom dijelu trbušne šupljine i javljaju se u obliku vrlo jakih i bolnih grčeva (kolika). Počinju kad se sitni kamenčići pokre­nu i iz žučne kesice počnu putovati žučnim kanalom.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (186)

Bolovi se javljaju i nakon uzimanja masne hrane, hrane koja nadima, od žumanjaka tvrdo kuhanih jaja, jake kave ili alkohola, drmanja prilikom vožnje, zatvora stolice, ali i prili­kom stresa! Bolovi se javljaju neočekivano i mogu trajati sa­tima. Često se javljaju i u desnom ramenu, ali i u kralježnici!

Kad kamen zapne u žučnom kanalu, bilirubin prodire u krv, koža postaje žućkasta, mokraća dobiva boju piva, a sto­lica postaje svijetla. Dolazi do žutice!

Kod upale žučne kesice dolazi do bolova koji se pojača­vaju, uz pojavu vrućice, mučnine i povraćanja. Kod bolnih grčeva preporuča se suzdržavanje od hrane i mirovanje u . krevetu s toplim oblozima.

Kronična upala žučne kesice može prouzrokovati i poja­vu raka na njoj! Kod kroničnih upala obično dolazi do talože­nja vapnenca na stijenkama kesice i to je odlična podloga za razvoj raka! Zato su kronične upale vrlo opasne!

Žučni kamenac može se ukloniti klasičnom ili suvreme­nom operacijom, zatim endoskopijom do veličine kamena od 30 mm, a može se razbiti i ultrazvukom. Kod ultrazvuka nema operativnog rezanja, a razbijeni kamen se u obliku sit­nog pijeska izluči žučnim kanalom. Tu postoji opasnost po­vreda stijenke kesice, što kasnije može uzrokovati velike probleme. Kod kamenaca stvorenih na bazi kolesterola mo­guć je i kemijski postupak otapanja. U svakom slučaju, liječ­nik će vam preporučiti način i vrstu liječenja.

Radiestezisti mogu odrediti vrstu, veličinu, količinu i po­ložaj kamenaca na jedan od već opisanih načina:

Sliku osobe ili desni dlan pacijenta postavite desno, a vi­sak držate 1 do 2 cm iznad. Lijevo, s lijevom rukom u kojoj je neutralna pisaljka, prelazite po priloženoj skici i to od spo­ja dva kanala, žučnog i gušteračinog, prema vanjskom kraju žučne kesice. Na precizno postavljena pitanja o onom što nas zanima, dobit ćemo i precizne odgovore. Ti će odgovori

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (187)

biti u obliku jednog od dogovorenih kretanja viska. Uvjet je da se radi polako, strpljivo i odgovorno.

Pri dijagnosticiranju treba biti oprezan, jer osoba može patiti od bezazlene prehlade, pa sve do raka! Ponekad to mogu biti i umišljeni bolovi na već odstranjenoj kesici. U sva­kom slučaju, svoje mišljenje, ako je potrebno, dajte pacijen­tu u pisanom obliku, s molbom njegovu liječniku da obrati posebnu pažnju na ono što ste dijagnosticirali!

Ugriz krpelja - razvoj bolesti "Lyme Borreliose"

Površine terena prekrivenog zaraženim krpeljima svuda u svijetu (i u Hrvatskoj) iz dana u dan sve su veće. Svi su, a pogotovo djeca, izloženi stalnim opasnostima i želim ih na vrijeme upoznati s mogućim neprilikama.

Nije svaki ugriz krpelja opasan. U normalnim slučajevima samo oko 10% ovih krvopija nosi u sebi opasne bakterije Bo­rreliose. Zaraženost krpelja ovisi većinom o godišnjem dobu, regiji i stadiju zrelosti krpelja.

Kako je došlo do imena te bolesti? U gradiću Lyme u Connecticutu (SAD), 1975. godine veći broj djece i odraslih obolio je od nepoznatog oblika artritisa. Tipični simptom je bio da su im zglobovi bolno naticali i s vremenom postajali oštećeni. Neobično velik broj oboljelih uzbunio je zdravstve­ne radnike. Trebalo je sedam godina da se dođe do rješenja zagonetke i otkrivanja izazivača bolesti. Bila je to bakterija Borrelia, koju je krpelj ugrizom unosio u ljudsko tijelo. Pre­ma mjestu prvog otkrića, bolest je nazvana "Lyme borrelio-sa", a prenositelj je obična štitasta krpelj.

Ugriz zaraženog krpelja može prouzročiti i tešku bolest "meningoencefalitis", što se događa uglavnom kod ugriza početkom ljeta. To je upala moždane kore i ovojnice. Po­sljedice su vrlo teške! Bolest može potrajati doživotno!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (188)

Borreiiose se mora liječiti antibioticima i što prije to poč­nemo, to je bolje za pacijenta. Liječnici postavljaju dijagnozu uglavnom na osnovi izgleda bolesnika. Odluka je katkad vrlo teška i obično je potrebno nekoliko laboratorijskih analiza.

Infekcija Borreliosom najčešće prolazi kroz tri osnovne faze:

1.faza U oko 60% slučajeva infekcija se javlja u roku od tri dana

do 4 tjedna nakon ugriza, kao bezbolna, crvenkasta, lutaju-ća oteklina (erythema migrans). Crvenkastog je izgleda i širi se u obliku kruga. U sredini je blijeda, tako da se na kra­ju vidi još samo crvenkasti prsten. Nakon nekoliko tjedana nestane sama po sebi.

Moguća je i vrućica, bolovi u mišićima, glavobolje ili ote-kline limfnih čvorova. Liječi se antibioticima.

2. faza Uzročnik se proširio organizmom. Tjednima ili mjesecima

nakon ugriza krpelja može se, uglavnom na mjestima ugriza, javljati dosadna, a ponekad i jaka bol. Na živčanom sustavu ova infekcija može izazvati mjestimičnu oduzetost (pogoto­vo na licu) ili upalu moždane opne (meningoencefalitis).

Ponekad se razviju crvene otekline na prsnim bradavi­cama, ušnim jagodicama ili na muškim spolnim organima. Moguće komplikacije na srcu javljaju se u obliku poremeća­ja ritma rada srca i povećane opasnosti od srčanog infarkta!

Liječi se infuzijom s antibiotikom. 3. faza Borreiiose može napasti bilo koji organ ili tkivo. Često

dolazi do upale jednog ili više zglobova, i to najčešće kolje­na. Koža na nogama ili rukama može postati tanka i nabo­rana kao pergament. Može doći i do poremećaja ritma rada srca, kao i dugotrajnih poremećaja seksualne potencije, a isto tako i smanjenja seksualne želje.

Liječi se infuzijom s antibiotikom.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (189)

Kako se zaštititi od infekcije Lyme borreliose?

Krpelj se ne nalazi na drveću! Može se naći na visini od 1 do 1,5 m, na travi, paprati, i u gustišu pod drvećem, na ru­bovima šumskih putova, na parkiralištima ili u vrtovima. Ži­votinjicu "pokupimo" u prolazu. Kod odraslih obično ugrize u nogu, a kod djece najčešće u vlasište.

Kad se šećete takvim okolišem ili tamo nešto radite, za­štitu mogu pružiti duge hlače, s nogavicama utaknutima u čarape, košulja dugih rukava i zatvorene cipele. Svijetla od­jeća olakšava kasniju potragu za krpeljima. Djeci treba kapa ili marama.

Što je krpelj duže pričvršćen na kožu, to je veća opasnost da će se uzročnik Borreliose prenijeti u naš organizam. Na­kon boravka na otvorenom, moramo se odmah pregledati i skinuti krpelje ukoliko su se uhvatili za kožu. To činimo s posebnom pincetom, a možemo ih namazati s bilo kojom masti ili uljem, jer krpelj tada napušta zagriženo mjesto.

Upozorenje: Nabreklo tijelo krpelja ne smije se zgnječiti prstima! Uzročnik Borreliose može vam ostati na koži i iza­zvati infekciju!

Preporuke: Cijepiti se protiv ove infekcije. Ta zaštita tra­je oko 3 godine. Odjenuti se i obuti kako smo već opisali. Ako se nađemo u nepoznatoj prirodi, radiestezist nam može pomoći i izvršiti kontrolu da li na tom području ima zaraže­nih krpelja ili ne.

Problemi s kralježnicom

Kralješnica je osnovni stup našeg organizma. Sastoji se od određenog broja kostiju, kralježaka. Oni su uglavnom po­kretni, osim najnižeg dijela kičme, gdje već u ranom djetinj­stvu kralješci međusobno srašćuju. Između kralježaka se

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (190)

nalaze hrskavični diskovi, prsteni ili pločice, koji služe kao ležajevi prilikom pokretanja. Kroz kralježnicu, koja je obliko­vana tako da svi kralješci imaju u sredini veliki otvor, a sa strane izrasline koje služe kao graničnici pokretanju kralje­žaka, prolazi glavni snop živčanih vlakana. Iz tog snopa, koji je izravno vezan s mozgom, odvajaju se pojedini sklo­povi živaca i kroz kralješke vode do svog odredišta. Ta su odredišta dijelovi tijela ili pojedini organi.

Taj nosivi stup našeg tijela građen je tako da podnese određena opterećenja i uglavnom dobro ispunjava svoju zadaću. Njegov najosjetljiviji dio su međukralježni prsteni-plo-čice, odnosno diskovi. Oni s godinama, a i zbog nedovolj­nog kretanja, mogu otvrdnuti i postati poput kostiju, kao i njihove tetive pomoću kojih su vezani za susjedne kralješke. U tom slučaju kažemo da su kralješci "srasli" jedan uz drugi, uzrokujući potpunu nepokretnost tog dijela kralježnice. Snopovi živaca koji prolaze tim dijelom kralježnice postaju oštećeni i uzrokuju jake bolove, pa čak i nepokretnost dije­lova tijela koji im pripadaju.

Drugi, češći slučaj, je da se ti međukralježni prsteni-plo-čice uslijed dugotrajnog i prevelikog opterećenja jednostav­no "sprešaju", tj. stanje se. Posljedice su iste kao i kod oko-štavanja, s tom razlikom da je kralježnica u ovom slučaju pokretljiva, ali uz jake bolove. U ovom slučaju ne smijemo se naglo kretati, dizati ili nositi veću težinu, ne možemo du­go stajati, hod je otežan, moramo ležati na ravnom i tvrdom ležaj u, itd.

Bolesnicima koji imaju problema s kralježnicom preporu­čujem da što prije pronađu dobrog radiestezista i zamole ga da detaljno pregleda stan ili kuću u kojoj žive. Dobro bi bilo prekontrolirati i radno mjesto. Ako je potrebno, postav­lja se zaštita protiv štetnih zračenja, a iz iskustva znam da je to prvi i najvažniji uvjet u procesu liječenja!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (191)

Potrebno je naći neutralna mjesta za spavanje, odmor ili rad. Ako ste to jednom već napravili, potrebno je napraviti ponovnu kontrolu zbog promjena čiji se uzroci ne mogu pri­mijetiti u bližoj okolici. Potresi u udaljenim krajevima i mno­ge druge pojave uzrokuju promjene na trasama podzemnih vodotokova, magnetskih tokova i raznih drugih zračenja. Na te promjene, osim potresa, utječu nove stambene zgrade, novoizgrađene ceste, kanali, razne elektronske instalacije, elektrovodovi, itd.

Predlažem bolesnicima sljedeću terapiju, odvojenu u tri faze. Svaka faza može biti i samostalna cjelina. To su: 1. Hitna pomoć, 2. Prva pomoć i 3. Pomoć

1. Hitna pomoć - pravilna dijeta Najosnovnije je kod neprilika s kralježnicom smanjiti nje­

no opterećenje! To znači hitno smanjiti težinu ili, bolje reče­no, "kilažu" tijela! Ovo se postiže raznim dijetama, i još bolje, promjenom jelovnika.

Dijeta i vježbe Mnogi se pitaju gdje su granice dijete. Nije dovoljno sa­

mo "stati" u prošlogodišnju haljinu ili hlače. Prava težina je ona koju naš kičmeni stup može podnijeti bez opasnosti od oštećenja!

Ljudski kostur se konačno razvije do 20.-21. godine ži­vota. On je obično građen za težinu koju je morao nositi u to vrijeme. Ekstremi su iz ovoga isključeni. Težina koju je orga­nizam tada imao, smije tijekom života maksimalno narasti najviše 20%. To je gornja granica ljudske težine!

Primjer: Muškarac ili žena koji s 20 godina teže 72 kg, smiju se udebljati najviše 14,4 kg, tj. do 86,4 kg. Sve iznad toga je opasno po zdravlje i svaki gram je višak! Idealno bi bilo zadržati to povećanje težine na 10 - 15% (7,2 do 10,8 kg) i ne prijeći 79,2 kg, odnosno 82,8 kg.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (192)

S obzirom da mi govorimo o problemima vezanim za kič­meni stup, uz objašnjenje o dijeti moramo pojasniti što je još poželjno i potrebno poduzeti. To su razne vježbe kojima potičemo kralježnicu i njene prstene-pločice da se pomiču, pogotovo u onim dijelovima koji najviše miruju. Vježbe mo­raju biti lagane i treba ih izvoditi barem dva puta dnevno, ujutro i navečer. Preporučujem pri tom dogovor s bilo kojim liječnikom fizioterapeutom. Pokušajte iskreno odgovoriti kad ste zadnji puta uspjeli stojećke, skupljenih nogu i ne savija­jući ih u koljenima, dohvatiti prstima ruke prste na nogama?

Uz tjelesne vježbe za pokretanje kičme, obavezno isko­ristite i svaku priliku za laganu šetnju prirodom, po moguć­nosti izvan staza i putova!

2. Prva pomoć Kod ortopeda obavezno prekontrolirajte vaš "stajni trap",

odnosno svod stopala! Obično neko vrijeme treba nositi uloške u cipelama. Ovo se mora učiniti bez obzira što mi mislimo da znamo sve o našim stopalima! Spuštena stopala, a ne samo reuma, ima za posljedicu bolove u kralježnici i savijanje prstiju na rukama!

3. Pomoć Postoje mnoge teorije i načini kako pomoći ljudima koji

imaju problema s kralježnicom. Želim objasniti moj način ra­da, koji je vrlo sličan postupku g. Breussa iz Austrije, a re­zultati su odlični. Poslije kompletnog tretmana bolesnici mi se ni nakon nekoliko godina nisu žalili na bolove u kralježni­ci zbog kojih su tražili i dobili pomoć!

Vjerujem da nema istrošenih diskova, odnosno pločica; oni su samo zgnječeni ili, bolje rečeno, "sprešani"! Diskovi se mogu oštetiti prilikom mehaničkih povreda, ali to je drugi slučaj.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (193)

Opis postupka: a) - Kod dolaska pacijenta izvrši se detaljan pregled or­

ganizma i funkcija pojedinih organa. Primijećeno je da većina bolesnika ima problema s bubrezima! Bubrezi su jedan od glavnih filtara u našem tijelu. Kroz njih se izlučuju tekućine i mokraćne soli iz našeg organizma. Slab rad bubrega uzro­kuje nedovoljno izbacivanje mokraćnih soli (urinata), a one se, u pravilu, najradije kristaliziraju upravo na hrskavicama! Te su hrskavice najčešće u zglobovima i diskovima-pločica-ma u kralježnici.

Obično preporučujem čaj za bubrege, koji se pokazao odličan za ovu namjenu. To je sitno izrezana mješavina od: 15 g preslice (Equisetum arvense I.), 10 g koprive (Urtica dioica), 8 g troskota (Polygonum aviculare L.) i 6 g gospine trave (Hypericum perforatum).

Priprema: 1 žličicu mješavine staviti u 2 dl kipuće vode, poklopiti i skloniti sa štednjaka; nakon 10 min procijediti. Ta­logu dodati još 4 dl kipuće vode i kuhati točno 10 min. Pro­cijediti. Obje tekućine izmiješati i piti hladno tokom dana u malim gutljajima. Ujutro natašte, prije ručka i prije spavanja popiti po pola šalice tog čaja. Prije gutanja dobro ga u usti­ma "promiješati". 1 mali gutljaj = 1 jušna žlica!

U čaju se nalaze važni sastojci koje ne smijemo uništiti kuhanjem i zato mješavinu najprije držimo u toploj vodi, da bi se potrebne komponente mogle nesmetano otopiti. Jedan od najvažnijih sastojaka, kremenu kiselinu, dobijemo tek la­ganim kuhanjem taloga u vremenu od 10 min.

U razdoblju u kojem pijemo ovaj čaj trebalo bi izbjegavati masne juhe, meso i mesne prerađevine. Čaj se pokazao dje­lotvoran kod upala bubrega, kao i kod drugih bolesti bubre­ga. Pomaže i oboljelima od raka, leukemije i dijabetesa D-2.

Smije se piti samo 3 tjedna!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (194)

b) - Obavezno se izvrši radiestezijski pregled stana pa­cijenta. U stan se mora postaviti zaštita protiv štetnih zrače­nja.

Ovo je potrebno zbog zaštite pacijenta, jer nema smisla bilo što raditi s njim ako će ponovno biti izložen zračenju koje je i dovelo do bolesti. Tako se organizmu oslobađa do­datna energija, koju je inače trošio u borbi sa štetnim zrače­njima.

Izravni rad s kralježnicom: Uz tretman s čajem vrlo je važno i istezanje kičmenog stu­

pa! Pacijent se mora opustiti u ležećem položaju i što više olabaviti mišiće. Pri istezanju je potreban pomagač u kojeg pacijent ima povjerenja. Jedna osoba prima pacijenta ispod pazuha, a druga za noge. Istezanje se vrši dok se ne osjeti da se kralježnica dovoljno rastegnula. Obično je potrebno 3 do 6 istezanja, što ovisi o građi i težini pacijenta. Mora se raditi pažljivo i s osjećajem.

Nakon toga cijelu kralježnicu dobro natopimo s uljem od gospine trave (mješavina gospine trave - Hypericum perfo­ratum i maslinovog ulja). Pritom lagano masiramo da bi se ulje što bolje upilo u kralježnicu. Nikada se ne smije masirati izravno po kralješcima! Pritisak postepeno pojačavamo. To traje oko pola sata.

Po završetku masaže nastupa najdelikatniji dio posla. Lijevom rukom daje se pacijentu dodatna biološka energija, a u desnoj se vrti visak. Počinje se od vratnih kralježaka pre­ma trtici. Dlan lijeve ruke mora biti pritisnut na tijelo pacijen­ta kako bi se prijelaz energije odvijao što lakše. Pacijent će u jednom trenutku osjetiti vrelinu na mjestu gdje se drži ruka. Visak nam svojom vrtnjom pokazuje koliko dugo je potrebno držati ruku na jednom mjestu. Mi ustvari sa svojom energi­jom pomažemo probuđenoj energiji pacijenta da "dovede u red" stanje u stanicama njegove kralježnice. Ovaj postupak

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (195)

traje od 15 min do pola sata! U Bibliji je prikazan Isus kako liječi pacijente polaganjem ruku na njih, a ne tjeranjem mu­ha oko njih!

Bitno je shvatiti da se diskovi ili pločice između kralježa­ka ponašaju kao spužva. Kad su stisnuti, smanjuje se pro­stor između kralježaka i javlja se bolni pritisak na živce koji tuda prolaze. Ako ih natopimo s uljem, obujam im se opet poveća, kao i prostor između kralježaka, a samim tim pre­staje i pritisak na živčane snopove, odnosno prestaje bol! Kralježnica je ponovno pokretna!

Nakon tretmana pacijenta dobro utoplimo i ostavimo da leži na miru barem pola sata! Ako zaspi, ostavimo ga da spa­va. Zamašćene dijelove tijela omotamo ručnikom kako ne bismo zaprljali posteljinu.

Kod težih slučajeva potrebno je nekoliko takvih postupa­ka, što ovisi o pacijentu i težini bolesti. Prvi tretman, koji se sastoji od tri masaže, potrebno je redovito ponavljati svaki drugi ili treći dan, a kasnije jednom tjedno. U prosjeku je do­voljno 6 do 9 tretmana nakon prvog tjedna.

Kod slabijih bolova u kralježnici dovoljno je izvršiti jednu seriju masaža refleksnih zona na tabanima pacijenta. Uči­nak je vrlo dobar. Masaža refleksnih zona je dobra za pomoć kod mnogih oboljenja i vrlo često nije potrebno poduzimati ništa drugo. U svijetu postoje posebne ordinacije samo za takvu masažu!

Nakon ovih tretmana pacijent se mora strogo pridržavati svega što je do sada rečeno. Posebno se to odnosi na održa­vanje smanjene težine, lagane tjelesne vježbe, šetnje, izbje­gavanje teških tjelesnih napora i naglih pokreta. Ukratko, treba živjeti normalno, ali bez izigravanja super-junaka!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (196)

Diskopatija - bolovi u kralješcima

Uzroci: neoprezno podizanje tereta, neprirodno okliznu-će, nepravilno saginjanje ili okretanje, brzi pokret, itd.

Pomoću viska ili osobnim opažanjem utvrdimo mjesto i uzroke bolova. Nakon toga možemo pristupiti ubrzanom po­stupku izlječenja pacijenta, i to samo ako on to zatraži. Na­vest ću jedan takav postupak, nakon kojeg je pacijent u roku 1 do 3 dana opet potpuno zdrav.

Terapija: Lumbalni dio kralježnice treba natopiti s jakom rakijom i

dobro izmasirati, ali ne po kralješcima! To radimo oko 3 mi­nute. Oko 5 min nakon toga dobro natopimo lumbalni dio s uljem od gospine trave. Može se upotrijebiti i neko drugo ulje ili mast. Ulje od gospine trave je najbolje jer ga organizam dobro upija. Nakon masaže stavimo na oboljeli dio sljedeći oblog:

- 2 dijela naribane crne rotkve (Raphanus sativus) za­jedno s korom

- 1 dio naribanog korijena hrena (Cochlearia armoratia) Od trenutka kad naribamo crnu rotkvu i hren pa do upo­

rabe ne smije proći više od 5 min. Nanosi se oblog debljine 5 mm, a prema čmaru se stavi krpica da spriječi kontakt s oblogom, jer bi to izazvalo jako pečenje. Oblog se drži oko 1 sat. Nakon skidanja obloga, to mjesto treba dobro oprati i namazati s uljem. Pacijenta utoplimo i ostavimo da leži u ravnom položaju kako se kralježnica ne bi krivila. Ovo je najbolje činiti navečer prije spavanja.

Za vrijeme ove terapije nije dozvoljeno pušiti niti piti al­kohol. Za vrijeme masaže mora se izbjegavati izravan priti­sak na kralješke. Kralježnica se može centrirati laganim pri­tiskom sa strana na kralješke. To treba raditi vrlo pažljivo! Velika pomoć je davanje potrebne bioenergije, kako je to opi­sano u sljedećim poglavljima.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (197)

Kravlje ludilo (BSE) - Bovine spongiforme enzepha-tolopathie

Do prije nekoliko godina jedini slučajevi kravljeg ludila zabilježeni su u Engleskoj i Švicarskoj. Danas imamo sluča­jeve i u Hrvatskoj. Radiestezisti mogu puno pomoći u ra­nom otkrivanju te bolesti. Da bi to bili u stanju, prvo moraju upoznati bolest i naučiti što moraju tražiti. Kod nas nema popularne lektire o tome i zato želim upoznati čitatelje s njom.

Što je to BSE? Nakon svih dosadašnjih istraživanja utvrđeno je da se

BSE može prenijeti i na čovjeka, gdje izaziva poseban oblik Creutzfeldt-Jakobove bolesti (CJB).

CJB uzročnik napada središnji živčani sustav i mozak. Neuroni se zgrušavaju (grudaju), a mozak postaje rupičast poput spužve. Bolesnici padaju u depresiju, s vremenom postaju agresivni, nekontrolirano se trzaju i nenadano umiru bez svijesti.

Tajnu bolesti riješili su 1920. njemački neurolozi Alfons Jakob i Hans Gerhard Creutzfeldt, koji su je opisali kao egzotični bič čovječanstva. Ona je uvijek smrtonosna, ali u normalnim prilikama događa se samo u 1 do 2 slučaja na milijun stanovnika. U ovim "normalnim" slučajevima, inku­bacija može potrajati i do nekoliko desetaka godina. Pod normalnim okolnostima podrazumijeva se prehrana stoke prirodnim putem, bez dodavanja raznoraznih, uglavnom sum­njivih koncentrata!

Koii su uzroci BSE-a? BSE se počela širiti zbog nesavjesnosti i lakomosti engle­

skih uzgajivača krava. Izvorište leži u zaraznoj bolesti ova­ca pod imenom "Scrapie", raširenoj u Engleskoj. Uzgajivači su hranili svoje krave s jeftinim brašnom, kao dodatkom hrani iz silosa. To se brašno proizvodi obradom životinjskih

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (198)

otpadaka kao što su: samljevene ovčje glave, unutrašnji or­gani i kosti, a dodavale su se i čitave uginule životinje. To bi bio normalan i gotovo prirodan proces, ali zaboravilo se da su goveda isključivo biljojedi! Zbog smanjenja troškova proi­zvodnje, brašno se zagrijavalo samo do 800 °C, što je dovolj­no da usmrtiti uzročnike salmonele, ali ne i uzročnike bolesti "Scrapie". Ta se bolest očituje u sljedećim simptomima (re­dom): grčevi, svrbež, žeđ, slabost, paraliza, smrt. Uzročnik bolesti razvija se preko svih normalnih granica. I još nešto: uzročnik bolesti, koji se ne smatra opasnim za čovjeka, u govedima se razvija u zarazan i opak oblik! Inkubacija u ova­kvim slučajevima traje relativno vrlo kratko vrijeme!

Opasnost za ljude

Godinama su ljudi vjerovali da uzročnik BSE-a ne može biti štetan za čovjeka. Ali kad se je broj oboljelih od Creutz-feldt-Jakobove bolesti naglo povećao, i kad se to povezalo s potrošnjom goveđeg mesa i njegovih prerađevina, a što je postalo očigledno, niti znanstvenici nisu više mogli izbjega­vati te činjenice. Sve je ukazivalo na smrtonosne simptome jednog, prije nepoznatog, oblika CJB-a:

- zaražene osobe umirale su nakon neobično dugotrajnih bolova, koji su trajali i do dvije godine.

- u mozgovima zaraženih osoba pronađeni su kuglasti oblici dijelova tkiva. Vjerojatno su se odumrli i odbačeni uz­ročnici "ubojice bjelančevina" pretvarali u te kuglaste oblike.

- u moždanom elektroencefaiogramu (EEG) nije prona­đeno veliko ritmičko pražnjenje moždanih struja, koje se ina­če javljaju pri kraju CJ bolesti.

- isključivo kirurška autopsija može dokazati postojanje CJ bolesti! Isto tako, to se može dokazati i pomoću radieste-zije!

- razaranje mozga se ne može zaustaviti!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (199)

slika br. 40 Izgled mozga napadnutog s BSE-om

Kako se postupa kod BSE bolesti?

a) Kako si čovjek može pomoći? Protiv BSE-a, odnosno tako izazvanoj CJ bolesti, čovjek

zasad ne može učiniti ništa, osim da ne jede zaraženu go­vedinu i njene prerađevine. U tome bi morali svi sudjelovati i surađivati: država, zdravstvo, trgovina, kupac; jer ako trgo­vina nametne svoju logiku, onda su tragedije u obiteljima neizbježne!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (200)

b) Što mogu učiniti liječnici? Lijekovi s kojima medicina raspolaže za sada su ograni­

čeni. Kod pojave prvih simptoma, bez obzira što pacijent misli, treba razmišljati o CJ bolesti. Treba dalje istraživati po­moću EEG-a i kompjuterske tomografije te pokušati otkriti eventualne dodatne simptome bolesti. EEG-om se mogu pronaći tipični i karakteristični uzorci CJ bolesti. Jedino mož­dana biopsija može potvrditi sumnju u tu bolest, i to ako se u moždanom tkivu pojavi "spužva"! Kako je sama bolest neiz­lječiva, možemo samo ublažavati njene simptome!

c) Općenito CJ bolest se vjerojatno razvija uz pomoć bjelančevine

"prion", koja nastane u mozgu i neznatno se promijeni. Ta se oštećena bjelančevina više ne može razgrađivati i oblaže se oko drugih živčanih stanica te remeti proizvodnju normal­ne bjelančevine. S vremenom te obloge ubijaju živčane sta­nice. To prouzrokuje rupice u mozgu, čija koncentracija do­biva izgled spužve!

Ova je bjelančevina vrlo otp*rna. Preživljava temperature i preko 2000 °C, dezinfekcijska sredstva kao što je formalin, te UV i rendgensko zračenje! Danima izolirana, preživljava i ostaje živahna i zarazna!

d) Simptomi Glavni simptomi koji se javljaju kod CJ bolesti su sljedeći

(redom): pospanost, glavobolja, gubitak pamćenja, gubitak sluha, depresija, agresivnost, haluciranje, gubitak koordina­cije, koma, smrt.

Opasni uzročnik bolesti ovaca "Scrapie", kravlje ludilo i Creutzfeldt-Jakobova bolest pripadaju istoj porodici. To bi shematski izgledalo ovako:

- uzročnik Scrapie - ovca - brašno i dr. - krave (goveda) - čovjek - smrt.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (201)

Kronične upale crijeva - Colitis ulcerosa i Morbus Crohn

Postoji bolest crijeva gdje radiestezija može puno pomoći u ranoj fazi njenog nastanka. Ta se pomoć sastoji u pravo­vremenom otkrivanju i identifikaciji, kad su sva ostala sred­stva službene medicine još nemoćna. To su bolesti pod ime­nom "Morbus Crohn " i "Colitis Ulcerosa".

Najveći problem kod medicinskog dijagnosticiranja ovih bolesti je u tome što su simptomi kod obje vrlo slični. Zbog toga je radiestezijska dijagnostika od velike pomoći za rano utvrđivanje o kojoj se od njih zapravo radi. To postižemo pomoću jednog od opisanih načina dijagnosticiranja. Može se raditi izravno s pacijentom, ali isto tako i s njegovom sli­kom ili nekim predmetom. Da bismo mogli dobiti točne re­zultate pretrage, potrebno je znati o kakvim se bolestima radi i poznavati njihove osnovne karakteristike.

Najosnovniji opis bolesti glasi: - Colitis Ulcerosa: jaka upala silaznog dijela debelog

crijeva prema čmaru. Ne širi se na druge organe. - Morbus Crohn: jake upale crijeva. Obično u blizini spo­

ja tankog i debelog crijeva. Te upale "putuju" po trbušnim or­ganima, a najviše po tankom i debelom crijevu, bez nekog reda.

Kod obje bolesti još nije poznat pravi uzročnik. Pretpos­tavlja se da sljedeći uzroci imaju utjecaja:

- utjecaj iz okoline: infekcije, pušenje, prehrana, štetne tvari

- promjene u imunološkom sustavu organizma - nasljedni čimbenici ili, bolje rečeno, genetska sklonost. - problemi s crijevnom florom. Na sve ove uzroke vrlo velik utjecaj ima izloženost nevid­

ljivom, ali zato podmuklom i stalnom zračenju na mjestima

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (202)

stalnog boravka i/ili rada! Zato je neophodno izvršiti radi-estezijsku zaštitu mjesta boravka pacijenta, čak i ako nam prve pretrage pokazuju da pacijent boravi na neštetljivom mjestu!

Zajedničke karakteristike: Upala na crijevima pogoršava probavu i smanjuje se

unos hrane. Tako dolazi do umora, potištenosti, pogoršanja krvne slike i gubitka težine organizma. Istovremeno se po­većava količina tekućine i bjelančevine u crijevima. Stolica se smanjuje i postaje sve više tekuća. Često dolazi do prolje­va, ili kako bismo to slikovito rekli, pacijent se ponaša kao galeb: što u njega, to iz njega! Dolazi do jakih bolova u trbu­hu i rasta temperature. Javljaju se tragovi krvi u stolici, na­ročito kod oboljelih od Colitis Ulcerose. Ono što je posebno karakteristično, i izraženije kod Morbus Crohna, je da dolazi do povremenog smirenja bolesti, koje može potrajati neko­liko mjeseci, pa i godinu dana!

Pada kakvoća krvi, odnosno dolazi do pojave anemije, a oboljeli ima povišenu temperaturu. Dolazi do osjećaja sla­bosti, gubitka težine, upale zglobova (artritisa), javljaju se promjene na koži (erythema nodosum), ali i problemi s vi­dom i upalne promjene sluznice u ustima (stomatitis). Kod Colitis Ulcerose može doći i do bolesti jetre, a kod Morbus Crohna do pojava apscesa, odnosno lokalizirane nakupine gnoja na stijenkama crijeva! Još jedna neobičnost kod Chro-nove bolesti je stvaranje fistula, pogotovo u području spaja­nja tankog i debelog crijeva, ali se to može dogoditi i na dru­gim mjestima. Fistule su neprirodni spojevi između dva šuplja tijela, nešto kao by-passi, koji s vremenom mogu nestati, a nastaju kao posljedica upale ili nekog oštećenja. Kroz njih može teći sadržaj iz jednog, obično šupljeg tijela, u drugo.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (203)

Posebne karakteristike: Morbus Crohn - Neredovito izbijanje bolesti. Razdoblja

zdravlja smjenjuju se s bolesnima i obratno. Upale napadaju cijeli probavni trakt. Glavna područja napada bolesti su pri­jelaz iz tankog u debelo crijevo (terminales ileum). Bolovi se javljaju u cijelom trbuhu. Kod napada na debelo crijevo dolazi do čestih proljeva. Rijetko se javlja krv u stolici. U po­jedinim slučajevima Morbus Crohn može napasti svaki organ probavnog sustava, od usta do čmara, ali ipak najčešće na­pada terminales ileum.

Colitis Ulcerosa - Bolovi se šire od čmara na gore. Po­gođena je uglavnom sluznica u debelom crijevu. Proljev pra­te jaka krvarenja i otpaci sluznice crijeva, kao i crijevne flore. Javljaju se jaki bolovi i osjećaj pritiska u trbuhu. Ako je upa­la samo na kraju debelog crijeva (proktitis), ne mora doći do proljeva, ali u stolici se ipak nalaze otpaci sluznice i crijevne flore.

Prostata

Prostata je dio muškog spolnog organa u kojem se proiz­vodi sjemena tečnost. Oblika i veličine divljeg kestena, smješ­tena je u zdjeličnoj udubini ispod mokraćnog mjehura i ispred izlaznog dijela debelog crijeva. Kroz nju prolaze mokraćna cijev i izlazna cijev za sjemenu tekućinu. Prostata se sastoji od mišićnih vlakana i sjemenih žlijezda. Kod starijih osoba može doći do povećanja prostate (hipertrofija) koja tada vrši pritisak na donji dio mjehura i mokraćnu cijev. Posljedica je otežano mokrenje, sve do potpunog zatvaranja mokraćne cijevi. U ovom slučaju prostata se poveća i do veličine šake, podiže mokraćni mjehur i iskrivi, odnosno zatvori mokraćnu cijev. Tada se mokraćni mjehur ne može potpuno isprazniti,

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (204)

javljaju se bolovi, a iz zaostalog dijela mokraće talože se u mokraćnom mjehuru soli, razne kiseline, dušični spojevi i stvara se kamen.

Akutna upala prostate nastaje kao posljedica gonoreje, gripe ili općih infekcija, a javlja se najviše kod osoba starijih od 60 godina. Kod ovog oboljenja treba biti pažljiv jer u mnogim slučajevima može se razviti u rak, ako se poklope određeni uvjeti! Ti su uvjeti dugotrajni boravak na izvorištu nekog od štetnih zračenja bez provedene zaštite i ne podu­zimanje odgovarajućeg liječenja. U mnogim slučajevima i pravodobna operacija spašava oboljelog. U svakom slučaju treba ozbiljno prihvatiti savjete dobrog radiestezista i svog liječnika.

Kod ove bolesti treba se strogo pridržavati određene pre­hrane. Ne smiju se jesti jako ljuta, paprena, masna, kisela i slana jela, stara govedina ili svinjetina, kao ni suhomesnati i konzervirani proizvodi, ali niti crvena rajčica. Zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića i pušenje! Preporučuje se di­jetalna prehrana: kuhano pileće, pureće i teleće meso, krum­pir na sve načine, jela sa što više salate od koprive, zelene salate, maslačka ili radića, cikle, svježeg kupusa, mrkve. U svaku salatu staviti i po 2 čajne žličice usitnjenog lista per­šina. Treba jesti što više voća i piti voćne sokove. Salate je­sti za ručak i večeru uz ostala jela, začinjene s malo soli, razblaženog vinskog octa i malo maslinovog ulja.

Upala prostate liječi se čajevima, salatama, dijetalnom prehranom, lijekovima po preporuci liječnika ili kombinacijom svega navedenog, a samo u krajnjem slučaju operacijom!

Ovi bi bolesnici morali izbjegavati kupanje u radioaktiv­nim vodama!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (205)

Štitnjača (tiroida), gušavost i bolesti štitnjače

Ljudi malo znaju o štitnjači. To je mala žlijezda u obliku leptira koja se nalazi u vratu iza grkljana. Težina joj kod zdravog odraslog čovjeka iznosi oko 20 grama, kad je zdrava. Proizvodi hormone koji su vrlo bitni kao kontrolori izmjene tvari u organizmu. Za nju se kaže da je "svjećica organizma", slično kako je svjećica za paljenje važna kod benzinskih mo­tora!

Što se događa kad štitnjača oboli, odnosno kad počne proizvoditi višak ili davati manjak svojih hormona organizmu?

Slučaj a), kad dolazi do pojačane funkcije štitnjače. Slučaj b), kad dolazi do smanjene funkcije štitnjače. Koža, kosti, nokti a) ravnomjeran gubitak kose; vlažna, ružičasta koža. b) pojačano ispadanje kose; lomljiva kosa; suha, blijeda

koža; krhki nokti. Srce, krvotok a) ubrzani otkucaji srca; gornji krvni pritisak je visok; srce

"zastaje" u radu. b) usporeni otkucaji srca. Želudac, crijeva a) česti proljevi i bolovi u trbuhu; osjećaj gladi; gubitak te­

žine. b) česta začepljenja; porast težine. Mišići, živci a) gubitak snage; drhtanje prstiju na rukama; tjelesni ne­

mir. b) gubitak snage; usporene reakcije; poremećaj osjeta

njuha i okusa. Psiha a) unutrašnji nemir; smanjena osjećajnost; razdražljivost.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (206)

b) umor; pospanost; nezainteresiranost; gubitak pamće­nja.

Seksualnost a) pojačane tipične teškoće u menopauzi (toplo-hladni

valovi i slično). b) gubitak libida; slabljenje potencije. Izmjena tvari u organizmu a) ubrzano znojenje; niska razina masnoće u krvi. b) pojačana osjetljivost na hladnoću; povišena razina

masnoće u krvi. Pojačana funkcija: u ovom slučaju štitnjača proizvodi

višak hormona. Posljedice: Organizam je pod stalnim stresom i preopte­

rećen je. Razlozi: upala štitnjače; povećanje proizvodnje hor­mona u stanicama štitnjače; uzimanje prevelike doze hormo­na štitnjače kao lijeka.

Smanjena funkcija: štitnjača proizvodi manjak hormona. Posljedice: Osjećaj da tijelo "gori"; nezainteresiranost; os­

jećaj stalnog umora. Razlozi: smanjenje tkiva štitnjače uslijed upale; ubrzan proces starenja štitnjače; uzimanje prevelike doze hormona štitnjače i lijekova.

Guša: javlja se uglavnom kao posljedica manjka joda u organizmu. Tkivo štitnjače nastoji taj manjak nadoknaditi po­rastom cijele žlijezde, odnosno povećanjem volumena. Po­sljedice: u opisanom slučaju guša se pojavljuje na vanjskom dijelu vrata. Može se pojaviti i kod normalnih funkcija štit­njače, ali i kod smanjene ili pojačane funkcije.

Zašto je jod toliko važan? Jod je jedan od važnih elemenata za održanje života i

mi ga uzimamo putem hrane. Štitnjači je potreban jod kako bi mogla proizvoditi svoje hormone. Kod pomanjkanja joda u dužem vremenu obično dolazi do stvaranja guše. Koliko je joda potrebno normalnoj osobi? S godinama se potreba

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (207)

za jodom smanjuje. Kod ljudi srednje dobi ona se kreće oko 150 mikrograma na dan. Ljudi s bolestima štitnjače moraju obavljati redovne kontrole. Potrebnu količinu dodatnog joda treba dogovarati sa svojim liječnikom.

U prehrani kontinentalnog stanovništva nedostaje oko 1/3 dnevno potrebne količine joda, pa je taj manjak potreb­no nadoknaditi. Treba uzimati jodiranu morsku sol koja je u trgovinama posebno označena. Umjesto jodnih preparata bolje je što češće jesti morsku ribu, mlijeko i mliječne proiz­vode. Oko 100 grama morskog lososa ili 80 grama bakalara sadrži dovoljnu dnevnu količinu joda potrebnu organizmu!

Problemi sa željezom i slabokrvnost (anemija)

Osnovna uloga željeza u organizmu je kod stvaranja crvenih krvnih tjelešaca u kičmenoj moždini, odnosno u očuvanju visoke vrijednosti hemoglobina (krvne boje) u krvi. Željezo se ne stvara u organizmu pa ga je u nj potrebno unijeti. Unošenje željeza može biti dvojako, putem hrane ili uzimanjem raznih medicinskih preparata. Namirnice bogate željezom su: svježe voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvo­di, meso, riba, jetra, jaja, zeleno lisnato povrće (naročito ze­leni list peršina), mahunarke. Željezo iz riba i mesa je tzv. hem željezo (organski kemijski spoj iz grupe porfirina, sadrži dvovalentno željezo) koje se u organizmu iskorištava 4 do 5 puta bolje od željeza iz ostalih izvora.

U prehranu je potrebno uvrstiti i one namirnice koje pos­pješuju apsorpciju željeza u organizam. To su namirnice koje u sebi sadrže vitamin C, koji pomaže apsorpciju želje­za iz probavnog trakta. Napitke koji otežavaju apsorpciju treba piti najmanje 1 sat nakon obroka bogatog željezom. To su kava, čaj, Coca-Cola, tj. svi oni napici koji sadrže kofein, tein i teobromin.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (208)

Ako iz bilo kojih razloga nije moguće koristiti biološki vri­jedne i svježe namirnice, organizmu moramo pomoći uzi­manjem preparata željeza. Oni mogu biti u obliku tablete, praška ili u tekućem stanju u obliku sirupa. Ove dodatke že­ljeza treba uzimati uvijek neposredno prije jela kako bi se njihovo upijanje u organizam odvijalo istovremeno s upija­njem hranjivih sastojaka iz hrane. Na ovaj način izbjegavaju se i moguće nuspojave. Količina tako unesenog željeza ne bi smjela prijeći 100 mg na dan!

Moguće nuspojave kod uzimanja željeza uglavnom su sljedeće:

- kod uzimanja preko 100 mg dnevno može doći do muč­nine, bolova u želucu, proljeva ili zatvora. Uzimanje se mo­že nastaviti, ali u smanjenoj količini, ispod 100 mg dnevno.

- boja stolice može se promijeniti u crnu, ali to nas ne bi trebalo uznemiriti.

- uzimanje željeza remeti djelovanje nekih lijekova (te-traciklina, trimetroprima i sulfonamida) i zato ih nije prepo­ručljivo uzimati zajedno. Uzimanje nekih lijekova i željeza uz istovremeno uzimanje kave, čaja ili Coca-Cole, remeti upijanje željeza. Zbog toga se ne preporučuje njihovo zajed­ničko uzimanje!

- upijanje željeza iz probavnog trakta pospješuje vitamin C i zato se preporučuje njegovo uzimanje istovremeno s preparatom željeza!

Zašto uzimamo dodatno željezo? Uzroci i posljedice.

Na samom početku spomenuli smo da je osnovni zada­tak željeza u organizmu očuvanje visoke vrijednosti hemo­globina u krvi. Odstupanjem od normalnih vrijednosti hemo­globina dolazi do pojave slabokrvnosti.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (209)

Slabokrvnost (anemija) je manjak kisika u tkivu zbog sma­njene sposobnosti krvi u prijenosu kisika - zbog smanjene koncentracije hemoglobina. Slabokrvnost ili sideropenična anemija uzrokovana manjkom željeza očituje se smanjenim brojem ili veličinom crvenih krvnih zrnaca i smanjenom koncentracijom hemoglobina.

Sideropenična slabokrvnost nastaje zbog smanjenog unosa željeza kroz hranu, zbog poremećenog upijanja že­ljeza, dugotrajnog gubitka krvi koje nastaje uslijed preobilnih menstruacija, krvarenja u probavnom traktu ili mokraćnom sustavu, te povećanih potreba organizma za željezom u vri­jeme rasta, trudnoće i dojenja, kod bavljenja sportom, kao i kod naglog razvoja.

Osim pomanjkanja željeza uslijed slabe prehrane, do anemije dolazi i zbog pomanjkanja uslijed manjka folne ki­seline i vitamina B 12. Folna kiselina je jedan od oblika vita­mina iz grupe vitamina B. Topiv je u vodi, ima ga puno u zelenom povrću, posebno u listovima. Dnevna potreba za tim vitaminom je 0,4 mg.

Osnovni simptomi anemije ili slabokrvnosti su brzo uma­ranje pri svakom naporu, česte glavobolje, omaglica, osjećaj gušenja, ubrzan rad i lupanje srca, razdražljivost, pospa-nost, pečenje jezika, sve do gubitka teka. Anemične osobe su blijede, primjećuje se gladak i crven jezik i promjene na noktima, koji postaju lomljivi i udubljeni!

Laboratorijska krvna slika slabokrvne osobe pokazuje snižene vrijednosti hemoglobina, crvenih krvnih zrnaca (eri­trocita), uz snižene vrijednosti volumena mase eritrocita, prosječnog sadržaja hemoglobina u eritrocitima, kao i želje­za.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (210)

Donja granica vrijednosti hemoglobina za određiva­nje slabokrvnosti je sljedeća:

Djeca do 5 godina starosti 110 g/L Djeca od 6 do 14 godina starosti 120 g/L Žene u generativnoj dobi 120 g/L Trudnice 110 g/L Muškarci 130 g/L

Stupanj težine slabokrvnosti prema koncentraciji he­moglobina:

Teška slabokrvnost (anemija) ispod 70 g/L Umjerena slabokrvnost od 70 do 109 g/L Blaga slabokrvnost od 110 do 120 g/L

Slabokrvnost smanjuje otp*rnost prema bolestima, slabi tjelesnu sposobnost, usporava rast, smanjuje koncentraciju i sposobnost pamćenja i učenja. Oko 15% školske djece ima blagu slabokrvnost, odnosno vrijednost hemoglobina između 110 i 120 g/L. I oko 15% trudnica pokazuje blagu slabokrvnost s vrijednostima hemoglobina ispod 110 g/L. Nakon uzimanja preparata željeza i postizanja normalnih vrijednosti hemoglobina, preporuča se uzimanje tih prepa­rata iduća 2 do 3 mjeseca. Ako nakon četiri tjedna uzimanja preparata željeza dođe do povećanja vrijednosti hemoglo­bina za 20 do 25 g/L, možemo smatrati da liječenje teče uspješno!

Oko dvije trećine mladih djevojaka i žena ispod 20 godi­na pati od kroničnog nedostatka željeza u organizmu! Kod mladih, kao i kod starijih žena, to uzrokuje dugotrajne i bol­ne menstruacije uz obilna krvarenja. Na ta krvarenja treba obratiti posebnu pažnju. U mnogim slučajevima to je znak da se nešto neprirodno događa s jajnicima, maternicom i cje­lokupnim organizmom. To je i upozorenje da je potrebno

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (211)

HITNO posjetiti ginekologa i ustanoviti stvaran uzrok ovih pojava.

Treba znati da se kod obilnog menstrualnog krvarenja izgubi dnevno iz organizma i do 5 mg željeza, što je svaka­ko previše! To za sobom povlači osjećaj umora, vrtoglavice, gubitak teka, nervozu. Nokti, koža, kosa i sluznica pokazuju znake lomljenja, napuklina i suhosti - uglavnom sve znako­ve naglog starenja! Kod djevojčica to izaziva velike teškoće u učenju! U težim slučajevima manjak željeza izaziva slabo-krvnost.

Preporučam uzimanje željeza putem prehrane. Kad to nije dovoljno, nekoliko dana prije početka menstruacije tre­ba uzimati dodatne količine željeza putem raznih preparata kojih ima u svakoj ljekarni. O tome bi se bilo najbolje dogo­voriti sa svojim ginekologom, ali ako to nije moguće, svaka žena to može napraviti i na svoju ruku. Potrebno je samo pripaziti da se ne pretjera u količini koja se uzima! Za sma­njenje bolova i ostalih problema može se koristiti i hormo-nalna terapija. Ona je dobra kao privremeno rješenje; ne preporučam njeno predugo uzimanje zbog mogućih ostalih problema u organizmu! U svakom slučaju treba se pridrža­vati dogovora sa svojim ginekologom!

Reuma - općenito

Reuma podrazumijeva stanje organizma u kojem dolazi do pojačanih ili jakih bolova u raznim zglobovima, te otica­nja pojedinih dijelova tijela. Ta oticanja mogu izazvati i kriv­ljenje, kao što se to često događa s prstima ruku i nogu.

Reuma je posljedica osnovne bolesti bubrega. Ukoliko bubreg ne radi ispravno, u tijelu ostaje neizlučena mokraćna kiselina. Ona se kristalizira, uglavnom u raznim zglobovima, na rukama, nogama ili, što je najteži oblik, na kralježnici.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (212)

Kristali mokraćne kiseline hlade se daleko brže od osta­lih dijelova tijela i zato je takav organizam jako osjetljiv na sve promjene vanjske temperature i atmosferskog tlaka.

Najprije treba posvetiti pažnju bubrezima i njihovom radu. Ako bubrege dovedemo u normalnu funkciju, prestat će iz­lučivanje i kristaliziranje mokraćne kiseline, a samim tim prestat će i oblikovanje i razvoj reume.

Za vrijeme liječenja i uzimanja čajeva za bubrege ne smije se konzumirati jake i masne juhe, goveđe i svinjsko meso, mesne prerađevine, a pogotovo suhomesnati proizvo­di; nikako ne pušiti ni uzimati alkohol!

Dobro je izbjegavati ili još bolje nikada ne jesti podgrija­nu hranu. Iz stana izbaciti SVE otrove protiv kukaca, osvje-živače za WC, DDT, naftalin, svijeće s postotkom arsena, itd., itd.

U slučajevima krivljenja pojedinih dijelova tijela, OBAVEZ­NO pregledati svodove stopala, bez obzira što smo uvjereni da znamo sve o njima! Nošenje uložaka u cipelama i papu­čama često pomaže izravnavanju iskrivljenih dijelova tijela! U većini slučajeva takvi bolesnici imaju spuštena stopala. Kad počnu nositi uloške, stanje zgrčenih dijelova tijela, kao i bolesnih kukova, naglo se popravi!

Razne termalne, blatne i ostale kupke često ne donose željeno poboljšanje. Ove će kupke dati rezultate ako isto­vremeno uzimamo i čaj za bubrege u trajanju od tri tjedna. Nakon pauze od 1 do 2 tjedna čaj se može ponovno uzimati, ali opet samo tri tjedna! Povoljno djeluje čaj od kadulje (žalfije), kojeg bi trebalo piti stalno za vrijeme i poslije tretma­na.

Prije i za vrijeme blatnih i ostalih kupki potrebno je poseb­nu pažnju obratiti na srce i njegovo ponašanje. Kupke nema­ju pravog učinka bez uzimanja propisanih čajeva. Prije sva­ke blatne kupke preporuča se uzeti 20 do 30 kapi tinkture

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (213)

odoljena (Valeriana officinalis) za jačanje srca, ali svakako u dogovoru sa svojim liječnikom.

Čaj za bubrege - doza za 3 tjedna a) - Kod dolaska pacijenta izvrši se detaljan pregled or­

ganizma i funkcija pojedinih organa. Primijećeno je da veći­na takvih bolesnika ima problema s bubrezima! Bubrezi su jedan od glavnih filtara u našem tijelu. Putem njih se izluču­ju tekućine i mokraćne soli iz našeg organizma. Slab rad bubrega uzrokuje nedovoljno izbacivanje mokraćnih soli (urinata), a one se u pravilu najradije kristaliziraju upravo na hrskavicama! Te su hrskavice najčešće u zglobovima ruku, rjeđe nogu i u diskovima-pločicama u kralježnici. Obič­no preporučujem čaj za bubrege, koji se pokazao odličan za ovu namjenu.

Mješavina: preslica (Equisetum arvense L.) = 15 g kopriva (Urtica dioica) = 10 g troskot (Polygonum aviculare L.) = 8 g gospina trava (Hypericum perforatum L.) = 6 g

Mješavina treba biti sitno izrezana, od 0,5 do 1 cm dužine.

Priprema: 1 žličicu mješavine staviti u 2 dl kipuće vode, ostaviti poklopljeno 10 min. Ocijediti. Talogu (ostatku) do­dati 4 dl kipuće vode i kuhati TOČNO 10 min. Ocijediti.

U čaju se nalaze važni sastojci koje ne smijemo uništiti kuhanjem i zato mješavinu prvo držimo u toploj vodi kako bi se potrebne komponente mogle nesmetano otopiti. Jedan od najvažnijih sastojaka, kremenu kiselinu, dobijemo tek la­ganim kuhanjem taloga u vremenu od 10 min. Obje tekući­ne izmiješati i piti hladne tijekom dana u malim gutljajima,

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (214)

±v±

ujutro natašte, prije ručka i prije spavanja. Može se zasladiti s malo meda. Piti samo 3 tjedna! Nakon stanke od 2 tjedna može se ponoviti, ali samo po potrebi. Razlike između ovog čaja i čaja u slučaju raka nema, jedino što se čaj za liječenje raka mora filtrirati!

Djelovanje: Kod upala bubrega i svih ostalih bolesti ve­zanih uz bubrege. Pomaže i oboljelima od raka, leukemije, dijabetesa D-2 (u tom slučaju BEZ zaslađivanja).

Uporaba čaja kod male djece: Doziranje za dijete od 6 mjeseci do godine dana: umje­

sto 1 žličice uzeti samo pola čajne žličice mješavine! To od­govara količini od 1 do 3 grama suhe biljke. Količina vode može ostati ista. Kad je čaj gotov, prvi tjedan djetetu tokom dana davati samo jednu trećinu količine pripremljenog čaja. Drugi tjedan tu količinu povećati na 40%, a treći na polovicu pripremljene količine.

Djetetu lagano masirati 2 do 3 puta tjedno kičmeni dio, nožice i butine s uljem od gospine trave. Nakon masiranja djetetu davati majčinu bioenergiju po uputama.

Dijete mora biti u neutralnoj zoni, zaštićeno od jakih štet­nih zračenja, pogotovo na mjestu spavanja. Iz pacijentove blizine obavezno ukloniti sve moguće otrove u vidu osvježi-vača za WC, raznih sprejeva, masti i dr. protiv kukaca, nafta­line, svijeće s postotkom arsena, itd.

Za vrijeme uzimanja tog čaja izbjegavati masne juhe, meso i mesne prerađevine. Čaj se pokazao učinkovit kod upala bubrega, kao i kod svih bolesti bubrega. Pomaže i oboljelima od raka, leukemije i dijabetesa D-2.

Smije se piti samo 3 tjedna! b) - Obavezno se izvrši radiestezijski pregled stana pa­

cijenta. U stanu se mora postaviti zaštita protiv štetnih zra­čenja.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (215)

Ovo se radi zbog zaštite pacijenta, jer ga nema smisla liječiti ako će on ponovno biti izložen zračenju koje je i do­velo do bolesti. Na ovaj način organizmu se oslobađa do­datna energija, koju je inače trošio u borbi sa štetnim zrače­njima. Sad se ta energija troši u borbi protiv bolesti! Odlični su se pokazali zaštitni sustavi autora ove knjige.

d) Traženje nestalih osoba

Često se nađemo u situaciji da čujemo kako je netko nestao bez traga. Tada možemo čuti prave izmišljotine. A stvarnost je daleko jednostavnija, naravno za onoga koji pro­blemu prilazi sa stanovišta radiestezije.

Princip rada je opisan u poglavlju "II. slučaj - istraživanje izvan mjesta boravka radiestezista".

Kako se postupa u ovom slučaju? Uvijek moramo polaziti od toga da smo od nekoga prih­

vatili opravdanu molbu za traženjem nestalog. Zatražimo od naručitelja sliku nestale osobe ili neki predmet koji joj je pripadao, npr. sat, dio odjeće ili obuće i slično. Odaberemo mirnu prostoriju i mentalno se usredotočimo na nestalu oso­bu. U jednoj ruci nam se nalazi visak, a drugu položimo iz­nad primljenih stvari.

Prvo i osnovno mentalno pitanje je: "Da li je tražena oso­ba živa?" Visak će nam dati jedan od svojih odgovora. Kod nepoznatih ljudi obično treba postaviti i dva pitanja prije to­ga. To je: "Da li tražena osoba zaista postoji?" da se izbjeg­nu moguće podvale. Zatim se upita: "Da li je tražena osoba zaista izgubljena?" Može se dogoditi da netko mora nekud hitno otputovati, a nema priliku nikoga o tome obavijestiti.

Kad smo ovo riješili, prelazimo na sljedeće. Moramo otkriti mjesto na kojem se nestali u tom trenutku nalazi. Sad

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (216)

moramo raditi na zemljopisnim kartama. S rukom iznad stva­ri nestalog, a s viskom iznad zemljopisne karte, određujemo grube koordinate. To može biti kontinent, država ili određe­no područje. Kad smo dobili grube koordinate, poželjno je imati detaljnu kartu područja na koje nam je visak ukazao. Sa stalnom mentalnom vezom određujemo pravce iz neko­liko točaka na rubu detaljne karte. Obično dobijemo sitan trokut, što je znak da se u tom malom području nalazi nes­tali. Provjerom tog malog područja možemo biti sigurni da se osoba tu nalazi ako je nepokretan, a ako je u trenutku našeg istraživanja pokretan, sigurno je bio tu.

Praktičan primjer traženja nestale osobe

Prihvatio sam molbu usplahirene obitelji da pronađem nestalu osobu, koja je namjerno odlutala od kuće. Postojala je bojazan da mu se nije nešto loše dogodilo. Nije ga bilo već 24 sata, a i vrijeme je bilo loše. Vjetar, kiša i hladnoća. Dobio sam njegovu sliku, a imao sam i detaljnu kartu tog područja. Spustila se i noć.

Određivanjem koordinata dobio sam mali trokut sa stra­nicama od oko 50 metara, udaljen oko 10 km u planinama. Tamo je bila mala dolina prilično strmih obronaka.

Na pitanje da li je živ dobio sam potvrdan odgovor. Na pitanje da li je na zemlji, odgovor je bio negativan. Isto tako negativni bili su i odgovori na pitanja da li je pod zemljom, na vodi, pod vodom, u zraku. Znači živ je, tamo je, ali gdje? Ovo me je potpuno zbunilo i nisam si to mogao rastumačiti!

Grupa mještana pošla je još tijekom noći planinskim pute-vima na označeno mjesto. Tokom jutra jedan se čovjek vra­tio i rekao da ga nisu našli. Našli su njegov ležaj na zgodno izraslim granama stabla. Eto, to je bio odgovor koji sam tra­žio!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (217)

Ponovno sam na karti potražio nove koordinate i našao ih prilično udaljene od prve pozicije. Znači, kretao se. S no­vom grupom ljudi krenuo sam i ja. Vozili smo se traktorom po šumskim putevima. U jednom trenutku skočio sam s trak­tora i slijedio visak koji me je vodio između planina lijevo, desno, pa u krug, zatim preko šumskih livada. Bilo je vlaž­no i stalno je padala sitna kišica. Povremeno sam nailazio na svježe tragove, ali nisam imao vremena provjeravati da li su ljudski ili životinjski.

Visak mi je stalno pokazivao u smjeru malog sela na dru­gom brijegu, prilično udaljenom. Vratio sam se do traktora i zamolio ih da me odvezu do tog sela. Vožnja je dugo trajala. Došavši u selo, doznali smo da je "nestali" bio u gostionici i da je odmah otišao. Pala je i noć. Visak mi je up*rno poka­zivao jedno brdo i određeno mjesto na njemu.

Budući da smo bili umorni, vratili smo se natrag, a nova skupina ljudi otišla je na označeno mjesto i, naravno, našla "nestalog" kako se grije pokraj vatre koju je naložio.

Odvezli su ga odmah u bolnicu, gdje je zadržan na lije­čenju. Od njegovih ukućana doznao sam i dio njegove priče. Govorio je kako mu nitko ne da mira spavati, jer se morao skrivati od ljudi koji su došli za njim u planinu. Najviše ga je ljutio čovjek koji je imao nešto u ruci i up*rno išao za njim, sve dok mu nije uspio pobjeći preko potoka u planinu!

Ovo je jedan od polušaljivih, ali istinitih događaja. Iz opi­sanog se može zaključiti da se nikad ne smije predati i da svaka zagonetka ima rješenje! Potrebno je raditi stručno, pošteno, i što je posebno važno, biti vođen željom da se po­mogne bližnjem u nevolji. Ovakav rad ne može se naplatiti nikakvim novcem. Najljepša plaća za vaš trud su riječi "Hva­la vam!" od onoga kome ste pomogli!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (218)

Značenje i uloga molitve u procesu ozdravljenja

"Od svih svjesnih živih bića jedino je čovjek sposoban za ritual molitve." Na ovaj način možemo započeti razmatra­nje potpuno drugačijeg pristupa onim "neobjašnjivim" pro­cesima koji bez vidljivog načina djelovanja utječu i na pro­ces ozdravljenja ili promjene ljudskog ponašanja. Do sada smo tumačili da postupci radiestezije imaju takvu moć. Bili smo u pravu, a kad malo bolje razmislimo, vidimo da je i molitva način rada u primijenjenoj radiesteziji! Mentalna sna­ga ovdje dolazi do punog izražaja, a mi cijelo vrijeme podvla­čimo korisnost i učinkovitost te snage! Kroz cijelu povijest ljudskog roda provlači se prakticiranje molitve kao najvišeg dostignuća ljudskog roda. Sve vjere bez razlike smatraju molitvu najvrednijim činom svojih rituala.

Već smo spominjali da se jedinke ljudske vrste udružuju u skupine istomišljenika, koje udruživanjem mentalnih sna­ga, molitvom, nastoje nešto izmoliti od neke "više sile" za koju nagonski osjećaju da postoji. Taj osjećaj postojanja ja­če sile od naše, ljudske, izaziva u ljudima određenu vrstu strahopoštovanja, koje se očituje na različite načine: od grad­nje hramova, kipova, raznih znamenja pa sve do različitih vjerskih rituala.

Kako je došlo do stvaranja osjećaja postojanja te više sile utemeljene u jednom ili više nadnaravnih i vrhovnih bića?

Sve je počelo u trenutku kad su prva razumna bića za­pazila zbivanja u prirodi. Mnoge stvari nisu mogli nikako shva­titi, a vidjeli su i osjećali njihovo djelovanje. Kako bi pojed­nostavili razvoj psihičkog života, našli su zaista idealno rješenje. Pronašli su zamišljenu osobu koja je glavna za sve. Ona sve zna, Ona sve može, Ona sve smije. Dali su joj ime "Bog"! Samo "Bog" zna sve o prošlosti i budućnosti, samo "Bog" može odlučivati o našem životu i smrti, samo "Bog" je gospodar i upravljač svih sila!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (219)

Ako učinimo kratki izlet u povijest ljudskog roda, vidjet ćemo da su još prastari narodi razvrstali sile koje su imale određeni utjecaj na njihov život. Gruba podjela dijeli te "jače sile" na vidljive i nevidljive. Vidljive sile bile su grom, šuma, more, vatra i slično i one su imale svoje "gospodare". Ti su gospodari proglašeni bogovima, jer po mišljenju tadašnjih ljudi netko je morao vladati, odnosno gospodariti tim silama.

Nevidljive sile su one za koje čovjek smatra da utječu na njegov život, a nema vidljivog znaka njihovog postojanja. One prate čovjeka od njegova začeća, dobrog ili lošeg živo­ta, pa sve do njegove fizičke smrti!

Zbog svega navedenog postoji u tim starim vjerovanjima toliko mnogo božanstava. Vidljivo je da što je stupanj raz­voja niži, to imamo više raznoraznih "bogova". To je i danas slučaj u mnogim naprednim kao i primitivnim narodima i vjerovanjima!

Osim ovih "nižih bogova", u svim vjerovanjima postoji i "Gospodar gospodara", tj. postoji glavni "šef", odnosno Bog bez čijeg se odobrenja ne može zbiti niti jedan događaj. On je proglašen za glavnoga Boga u čijim se rukama nalazi cje­lokupna sudbina pojedinca, plemena ili naroda, a u većini tih vjerovanja i sudbina cijelog svemira! Taj glavni Bog uvi­jek je u pravilu nevidljiv i nedodirljiv, ali za razliku od nižih bogova, obično je pravedan i na njegove "odluke" ne smije biti prigovora!

Osim ove podjele postoji i ona osnovna. To su dobri i zli bogovi, ovisno o tome kakav je njihov "utjecaj" na život čovje­ka ili zajednice!

Mi kršćani smo još u začecima naše vjere "likvidirali" to silno mnoštvo bogova i zadržali smo samo jednog Boga, kao oličenje pravednosti i dobrote. To smo i zapisali kao najvaž­niju među "10 Zapovijedi": "Ja sam Bog tvoj i nemaj drugih Bogova osim mene!" Tom smo Bogu s vremenom dodali

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (220)

Isusa, koji je bio povijesna ličnost, kao njegovog "sina"! Mnogo kasnije dodan je i "Duh Sveti", tako da sada imamo cijelu obitelj: "Sveto Trojstvo - Otac, Sin i Duh Sveti". Oni upravljaju nama i cijelim svijetom! "Svetom Trojstvu" dodali smo još i vojsku "svetaca", "blaženika" i sl.

Kako bi priča bila zanimljivija, imamo i negativnu izmiš­ljenu ličnost, koja prkosi glavnom Bogu, a On joj ne može ništa. Toj negativnoj ličnosti nismo dali ime "Bog", nego smo ju nazvali Sotona, Vrag, Lucifer, Đavao i tome slično. Ona je utjelovljenje svega negativnog i u vječnoj je borbi s glav­nim Bogom. Mi smo ju smjestili u podzemlje, okruženu vat­rom i mučilištima. Ovdje dolazi do zanimljive pune suradnje Boga i Sotone. Neposlušne, odnosno zločeste članove reli­gijske skupine, koji u svemu i bez prigovora ne slušaju Boga, On rado prepušta Sotoni da ih ostatak njihovog vremena do vječnosti muči u svom podzemlju! Nakon ovakve "presude" Bog se potpuno odriče takvih duša bez ikakve milosti i bez imalo nade za oprost!

Nakon ovog kratkog uvoda možemo se posvetiti razma­tranju uloge molitve koju posvećujemo Bogu, odnosno svom "zaštitniku". U našoj vjeri svatko ima svog "zaštitnika", od sela, grada, crkve, pa do vatrogasaca! Znamo da je ljudski organizam tokom života stalno izložen djelovanju fizičkih i psihičkih stresova te mnogobrojnim štetnim zračenjima iz zemlje, okoline i svemira. Sve to utječe na rad stanica ljud­skog organizma. U njima dolazi do štetnih reakcija koje se odražavaju na psihičko i tjelesno stanje cijelog organizma. Ono što je vrlo bitno i korisno za naš organizam je osloba­đanje od štetnog djelovanja različitih utjecaja.

Pokušat ćemo dati kratak prikaz onoga što se događa s našim organizmom u, možemo slobodno reći, svakodnevnim prilikama: Svaka stanica živog organizma za svoj normalan rad traži ispunjavanje određenih uvjeta koji joj omogućuju

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (221)

nesmetanu potrebnu prehranu, izmjenu tvari i prenošenje potrebnih informacija. Ako neki od potrebnih uvjeta nije za­dovoljen, dolazi do poremećaja rada kod jedne, a najčešće kod grupe stanica. U svakom slučaju, dolazi do prekomjer­nog slanja signala, putem živčanog sustava u središnji živčani sustav, da nešto nije u redu. Slikovito bismo to mogli usporediti s telefonskim sustavom koji postaje preopterećen. Ta se preopterećenost odražava na cijeli organizam, koji odjednom postaje preosjetljiv na dodatne utjecaje. Mi tada kažemo da smo psihički umorni, bezvoljni i često neizazva-ni planemo i otresemo se na najbližu okolinu, obitelj ili prijatelje. Ukratko, postanemo nemogući prema sebi i drugi­ma a najčešće ni sami ne znamo zašto nam se to događa.

Nema čovjeka koji nije to prošao. Dobro je ako takvo sta­nje traje kratko, ali ako to postane redovita pojava, moramo se zamisliti nad tim i poduzeti neke korake da se toga što prije oslobodimo. Postoji nekoliko načina kako se osloboditi štetnog utjecaja. To može biti promjena mjesta boravka, a pogotovo spavanja, boravak i šetnja u prirodi, u šumi ili polju, tuširanje, bavljenje nama zanimljivim poslom - laganim ili teškim, čitanjem, slušanjem nama drage glazbe, radieste-zijskom zaštitom, itd. To znači da se moramo, netko duže a netko kraće vrijeme, zabaviti s onim što nas osobno zanima i opušta.

Jedan od vrlo učinkovitih i po organizam korisnih načina za unutrašnje psihičko "pražnjenje" je provođenje određe­nog vremena u molitvi. Ta molitva ne smije biti mehaničko ponavljanje napisanih tekstova, nego stvarno mentalno opuš-tanje s mislima upućenim objektu naše molitve. Misli moraju biti pune dobrote, ljubavi, opraštanja i pokušaja razumijeva­nja naših i tuđih postupaka!

Molitvom provedenom u potpunoj predaji svog bića stvaramo oko sebe posebno jak energetski potencijal. Taj

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (222)

je potencijal sasvim sigurno u stanju poništiti štetno djelo­vanje negativnih energija na naš organizam. Nakon ovakve predane molitve osjećat ćemo se puno bolje i opuštenije, a naš će organizam dobiti novu snagu za napore koji ga oče­kuju!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (223)

KOMUNIKACIJA

Ovo bismo poglavlje mogli nazvati i "Uvod u znanstvenu fantastiku", kad ne bi postojali neki pokazatelji koji nam go­vore da ipak postoji "nešto" s čime je moguće komunicirati, ako su ispunjeni određeni uvjeti.

Svako razumno, živo biće u jednom trenutku svog života poželi saznati tko je on u stvari, odakle je i da li nekamo odlazi nakon fizičke smrti. Čovjek je stvoren iz dvije kompo­nente - tjelesne i duhovne. Dok smo mladi smatramo se kompletnim bićem i ne dijelimo se kako to običavamo u starijim danima. U starosti se sve više zanimamo za duhov­nu stranu života. Znamo da naše tijelo pripada Zemlji i s time smo se pomirili, ali što se događa s našom "dušom" u trenu naše fizičke smrti i nakon nje, to nismo sigurni. Posto­je razna tumačenja. Velik broj religija, da bi ih držao u pokor­nosti, svoje vjernike plaši s raznim "čistilištima" ili "paklom", a poslušnike nagrađuje s "rajem"! Što je od svega toga isti­na?

Koliko je poznato, ljudska je vrsta od svojih prapočetaka poštovala kult fizičke smrti i održavala posebne obrede za svoje pokojnike. Kroz gotovo sve kultove uvijek se provlači vjerovanje o ponovnom sjedinjenju s pokojnicima u istom, ali najčešće u nekom drugom, ljepšem svijetu! To vjerova­nje o ponovnom susretu vrlo je čvrsto, a održalo se zahva­ljujući svim postojećim religijama, crkvenim i svjetovnim

ČETVRTI DIO

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (224)

propisima. Jedna od najvećih svetinja primitivnog ili civilizi­ranog čovjeka je uspomena na njegove najbliže pokojnike i mjesto njihovog vječnog počivališta. Upravo zbog tih uspo­mena, gradio je i gradit će i ubuduće objekte kao što su grobnice, crkve, spomenici i slično, putem kojih će, kao jed­nim od načina, nastojati "izmoliti milost" za njih, za sebe i svoje potomke od neke "više sile", za koju smatra da vlada ovim i onim "drugim svijetom"!

Drugi svijet

Došli smo tako i do izraza "drugi svijet" od kojeg naše zemaljske učene glave bježe, kako bi narod rekao, kao vrag od tamjana. Zašto je to tako, stvarno mi nije jasno. Sma­tram da bi i njihovo angažiranje oko ovog pitanja, uvelike pripomoglo u razrješenju ove tzv. "misterije". Samo, da li će ovo pitanje ikada biti potpuno razriješeno, to nam još uvijek nije jasno. Čovjek to nastoji od davnina, a rezultati su nam vidljivi i svima poznati.

Ne tvrdim da nisu postignuti nikakvi rezultati, ali malo je onih za koje se zna da su ostvarili kontakt sa stanovnicima tog "drugog svijeta". Ti su kontakti, koliko se zna, uspostav­ljani uglavnom putem raznih medija, muškaraca ili žena. Pomoću njih su stanovnici tog drugog, bolje reći "paralelnog" svijeta navodno komunicirali sa stanovnicima ovog našeg. To je tzv. posredna komunikacija.

Neposredna je komunikacija u novije vrijeme, izgleda, us­postavljena upravo pomoću radiestezije, tj. pomoću viska. Svjedok sam tako ostvarene komunikacije i na to ću se vra­titi kasnije.

Što je to "drugi svijet" ili, kako je bolje da ga ubuduće zo­vemo, "paralelni svijet"?

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (225)

Iz gotovo svih do sada objavljenih radova na ovu temu i iz dobivenih informacija proizlazi da je paralelni svijet vrlo sli­čan i u mnogome identičan našem, nama vidljivom svijetu! Radi se zapravo o drugim vrijednostima titraja elektromag­netskih valova, tj. o drugim vrijednostima frekvencija! Kako smo mi u stanju primati titraje ili vibracije valnih dužina od 04 µ do 0,8 µ, smatramo da je vidljivi realni svijet smješten samo u tom, vrlo uskom rasponu titraja i da drugi ne postoji.

Pobornici hipoteze o paralelnom svijetu tvrde da se on nastavlja odmah nakon nama vidljivog spektra, tj. u pod­ručju ultraljubičastih zraka. Područje tih zraka je u intervalu frekvencija od 7,8x1014 do 0,22x1017 Hz/sek-1, što odgovara intervalu valnih dužina od 0,38 µ do 0,0136 µ. Dakle, ovdje bi trebalo tražiti postojanje drugog, odnosno paralelnog svi­jeta.

Objašnjenje hipoteze o paralelnom svijetu

Pokušat ću u kratkim crtama, na osnovi raspoloživih in­formacija, objasniti suštinu tvrdnje o postojanju paralelnog svijeta.

Samim začećem počinje proces stvaranja, za naše poj­move, savršenog organizma. U taj organizam, koji je sam po sebi složen stroj i koji od prvih trenutaka počinje funkcio­nirati, prerađivati i trošiti energiju, ušlo je i nešto što se raz­vija potpuno neovisno od tjelesne građe i oblika.

To "nešto" obično nazivamo "duša" ili, kako naš narod kaže, "drugo Ja". To je, ustvari, poseban nevidljivi oblik ener­gije koji funkcionira u sprezi s fizički vidljivim oblikom ener­gije od koje je sastavljeno naše tijelo, ali isto tako djeluje i potpuno samostalno! Ustvari, naše tijelo je samo privreme­no stanište našeg duha!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (226)

Radnjama i ponašanjem tijekom ovozemaljskog života mi utječemo na naš život nakon smrti.

Sama fizička smrt je prestanak funkcioniranja staništa našeg duha. Duh ne umire, nego prelazi u taj novi, odnosno paralelni svijet koji odgovara njegovoj stvarnoj vrijednosti frekvencije energije od koje je sastavljen. Mogli bi slikovito reći da se naš duh vraća onamo kamo i pripada, tj. svom pravom domu! Ovo je i razumljivo, jer smo iz službene zna­nosti naučili da je energija neuništiva, ali se može pretvoriti iz jednog oblika u drugi. Naš je duh jedan od oblika energije!

Pravi dom našeg duha identičan je našem sadašnjem mjestu prebivališta, ali se navodno sastoji od nekoliko razi­na. Boravak na određenoj razini uvjetuje razvoj istog tog duha. Kako duh sazrijeva i postiže veću savršenost u iden­tifikaciji sa svojom prirodom i univerzumom, prelazi na sve više razine, sve do konačnog sjedinjenja s "Univerzalnim". Vrijeme u tom svijetu nije neki značajniji čimbenik!

Naš postojeći svijet ustvari je mjesto iskušenja i duh se može nekoliko puta vraćati ovamo, sve dok ne uspije shva­titi i okajati grijehe učinjene u prijašnjim životima.

Primjer: Mlada žena iznenada izgubi sina u teškoj prometnoj ne­

sreći. Godinama pati zbog toga, brak joj se raspada, a nje­zin život je praktički uništen. Jedina svrha njezina života je obilazak djetetova groba. Nakon mnogo godina, pomoću izravne komunikacije dolazi u kontakt sa stanovnicima pa­ralelnog svijeta. Oni joj daju objašnjenje i razloge njene pat­nje.

Navodno je prije živjela na ovom svijetu u liku muškarca i bila je mornar. Iz obijesti je ubila nekog dječaka. Život nje­govih roditelja bio je uništen od prevelike boli i tuge za njim. Duhu ubojice naređeno je da se vrati na ovaj svijet u obliku žene, da rodi dijete, odgoji ga i izgubi u onim godinama kad

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (227)

je uništila život tuđeg djeteta! Morala je proći sve one patnje i boli koje je priredila drugim roditeljima. Nakon ovog sazna­nja njezin se život potpuno mijenja. Sad joj je jedini cilj u ži­votu pomoći ljudima i prirodi oko sebe!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (228)

NAČINI KOMUNICIRANJA

Posredna komunikacija

Posredno komuniciranje s paralelnim svijetom putem raz­nih medija ostvaruje se tako da "Oni", stanovnici paralelnog svijeta, "posuđuju" dio potrebne energije takvih osoba kako bi, zajedno sa svojom energijom, proizveli fizičke pojave koje mi možemo razumjeti, a ponekad i vidjeti. Te fizičke pojave mogu biti i glasovi koje može izgovarati i sam medij, a mogu se čuti izgovoreni u prostoru gdje se održava sean­sa. Može ih izgovarati "pozvana" osoba ili neki njen "zas­tupnik". Pozvane osobe obično odgovaraju na sva postav­ljena pitanja iz prošlosti ili sadašnjosti.

Seanse u pravilu ne traju dugo, a medij uglavnom i ne zna o čemu se razgovaralo jer se cijelo vrijeme nalazi u ne­koj vrsti transa. Toj posrednoj komunikaciji može prisustvo­vati više osoba.

Ovaj oblik komunikacije uglavnom je prihvaćen i mnogo puta opisan. Komunikacija putem glasova je relativno rijetka i događa se kod ozbiljnog rada. U mnogo, da ne kažemo u većini seansi, komunikacija se sastoji od raznih zvukova i pokreta koje treba posebno tumačiti. Smatram da s ovim neizravnim načinom nije postignuta svrha komuniciranja i da više šteti nego koristi.

Odgovori dobiveni putem raznih komunikacija odnose se uglavnom na prošle događaje i na sadašnjost. Ako se traže odgovori za budućnost, dobivaju se najčešće samo upozorenja!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (229)

Neposredna komunikacija

Neposredna komunikacija se bitno razlikuje od posred-ne! U ovom obliku komunikacije uspostavljamo izravan kon­takt s pozvanom osobom, bez posredovanja medija, a javlja se ona ili njezin zastupnik. Jezik sporazumijevanja je veći­nom opisno pojmovan i potrebno je izvjesno iskustvo za pot­puno shvaćanje poruka. Tu se razlikuje od posredne komu­nikacije gdje je jezik sporazumijevanja, ako se vrši pomoću glasova, uglavnom jasan i odnosi se izravno na predmet razgovora.

Želio bih posebno upozoriti, pogotovo početnike, da do­bro pripaze s kakvom su osobom ili zastupnikom usposta­vili kontakt! Često se događa da se pod imenom pozvane osobe javi netko drugi. Taj drugi će nam najčešće dati pot­puno pogrešne informacije i upute. Tako primljene poruke mogu nam nanijeti puno štete i zato uvijek izvršite dvostru­ku provjeru da li ste stupili u kontakt s pravom osobom!

Psihofizičke pripreme za neposrednu komunikaciju su vrlo bitan element. Osoba mora biti tjelesno što zdravija i u dobroj psihičkoj kondiciji! Poželjno je da ima što manje ma­na i poroka i da uskladi život s prirodom i prirodnim zakoni­ma u smislu dobrog.

Od "alata" za neposrednu komunikaciju potrebno je imati samo visak i radiestezijski krug s cijelom abecedom. Krug po mogućnosti treba napraviti i ispisati osobno, svojom ru­kom. Slova neka počinju na suprotnoj strani kruga od ope­ratera, a suprotni kraj neka bude označen strelicom prema van. Slova mogu biti ispisana na desno ili lijevo po vanjskom dijelu kruga. Središte kruga treba biti označeno, a visak se stavlja iznad središta na 1 do 2 cm visine. Nit na kojoj visi visak neka bude duga oko 10 cm. Pripremite olovku i papir.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (230)

slika br. 41 Radiestezijski krug.

Nakon pripreme počinjemo mentalnim putem tražiti kon­takt s odabranom osobom. Ta bi nam osoba trebala biti, ako je to moguće, posebno draga. To može biti netko od najbli­žih pokojnika, rođaka ili dobar prijatelj.

Mentalnim putem zatražimo dozvolu za uspostavljanje kontakta, i ako dobijemo potvrdu, počinjemo normalni

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (231)

mentalni "razgovor". Visak nam daje odgovore svojim poka­zivanjem slova. U početku to čitanje odgovora ide prilično sporo, ali uz marljivu vježbu bit će sve brže, sve dok se ne ostvari sasvim uobičajeni ritam razgovora.

Kako je to moguće? Još je francuski svećenik Mermet (1919. g.) ispitivao ra-

diestezijske zrake i došao do eksperimentalno potvrđenog podatka da se te zrake prostiru u svim područjima elektro­magnetskog spektra, pa tako i u frekvencijama iznad 3x1023

Hz , tj. u području kozmičkih zraka. Ako je tako, onda radi-estezijska, odnosno mentalna komunikacija nema praktički nikakve prepreke, a vrijeme, udaljenost i područja frekven­cija zanemarive su vrijednosti!

Unatoč svemu navedenom, gdje sve izgleda jednostav­no, moram iznijeti i neka upozorenja. Ovakav rad nije ni jednostavan ni lagan. Potrebno je mnogo truda i odricanja. Posebno bih želio upozoriti psihički labilne osobe da se ra­dije ne bave s ovim načinom rada, jer posljedice mogu biti tragične po njih!

S druge strane, ne treba nasjedati pričama da to mogu izvoditi samo "odabrani i krijeposni", a ne "običan puk". To nije istina, jer svi smo mi odabrani i svakome je dana takva mogućnost bez obzira na društveni položaj!

Evo nekoliko primjera dobivenih neposrednom komuni­kacijom:

Primjer 1.: Priča o momku Zo Ispričat ću ti priču. Bio na žalosti i na tuzi neki čovjek.

Živio mnogo godina. Mnogo godina živio nesretan. Manu imao. Mnogo patio. Ljubavi nije znao. Molio nije Boga. Mnogo novac želio. Za ljubav nije mario. Mnoge na ljubavi žalio. Malo ljubavi davao. Malo ljubavi molio. Mnogo novaca želio. Malo imao mira. Mnoge ljubavi odbacio. Mnogo žalosti žalio. Malo želio žena. Malo želio života. Na ljubav nije

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (232)

mislio. Ljubio nije nikoga. Ožalostio nije nikoga. Žudio nije ni za čim. Ljutio nije nikoga. Nije zaželio ništa. Majku nije volio. Momu nije ljubio. Ljubav nije želio. Novac mu je mnogo značio. Manu nije vidio. Blaženo živio.

Momak Zo je umro. Momak Zo nosi vjernu i nemoćnu dušu mnogima na dar, ali ju nitko neće. Malo mi ljubavi dajte, molim vas. Malo mi vaše želje dajte. Ljubavi lažne ti ljubav daje. Ljubavi naše što moliš mi nemamo. Ljubavi nemamo. Novac ne trebam. Ljubavi vaše želim. Žena lijepih ne vidim. Majku svoju ne želim. Boga ne molim. Ljubav Božju ne tražim. Žalost ne žalim.

Momak Zo nosi mnogo žudnje na dar ma nitko neće, uzalud nosi. Žudnja mu ne vrijedi. Ljubav mu ne treba. Života nema na Zemlji. Ma kaže Zo. Ljubav mu treba za žudnju. Mnogo mu mana želju muti. Žudnja mu manu na ljepotu zove. Za ljubaznost moli ljubav, ali mana muti ljubav. Želi Zo ženu lijepu, ali mu ona ne treba. Ljubav moli manu, ali mana vino pije njegovo. Zo zna zašto žudnja žudi. Mana mu ne treba za novac. Ljubav mu treba za dušu, ali mana mu treba za želju mutnu životnu uništiti. Zato upamti moje riječi, mnogo će ti trebati. Ljubav je najvažnija za sreću na zemlji. Ljubav ljudima mnogo treba. Mnogo novaca malo ljubavi. Želiš novac ne želiš ljubav. Ljubav mnoga zla baca. Žudnja žudi za mnogo zla i mnogo mana. Ljubav žudnju zna uništiti.

Primjer 2.: Za života odbacuj mane, one uzimaju zdravlje.

Primjer 3.: Želja ono želi što ljubav hoće. Primjer 4.: Jedno od opisno pojmovnih dobivanja potreb­

nog recepta za liječenje bolesti kombiniranim čajem: Pomen na mnogu uzetu žetvu. Mnoga na mani žlica

nije. Ponjava na njivu. Bam na ponjavu. Obamni zlo. Obnovit nećeš. Ponjavom ljubav obamni. Na manu uzmi

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (233)

bogorodične mnogo, nane ponešto, odoljena na nokat, bazge blago. Bamni žlicu, Obamni ljubav. Na njivu obavi žlicu. Skromno bam. Obnovit nećeš.

Prijevod: Pripazi na mnoge čajeve koje uzimaš. Ne uzi­mati mnogo čaja. Potrebno je da bolesnik leži i miruje i za to vrijeme da uzima čaj. Na taj način se otklanja bolest. Čaj uzimati samo jedan dan. Treba više ležati i odmarati se. Za liječenje uzmi ... Pripremi ljekoviti napitak. Skuhaj ga. Uzi­maj u malim gutljajima. Samo jedan dan.

Iz gornjih primjera vidi se nekoliko načina uporabe jezika sporazumijevanja, i to od nama potpuno jasnog do alegorij­skog.

Ono što bih želio posebno istaknuti nekoliko je saznanja iz komunikacije, a u vezi su s onima s kojima komuniciramo. Kad govore o sebi, gotovo uvijek ističu potrebu da za njima ne plačemo i ne osjećamo tugu jer im to smeta i remeti im boravak u novoj sredini. Žele da ih se sjećamo samo po dobrome. Iz ovoga proizlazi da ima smisla narodna uzre­čica "... o pokojnicima samo najbolje!".

Izgleda da oni sa sobom odnose sve svoje psihičke pat­nje i radosti koje su doživljavali u ovom životu. Za one koji su napustili naš svijet mirno, kao u snu, kažu da su ispunili svoju karmu, tj. sudbinu i da nema potrebe da se više vra­ćaju.

Isto tako, od nas traže da poduzimamo sve kako bismo naše vidljivo tijelo, stanište našeg duha, održavali u što boljem stanju. Ono nam je dano na korištenje, a kao dobri gospodari moramo čuvati i održavati ono što nam je povje­reno! Kako čuvamo svoje tijelo i dušu, isto tako moramo poštovati i tuđe, kako tijelo, tako i pravo na nesmetani unu­trašnji duševni, tj. intimni život!

U ovom četvrtom dijelu pokušao sam prikazati nove i neslućene mogućnosti rada na području radiestezije. Te su

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (234)

mogućnosti još uvijek nedovoljno istražene, što je velika šte­ta. Koristi od njih su mnogostruke, kako za pojedince, tako i za širu zajednicu!

NEPOZNATO IZNAD

rendgenske (x) zrake

IZNAD ULTRALJUBIČASTOG

ETERIČKI SVIJET

Ultra jubičaste zrake

VIDLJIVE ZRAKE

ISPOD INFRACRVENOG

FIZIčKI SVIJET 400-750 milijuna titraja u sekundi

TAMNE TOPLINSKE

ZRAKE

NEPOZNATE ZRAKE

DUGI ELEKTRIČNI

VALOVI

NEPOZNATO ISPOD

slika br. 42 Grafički prikaz područja "paralelnog" ili "eteričnog svijeta".

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (235)

Grafički pogled na područje paralelnog svijeta želio sam prikazati reprodukcijom dijagrama vrlo sličnog dijagramu zračenja elektromagnetskog spektra. Ovaj se dijagram obič­no uzima kao jedan od dokaza o granicama tzv. "eteričnog", odnosno "paralelnog svijeta". Po njemu se vidljivo pokazuje i dokazuje da su "prikaze" u obliku duhova ustvari stanovnici tog svijeta. Po dijagramu se granice tog svijeta nastavljaju odmah uz granice nama vidljivog svijeta!

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (236)

POGOVOR

Povod za pisanje ove knjige nastojao sam objasniti na samom početku u "Uvodu". Ni sam nisam bio svjestan u što se upuštam, jer obrađivati ovakvu "tabu" temu nije nimalo jednostavno ni lako. Da li sam uspio u tom radu i trudu, po­tvrdit će budućnost i cijenjeni čitatelji. Osjećam da je ostalo još mnogo toga što bi trebalo objasniti i razraditi, ali tada bi se ova knjiga pretvorila u nešto sasvim drugo od planiranog.

Namjera mi je bila da na razumljiv i svima dostupan na­čin pokušam pronaći i iznijeti osnove teorijskog i praktičkog rada s područja radiestezije. Isto tako, želja mi je bila uka­zati i službeno priznatoj znanosti da griješi što ne poklanja dovoljno pažnje ovim, ne fenomenima, nego praktično do­kazanim činjenicama.

Ako su nedostajale teorijske postavke za ozbiljnije bavlje­nje s ovim radom, nadam se da sam barem donekle uspio postaviti tu teoriju na logičku osnovu, shvatljivu kako ljudima od znanosti, tako i svima ostalima.

Mnogi su me često pitali postoji li neki uzrok za današ­nje ponašanje čovječanstva, koje je daleko od njihovog ro­mantičarskog shvaćanja života. Uvijek sam im odgovarao da ih postoji nekoliko. Moram priznati da nikad nisam želio spominjati sve uzroke, jer bi to izazvalo pomutnju kod većine. Ovdje ću nabrojiti samo neke od njih:

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (237)

1. Osnovne razlike između romantičara i stvarnog života sastoje se u kućnom i školskom odgoju mladog naraštaja.

Od prvih dana njihovog života počinjemo ih učiti kako je na svijetu sve dobro, odano, pošteno i puno razumijevanja, ali prava stvarnost je potpuno drugačija. To krivo podučava­nje stvara zabunu kod mladih i mnogi od njih postanu izgub­ljeni slučajevi kako za društvo, tako i za svoju porodicu! Naš školski i vjerski način pristupa mladim ljudima zbog toga je neprimjeren i pogrešan! Mladima moramo uvijek reći pravu istinu o međuljudskim odnosima. O dobrima kao i o onima najlošijima!

2. Kažu da su ljudi u zadnje vrijeme puno zločestiji nego prije. To je potpuno krivo! Nekada su pobjednici u ratovima dali poubijati na desetine tisuća pobijeđenih, ali danas to ni­je više moguće. Danas ih ubijaju uglavnom dok traju sukobi u raznim "radnim" i ostalim logorima ili kao u prošlom, Dru­gom svjetskom ratu, bacanjem atomskih bombi na civilno stanovništvo u gradovima!

3. Jedan od osnovnih uzroka zašto ima mnogo zlih ljudi na našem planetu je, po mom osobnom mišljenju, novi Zem-Ijin položaj u prostoru! To je u detalje opisano u mojoj knji*zi Planet Zemlja. Novi položaj nastao je djelovanjem ljudskog roda bezbrojnim probnim i drugim eksplozijama atomskih bombi na površini našeg planeta!

Kako je naš planet nestabilan objekt u prostoru, svaka takva eksplozija promijenila je u manjoj ili većoj mjeri Zemlji-nu putanju oko Sunca. Dokaz za ovo je u tome što je danas klima na Zemlji nepovratno promijenjena!

Klimatske katastrofe pogađaju cijelu površinu planeta i mi tu ne možemo ništa učiniti. Novi položaj u prostoru izlo­žio je Zemlju drugačijim zračenjima nego li je to bio slučaj do sada.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (238)

Naučili smo u ovoj knji*zi da uslijed raznog pojačanog zračenja prve stradaju najosjetljivije stanice organizma. To su u većini slučajeva živčane stanice organizma. Utjecaj tog štetnog zračenja dovodi do postepenog deformiranja osje­ćaja vrijednosti i tu leži najosnovniji uzrok zašto dolazi do promjena u ponašanju ljudskog, ali i životinjskog roda! Ako pitate zašto prve stradaju živčane stanice, odgovor je jed­nostavan. Te su stanice u obliku različitih izobličenih zvijez­da. Samim tim pokrivaju velike površine i svako ih zračenje lako pronađe na svom putu!

Ispustio sam detaljno objašnjenje područja "bioenergije" i ostavio to za neku drugu raspravu. Princip je sličan radu u radiesteziji. Mogu samo ukratko reći svoje mišljenje o toj bio­loškoj energiji. To je sposobnost živog, svjesnog organizma da narine manjak, odnosno oduzme višak iste takve energi­je, ili bolje reći potencijala, od drugog organizma. To znači da se nakon određenog broja tretmana može uspostaviti poremećena elektromagnetska ravnoteža oboljelog organiz­ma, odnosno određenog organa. Ono što smatram vrlo bit­nim u tom postupku je da organizmi davatelja i primatelja moraju biti biološko-elektromagnetski vrlo slični. O tome ovi­si stupanj izlječenja. Svako živo biće posjeduje tu biološku energiju! Princip rada ukratko je iznesen u poglavlju o borbi protiv raka.

Mogu istaknuti i to da, prema mojim saznanjima, mnoge klinike u razvijenim zemljama imaju u svojim timovima i ljude čija je specijalnost rad s raznim oblicima energije. Uspjeh izlječenja time se bitno povećava. Smatram da bi u svakoj zemlji o tome trebalo voditi računa. Svima nama je osnovni zadatak pomoći sebi i svojim bližnjima, bez obzira o kojim metodama i njihovim nazivima se radi!

S druge strane, što mi je bilo i te kako važno, bila je želja da pomognem tisućama onih koji se bave radiestezijom, da

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (239)

shvate njene metode i pretpostavljene zakone koji vladaju u tom području! Ako sam u tome uspio, bit će mi to najveća nagrada za sav uloženi dugogodišnji trud!

Autor

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (240)

Ovu je pjesmicu 1996. napisala i poklonila mi ju mala dje­vojčica Olgica Milojković, tada učenica trećeg razreda os­novne škole u Rijeci, izbjeglica koju je njezina baka Olga po cijenu života spasila iz ratnog pakla u Bosni i Hercegovini:

Što je za mene ljubav?

Ljubav je za mene kada bi se ljubavlju rušile stijene,

kada bi ptice pjevale pjesme i voljele ribe u vodi,

kada bi djeca voljela žarko i kada bi Vesnu volio Darko.

Ljubav je za mene kada bi svi ljudi siti bili

i umjesto alkohola vodu pili, kad ljudi ne bi bili škrti

i kada na svijetu ne bi bilo smrti.

Ljubav je za mene kada bi svi ljudi sretne snove snili

i kada bi svi narodi u miru bili.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (241)

Literatura

- Medicinska fiziologija, dr. med Arthur C. Guyton, Stvarnost, Zagreb 1981. - Fizika, IV. dio, Optika, prof. Živojin Ćulum, Naučna knjiga, Beograd 1978. - Psihologija, prof. Mira Čudina-prof. Josip Obradović, Panorama, Zagreb 1967. - Medicina stanovanja, Jacques la Maya, Akvarius, Batajnica 1986. - Radiestezija, dipl. ing. Smail Dubravić, privatno izdanje, Zagreb 1985. - Poruke kroz vrijeme, članovi Akademije znanosti SSSR-a, Stvarnost, Zagreb 1981. - Priručnik iz radiestezije, Osman Hasanpašić, privatno izdanje, Zagreb 1985. - Biologija za srednje škole, Školska knjiga, Zagreb 1981. - Na pragu eteričkog svijeta, J. Arthur Findlay, M.B.E., J.P., Gaj, Zagreb 1935. - Radiestezija, privatna kopija grupe talijanskih svećenika. - Enciklopedija Leksikografskog Zavoda, LZ, Zagreb 1969. - The New Testament, The Gideon International, Geneve 1976. - Radiestezija - stvarnost ili fantazija, Dragutin Crnić, prvo pri­vatno izdanje, Rijeka 1992. - The art of spiritual healing, Keith Sherwood - Und die Bible hat doch Recht, Werner Keller, EconVerlag GmbH, Dusseldorf 1955. - Novi Zavjet, Provincijalat hercegovačkih franjevaca, Mostar, NIŠRO "Oslobođenje", Sarajevo 1987. - Biblija, Stari i Novi zavjet, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1995.

Crnić - Radiestezija - [PDF Document] (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6443

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.